OKO.press publikuje trzy uchwały olsztyńskiego sądu, które podarł sędzia Nawacki

Udostępnij

Redaktor naczelny OKO.press, jeden z założycieli "Gazety Wyborczej" i zastępca redaktora naczelnego (1995-2010), redaktor podziemnego "Tygodnika Mazowsze" (1982-1989), feminista, sojusznik…

Więcej

Dziś w Sądzie Okręgowym w Olsztynie sędzia neo-KRS i prezes miejscowego Sądu Rejonowego Maciej Nawacki ostentacyjnie podarł trzy uchwały Zebrania Sędziów, w tym skierowane do siebie żądanie natychmiastowego zaprzestania prześladowań sędziego Pawła Juszczyszyna i wezwanie władz do respektowania uchwały SN, a do członków neo-KRS o złożenie rezygnacjiOKO.press publikuje niezwykły dokument chwili – trzy uchwały Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie z 7 lutego 2020 roku, w których sędziowie żądają od swego przełożonego, prezesa Macieja Nawackiego natychmiastowego zaprzestania represji, jakie stosuje wobec sędziego Pawła Juszczyszyna i kategorycznie domagają się od Sejmu i rządu respektowania uchwały SN z 23 stycznia 2020. Od członków neo-KRS oczekują natychmiastowej rezygnacji.

 

Zebranie Sędziów ogromną większością odrzuciło w piątek 7 lutego po południu sprawozdanie z pracy prezesa Nawackiego: 33 głosy za odrzuceniem wobec 2 przeciw i 4 wstrzymujących się. Maciej Nawacki zareagował: „To znaczy, że negatywnie oceniliście swoją pracę”.

 

I następnie – rzecz bez precedensu – podarł kartkę z uchwałami nie dopuszczając do ich głosowania.

 

Zanim do tego doszło sędziowie, adwokaci i pracownicy olsztyńskiego sądu zebrali się przed gmachem w manifestacji solidarnościowej z sędzią Juszczyszynem, który także był obecny (zdjęcie niżej). Przyszedł do pracy, ale nie mógł jej podjąć.

 

Sędzia Juszczyszyn stoi za literą „E”.

 

Poniżej pełen tekst trzech uchwał, które podarł Nawacki.

 

 

Przypomnijmy, że olsztyński sędzia Paweł Juszczyszyn wystąpił 20 listopada 2019 do Kancelarii Sejmu o wydanie list poparcia dla członków nowej KRS, bo – zgodnie z zaleceniami wyroku TSUE z 19 listopada – chciał sprawdzić legalność jej funkcjonowania i status powołanych przez nią sędziów. Interesował go przypadek sędziego rekomendowanego przez neo-KRS, który wydał wyrok w I instancji; Juszczyszyn jest w składzie sądu odwoławczego od tego wyroku. OKO.press poinformowało o tej inicjatywie jako pierwsze.

 

Maciej Nawacki został powołany na stanowisko prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie przez Zbigniewa Ziobrę. Awansował też do nowej KRS. Jako przełożony Juszczyszyna próbował zablokować wyjazd sędziego do Sejmu, gdzie Juszczyszyn miał nadzieję uzyskać listy z podpisami kandydatów do KRS, a obecnie próbuje uniemożliwić Juszczyszynowi pracę w sądzie.

 

Rzecz w tym, że Nawacki broni nie tylko polityki władz, które próbują przy pomocy „ustawy kagańcowej” zdyscyplinować niepokornych sędziów, ale także swego własnego powołania do neo-KRS.

 

Legalność jego członkostwa w KRS – nawet na gruncie ustawy o KRS przyjętej przez większość PiS – jest wysoce wątpliwa, gdyż najprawdopodobniej nie miał wymaganych 25 podpisów sędziów popierających jego kandydaturę. Wiadomo, że przedstawił 28 podpisów, ale czworo sędziów wycofało swoje podpisy. Nawacki broni się twierdząc, że raz udzielonego poparcia wycofać nie można. Przyznał też publicznie, że sam się podpisał pod swoją kandydaturą.

 

Bezkompromisowy sędzia Juszczyszyn stał się – według władz PiS i prorządowych mediów – wrogiem publicznym numer 1. Juszczyszyna spotkał grad represji. Minister Zbigniew Ziobro odwołał go z delegacji w sądzie okręgowym, rzecznik dyscyplinarny Piotr Schab zrobił mu dyscyplinarkę, a Nawacki zawiesił go w obowiązkach sędziego.

 

We wtorek 4 lutego 2020 Izba Dyscyplinarna SN postanowiła bezterminowo zawiesić go w obowiązkach i obciąć mu wynagrodzenie o 40 proc. Tymczasem Sąd Najwyższy uznaje – w ślad za wyrokiem TSUE – że utworzona przez PiS Izba Dyscyplinarna nie jest legalna.

 


 

Uchwała nr 1 Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie z 7 lutego 2020 r.

 

„My sędziowie Sądu Rejonowego w Olsztynie wzywamy Prezesa Macieja Nawackiego do natychmiastowego zaniechania wszelkich działań utrudniających sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi wykonywanie obowiązków służbowych, w tym do uchylenia zarządzenia wstrzymującego przydział spraw oraz zniesienia wszelkich nałożonych na niego ograniczeń, związanych z dostępem do systemu informatycznego i sali rozpraw. Tego rodzaju działania Prezesa Macieja Nawackiego uznajemy za bezprawne.

 

Podzielamy stanowisko wyrażone w uchwale trzech połączonych Izb Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest niezawisłym sądem w rozumieniu przepisów Konstytucji, Karty Praw Podstawowych i Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności”.

 


 

Uchwała nr 2 Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie z 7 lutego 2020 r.

 

„My, sędziowie Sądu Rejonowego w Olsztynie wyrażamy krytyczne stanowisko wobec uchwalonej przez Sejm w dniu 20 grudnia 2019 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. Narusza ona traktatowe zobowiązania Polski, marginalizuje znaczenie samorządu sędziowskiego i podporządkowuje wymiar sprawiedliwości władzy politycznej. Wprowadza ostre sankcje dla sędziów stających w obronie niezależności sądów i niezawisłości sędziów, włącznie z ich usunięciem z urzędu. Sędziowie, którzy takie prawo będą stosować, staną się narzędziem polityków ze szkodą dla obywateli.

 

Wzywamy przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej do zaprzestania podważania uchwały połączonych Izb Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r. podjętej w trosce o zachowanie porządku prawnego w Rzeczypospolitej Polskiej. Wzywamy ich również do wprowadzenia rozwiązań prawnych mających na celu przywrócenie porządku prawnego, w tym wyłonienie członków – sędziów Krajowej Rady Sądownictwa zgodnie z Konstytucją.

 

Wzywamy również przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej do zaprzestania podważania w przestrzeni publicznej dobrego imienia sędziów i ich godności osobistej oraz zaprzestania stosowania kłamliwej retoryki. Takie działania, w naszej ocenie, godzą w dobro wymiaru sprawiedliwości.

 

Domagamy się od władzy ustawodawczej i wykonawczej prawdziwej reformy sądownictwa, zmierzającej do wprowadzenia rozwiązań mających na celu przyspieszenie postępowań sądowych, uproszczenie procedur oraz uczynienie sądów przyjaznymi dla obywateli. Dotychczasowy sposób procedowania nad ustawami dotyczącymi wymiaru sprawiedliwości świadczy o lekceważeniu głosu praktyków i środowisk naukowych, a tym samym o braku troski o obywateli i jakość sądownictwa w Polsce.

 

Mając na względzie treść uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r. wzywamy sędziów – członków obecnej Krajowej Rady Sądownictwa do natychmiastowej rezygnacji z zajmowanych funkcji.

 

Dotychczasowa postawa podejmowana podczas prac Krajowej Rady Sądownictwa przez członków tego gremium wskazuje na to, że nie realizują oni podstawowego konstytucyjnego obowiązku stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

 

Sędziowie zabierający głos w debacie publicznej na temat kondycji polskiego wymiaru sprawiedliwości i zagrożeń dla porządku prawnego zgodnego z fundamentalnymi prawami człowieka realizują w ten sposób rotę przyrzeczenia sędziowskiego, stojąc na straży prawa i wiernie służąc Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Jedynymi przywilejami, jakich bronią sędziowie, jest przywilej sprawowania wymiaru sprawiedliwości zgodnie z zasadami niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów.

 

Solidaryzujemy się z sędziami dotkniętymi postępowaniami dyscyplinarnymi prowadzonymi w związku z ich działalnością w obronie praworządności i niezawisłości sędziowskiej, respektowaniem prawa krajowego i unijnego.

 

Dziękujemy obywatelom, którzy w trosce o dobro Ojczyzny występują w obronie niezależności sądów i niezawisłości sędziów”.

 


 

Uchwała nr 3 Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie z 7 lutego 2020 r.

 

„Jako sędziowie Sądu Rejonowego w Olsztynie wzywamy Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie do niezwłocznego przesłania treści uchwał zapadłych w dniu 7 lutego 2020 r. Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego, Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, Prezesowi Sądu Okręgowego w Olsztynie, Prezydentowi RP, Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa oraz zamieszczenia ich treści na internetowej stronie tutejszego Sądu. Jednocześnie upoważniamy każdego sędziego wchodzącego w skład zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie do publicznego rozpowszechniania treści uchwał podjętych w dniu 7 lutego 2020 r.”.

 


 

Kwestie dotyczące praworządności w Polsce oraz w całej Unii Europejskiej będziemy dalej monitorować oraz wyjaśniać na łamach Archiwum Osiatyńskiego, a także – po angielsku – na stronie Rule of Law in Poland.

 

Podoba Ci się ten artykuł? Zapisz się na newsletter Archiwum Osiatyńskiego. W każdą środę dostaniesz wybór najważniejszych tekstów, a czasem również zaproszenia na wydarzenia.Autor


Redaktor naczelny OKO.press, jeden z założycieli "Gazety Wyborczej" i zastępca redaktora naczelnego (1995-2010), redaktor podziemnego "Tygodnika Mazowsze" (1982-1989), feminista, sojusznik…


Więcej

Opublikowany

7 lutego 2020


Inne artykuły tego autora

27.03.2022

Paradoks geopolityki. Wrogowie demokracji z PiS w pierwszym szeregu obrońców wolnego świata

26.03.2021

Za stawianie pytań Pawłowicz dziennikarz OKO.press zagrożony art. 191 kk. 4 godziny w prokuraturze

22.02.2021

Ewa Kulik o Janie Lityńskim: Umarł tak, jak żył, ratując naszych braci mniejszych

03.02.2021

Konstytucyjne kłamstwo PiS o zakazie aborcji. Ile można? Rano Lichocka, wieczorem Kaleta

25.12.2020

Sędziowie Morawiec i Tuleya: piękny dźwięk sędziowskich łańcuchów [ROZMOWA WIGILIJNA]

02.12.2020

Rząd: Nie publikujemy wyroku TK, bo „budzi napięcia”. Łętowska: A co to ma do rzeczy?

13.11.2020

Czy Kaczyński jest bezkarny? Może podżegać do przemocy i nic? Prawnicy próbują

02.11.2020

Nie musisz rodzić trupa, czyli aborcyjny „kompromis” Dudy. Projekt ustawy, krok po kroku

27.10.2020

Kaczyński wzywa do wojny z kobietami. Tekst oświadczenia, słowo w słowo (co jedno to gorsze)

27.10.2020

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wzywa do buntu lekarzy i sędziów: Nie słuchajcie tzw. wyroku

20.10.2020

Dlaczego ten Polak mnie opluł?

18.10.2020

Sędzia Morawiec pozbawiona immunitetu: „Łapię oddech i zbieram siły do walki” [WYWIAD]

16.10.2020

Mec. Dubois: Giertych mówił mi, że ma dowody obciążające jedną z najwyższych osób w państwie

05.10.2020

Sędzia Tuleya o ludziach Ziobry: Wolę myśleć, że lubią pieniądze a nie, że są źli [WYWIAD]

28.09.2020

Sędzia Morawiec: „Ziobro niszczy ludzi przekonany, że jest bezkarny. Ale ja jestem silną kobietą”

18.09.2020

Lex Duda w Komisji Edukacji: ideologiczna krucjata wbrew interesom dzieci. Zobacz, co grozi szkołom

30.08.2020

Dlaczego Schmidt-Rodziewicz nie traktuje ludzi równo? Zapatrzenie w Wielką Osobę i 5 innych powodów

18.08.2020

Almodovar, Atwood, Ash, Auster, Coetzee, Tokarczuk wzywają KE do potępienia homofobii w Polsce

08.08.2020

Zastanów się, co by było, gdyby zabroniono ci być sobą [OSIATYŃSKI]. Dedykujemy homofobicznej władzy

20.07.2020

Minister pracy u Rydzyka: „Wypowiemy konwencję przeciw przemocy wobec kobiet”. Na modłę Ordo IurisWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200