Sędzia prof. Krystian Markiewicz pozywa osoby powołane na stanowiska sędziowskie w Sądzie Najwyższym i Naczelnym Sądzie Administracyjnym

Udostępnij

W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.

Więcej

Autor: Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia"Ustalenia nieistnienia stosunku służbowego między Małgorzatą Manowską (zajmuje funkcję Pierwszej Prezes SN-dopisek) a Sądem Najwyższym chce Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich. ” Wcześniej sędzia prof. Krystian Markiewicz  pozwał Tomasza Przesławskiegoprezesa Izby Dyscyplinarnej SN. teraz postanowił do tej sprawy dopozwać, oprócz wspomnianej I prezes SN, także siedmiu innych sędziów, którzy przeszli procedurę konkursową przed obecną Krajową Radą Sądownictwa, w tym sześciu sędziów SN oraz jednego sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Pozostałymi pozwanymi, oprócz wspomnianej Małgorzaty Manowskiej są:

 

 

 • Leszek Bielecki orzekający w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
 • Konrad Wytrykowski z ID SN,
 • Jacek Widło (Izba Cywilna),
 • Kamil Zaradkiewicz (Izba Cywilna),
 • Antoni Bojańczyk (Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych),
 • Marek Siwek (Izba Karna)
 • Rafał Stasikowski z NSA.

 

 

Swój pozew o ustalenie nieistnienia stosunku służbowego między Tomaszem Przesławskim a SN Krystian Markiewicz oparł na art. 189 kodeksu postępowania cywilnego. Przepis ten stanowi, że „Powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny”. Jak wówczas argumentował prezes Iustitii, jego interes prawny polegał na tym, że pozwany jako prezes ID SN wyznaczył sąd dyscyplinarny, który ma rozpatrzeć jego sprawę dyscyplinarną. Teraz, wnosząc o wezwanie do tej sprawy w charakterze pozwanych ośmiu innych sędziów, Markiewicz powołuje się już nie na swój własny interes a na interes publiczny.

 

 

 • – Dalsze pełnienie przez te osoby obowiązków i to zarówno w sferze orzeczniczej, jak i poza nią, narusza prawo do sądu zagwarantowane m.in. w traktatach unijnych czy Karcie praw podstawowych UE – podkreśla Krystian Markiewicz.
 • Jak zaznacza, pozwani to nie tylko osoby, które zostały powołane na urząd sędziego z jaskrawym naruszeniem prawa krajowego oraz niezgodnie z prawem unijnym, ale także popadłe w głęboką zależność od władzy wykonawczej.
 • – Dlatego też zasadne jest, w celu usunięcia niepewności prawnej związanej z ich statusem, by zostały one wezwane do udziału w sprawie w charakterze pozwanych – mówi sędzia Markiewicz.

 

 

Sędzia Markiewicz ma świadomość, że postępowanie oparte na art. 189 k.p.c. co do zasady nie ma służyć interesowi publicznemu, a prywatnemu. Jak jednak przypomina, w orzecznictwie m.in. luksemburskiego trybunału już dawno przesądzono niezgodność z prawem unijnym przepisów państw członkowskich, które uniemożliwiałyby sądowi zagwarantowanie skuteczności prawa UE. W tym przypadku chodzi oczywiście o prawo do skutecznej ochrony sądowej.

 

 

 • – Obecna władza polityczna podjęła zorganizowane i systematyczne działania mające na celu całkowite podporządkowanie sobie wymiaru sprawiedliwości. A to prowadzi do zmiany prawa do ochrony sądowej w fasadę – tłumaczy prezes SSP „Iustitia”. Jego zdaniem (Krystiana Markiewicza- dopisek) nie można dopuścić do sytuacji, w której obywatele będą mieli szansę zakwestionować taki stan rzeczy dopiero wówczas, gdy ich sprawę będzie miał sądzić wadliwie obsadzony sąd. Bo nie chodzi tutaj tylko o powołania sędziów SN czy NSA. Problem ten, ze względu na udział we wszystkich tych procedurach budzącej poważane wątpliwości KRS co do jej zgodności z prawem zarówno krajowym, jak i unijnym, dotyczy bowiem także sędziów sądów powszechnych.
 • – Tak więc nie mówimy tutaj o incydentalnych przypadkach wadliwego powołania, ale o zorganizowanym procederze, którego skutkiem może być już niedługo wadliwe obsadzenie większości krajowych stanowisk sędziowskich – tłumaczy powody swojej decyzji Krystian Markiewicz.


Autor


W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.


Więcej

Opublikowany

12 sierpnia 2021


Inne artykuły tego autora

10.08.2022

Wyniki losowania sędziów do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej

27.07.2022

Sąd Najwyższy przeprowadził pierwszy test niezależności sędziego. Przełomowe orzeczenie [Gazeta Wyborcza]

15.07.2022

Warszawska adwokatura jednogłośnie i zdecydowanie za obecnym optymalnym modelem samorządu adwokackiego

13.07.2022

Sprawozdanie na temat praworządności z 2022 r. Komisja wydaje konkretne zalecenia kierowane do państw członkowskich (komunikat prasowy)

11.07.2022

Oświadczenie Pana Mariusza Muszyńskiego w sprawie tzw. maili Dworczyka i funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego

17.03.2022

Uchwała Komitetu Nauk Prawnych PAN wzywająca do podjęcia rzeczywistych działań zmierzających do zakończenia kryzysu praworządności w Polsce

15.03.2022

Postanowienia końcowe Otwartego Kongresu Obywateli na rzecz trwałego pokoju, wolności i demokracji

14.03.2022

26 sędziów legalnego TK o wyroku Trybunału Przyłębskiej: niszczy podstawy Unii Europejskiej

14.03.2022

Oświadczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku z 13 marca 2022 roku

11.03.2022

Prawnicy: Agresja Rosji na Ukrainę to zbrodnia, będzie ścigana przez Trybunał Karny i sądy krajowe

01.03.2022

Oświadczenie sędziów  polskiego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku 

25.02.2022

Polskie organizacje społeczne: Wyrażamy solidarność z obywatelami i obywatelkami Ukrainy

10.11.2021

Oświadczenie sędziów Sądu Najwyższego z 10 listopada 2021 roku

05.11.2021

Porozumienie dla praworządności: obywatele apelują o wykonanie orzeczeń TSUE, ETPCz, SN i NSA

12.10.2021

Uchwała nr 04/2021 Komitetu Nauk Prawnych PAN z 12 października 2021 r. w związku z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2021 r.

12.10.2021

Stanowisko Kolegium Dziekańskiego WPiA UŁ w związku z wyrokiem TK

10.10.2021

Paweł Filipek: Na kolizyjnym kursie z Unią

08.10.2021

Przemówienie prof. Mirosława Wyrzykowskiego po otrzymaniu nagrody Der österreichische Verfassungspreis przyznanej przez austriackie stowarzyszenie Forum Verfassung

07.10.2021

Komisja Europejska po decyzji TK Przyłębskiej: Prawo UE ma pierwszeństwo przed prawem krajowym

07.10.2021

Komisja Europejska po decyzji TK Przyłębskiej: Prawo UE ma pierwszeństwo przed prawem krajowymWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200