Oświadczenie sędziów Sądu Najwyższego z 10 listopada 2021 roku

Udostępnij

W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.

Więcej

My, niżej podpisani sędziowie Sądu Najwyższego oświadczamy, że stanowisko obecnego kierownictwa Sądu Najwyższego zaprezentowane przez jego rzecznika Aleksandra Stępkowskiego, z którego wynika, iż Sąd Najwyższy będzie zabiegał o to, aby rząd polski złożył wniosek o ponowne rozpoznanie przez Wielką Izbę Europejskiego Trybunału Praw Człowieka sprawy M. Dolińska – Ficek, A. Ozimek przeciwko Polsce, zakończonej wyrokiem […]My, niżej podpisani sędziowie Sądu Najwyższego oświadczamy, że stanowisko obecnego kierownictwa Sądu Najwyższego zaprezentowane przez jego rzecznika Aleksandra Stępkowskiego, z którego wynika, iż Sąd Najwyższy będzie zabiegał o to, aby rząd polski złożył wniosek o ponowne rozpoznanie przez Wielką Izbę Europejskiego Trybunału Praw Człowieka sprawy M. Dolińska – Ficek, A. Ozimek przeciwko Polsce, zakończonej wyrokiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 8 listopada 2021 r., nr 49898 i 57511/19, nie jest stanowiskiem Sądu Najwyższego.

 

Pani Sędzia Małgorzata Manowska została wprawdzie powołana do kierowania Sądem Najwyższym i do reprezentowania go na zewnątrz (art. 14 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2018 r. o Sądzie Najwyższym – tj. Dz. U. 2021.1904), jednak w objętej wystąpieniem Rzecznika kwestii nie wypowiadały się powołane do tego organy, w tym w pierwszym rzędzie Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego (art. 17 § 1 pkt 4 powołanej wyżej ustawy o Sądzie Najwyższym), które nie zostało do chwili obecnej zwołane po jego odroczeniu w dniu 12 czerwca 2020 r., a które posiada wyłączną kompetencję do podejmowania uchwał w innych ważnych sprawach dotyczących Sądu Najwyższego. Wskazane wyżej stanowisko przedstawione przez Rzecznika prezentuje wyłącznie poglądy jego autorów, zainteresowanych osobiście – z uwagi na ich status – wynikiem postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, a nie konstytucyjnego organu jakim jest Sąd Najwyższy.

 

Sędziowie Sądu Najwyższego:
Tomasz Artymiuk
Teresa Bielska-Sobkowicz
Bohdan Bieniek
Jacek Błaszczyk
Dariusz Dończyk
Jolanta Frańczak
Małgorzata Gierszon
Katarzyna Gonera
Jerzy Grubba
Paweł Grzegorczyk
Józef Iwulski
Przemysław Kalinowski
Halina Kiryło
Monika Koba
Marian Kocon
Kazimierz Klugiewicz
Michał Laskowski
Jarosław Matras
Rafał Malarski
Grzegorz Misiurek
Dawid Miąsik
Piotr Mirek
Anna Owczarek
Maciej Pacuda
Władysław Pawlak
Marek Pietruszyński
Agnieszka Piotrowska
Waldemar Płóciennik
Piotr Prusinowski
Zbigniew Puszkarski
Krzysztof Rączka
Marta Romańska
Andrzej Siuchniński
Barbara Skoczkowska
Romualda Spyt
Andrzej Stępka
Krzysztof Strzelczyk
Maria Szulc
Dariusz Świecki
Andrzej Tomczyk
Roman Trzaskowski
Katarzyna Tyczka-Rote
Małgorzata Wąsek-Wiaderek
Karol Weitz
Eugeniusz Wildowicz
Paweł Wiliński
Włodzimierz Wróbel
Dariusz ZawistowskiAutor


W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.


Więcej

Opublikowany

10 listopada 2021


Inne artykuły tego autora

19.01.2023

To nie był „kompromis”, ale postawienie polityki nad konstytucją. Opozycja nie powinna [WIDZĘ TO TAK]

09.01.2023

Polska i Węgry już się nie wywiną? Unia Europejska coraz ostrzej broni praworządności [debata]

31.12.2022

2 lata więzienia za krytykę Kościoła? Czytamy kodeks karny projektu ziobrystów

28.12.2022

Studiujesz prawo? Zgłoś się do Akademii Praworządności

15.12.2022

Ustawa o SN nie spełnia kamieni milowych. Nie wykreśla przepisów ustawy kagańcowej [ROZMOWA]

01.12.2022

Wybory wysokiego ryzyka. 13 NGO-sów apeluje do OBWE o monitoring wyborów w 2023 roku. Lista powodów

04.10.2022

Po przejęciu władzy trzeba będzie zbudować prokuraturę od nowa [Gazeta Wyborcza]

18.09.2022

Jest decyzja KE w sprawie obcięcia funduszy dla Węgier. Victor Orbán raczej się nie zmartwi

05.09.2022

Konfederacja i cenzura Facebooka. Czy platforma medialna ma decydować, co mamy widzieć i czytać?

10.08.2022

Wyniki losowania sędziów do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej

27.07.2022

Sąd Najwyższy przeprowadził pierwszy test niezależności sędziego. Przełomowe orzeczenie [Gazeta Wyborcza]

15.07.2022

Warszawska adwokatura jednogłośnie i zdecydowanie za obecnym optymalnym modelem samorządu adwokackiego

13.07.2022

Sprawozdanie na temat praworządności z 2022 r. Komisja wydaje konkretne zalecenia kierowane do państw członkowskich (komunikat prasowy)

11.07.2022

Oświadczenie Pana Mariusza Muszyńskiego w sprawie tzw. maili Dworczyka i funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego

17.03.2022

Uchwała Komitetu Nauk Prawnych PAN wzywająca do podjęcia rzeczywistych działań zmierzających do zakończenia kryzysu praworządności w Polsce

15.03.2022

Postanowienia końcowe Otwartego Kongresu Obywateli na rzecz trwałego pokoju, wolności i demokracji

14.03.2022

26 sędziów legalnego TK o wyroku Trybunału Przyłębskiej: niszczy podstawy Unii Europejskiej

14.03.2022

Oświadczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku z 13 marca 2022 roku

11.03.2022

Prawnicy: Agresja Rosji na Ukrainę to zbrodnia, będzie ścigana przez Trybunał Karny i sądy krajowe

01.03.2022

Oświadczenie sędziów  polskiego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Wesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200