NSA blokuje uchwałę KRS o powołaniu sędziego do SN. Prezydent może tego nie uznać

Udostępnij

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 roku dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 roku…

Więcej

Naczelny Sąd Administracyjny zatrzymał decyzję nowej Krajowej Rady Sądownictwa o powołaniu sędziego Wojciecha Sycha do Izby Karnej Sądu Najwyższego. Prezydent powinien dostosować się do orzeczenia NSA, ale może je pominąć, bo uważa, że uchwały KRS nie są dla niego wiążące



Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował w sprawie uchwały KRS we wtorek 25 września 2018 na posiedzeniu niejawnym. Informację o tym przekazano 26 września rano. Uchwała KRS dotyczy jednego sędziego, którego wybrano w sierpniu.

 

Chodzi o Wojciecha Sycha, sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu. W pozostałej części uchwały KRS nie rekomendował powołania 4 innych kandydatów.

 

Dwóch z nich odwołało się od tej uchwały. Odwołanie jest jeszcze w KRS, ale sędziowie złożyli do NSA wnioski o wydanie zabezpieczenia w postaci zawieszenia wykonania uchwały. Chodzi o to, by do czasu rozpoznania odwołań przez NSA – sąd je rozpatrzy w ciągu 14 dni od przekazania ich przez KRS – wstrzymać procedurę obsadzenia tego jednego miejsca w Izbie Karnej Sądu Najwyższego.

 

Art. 388 kodeksu cywilnego

 

Bo gdyby NSA uznał, że procedura wyboru do tej Izby była nieprawidłowa, to trzeba będzie ją powtórzyć. Tymczasem powołanie przez prezydenta rekomendowanego przez KRS kandydata do tej Izby sprawi, że wyrok NSA w tej sprawie będzie bezprzedmiotowy.

 

NSA wnioski o zabezpieczenie rozpoznał we wtorek. Nie wiadomo z jakich powodów udzielił zabezpieczenia, bo nie ma jeszcze uzasadnienia. Sędzia Sylwester Marciniak z NSA informuje jedynie, że trzyosobowy skład sędziowski powołał się na artykuł 388 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego.

 

Mówi on, że „w razie wniesienia skargi kasacyjnej, gdyby na skutek wykonania orzeczenia stronie mogła być wyrządzona niepowetowana szkoda, sąd drugiej instancji może wstrzymać wykonanie zaskarżonego orzeczenia do czasu ukończenia postępowania kasacyjnego lub uzależnić wykonanie tego orzeczenia – a w razie oddalenia apelacji także orzeczenia sądu pierwszej instancji – od złożenia przez powoda stosownego zabezpieczenia. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym”.

 

Wydanie zabezpieczenia to uznaniowa decyzja sądu. Nie oznacza ona jednak, że sąd podzielił argumenty sędziów, którzy złożyli odwołania, bo sąd takie zabezpieczenia mógł dać niejako z automatu. Ale będzie to wiadomo gdy sąd napisze uzasadnienie pisemne.

 

Gąciarek testuje

 

Jednym z odwołujących się od negatywnej decyzji KRS jest sędzia Piotr Gąciarek, który kandydował do Izby Karnej SN, bo chciał przetestować procedurę oceny kandydatur i podejmowania decyzji przez KRS, by potem zaskarżyć ją właśnie do NSA.

 

Jego pełnomocniczka, mec. Marcjanna Dębska-Koniecek podnosiła, że nabór do SN jest nielegalny, bo na obwieszczeniu prezydenta o nim, nie było kontrasygnaty premiera.

 

Co dalej? KRS musi przekazać NSA akta spraw z odwołaniami obu sędziów od jej uchwały – skargę do NSA wnosi się za pośrednictwem KRS. Jak je przekaże, NSA szybko je rozpozna.

 

KRS: zastosujemy się

 

Przewodniczący KRS Leszek Mazur zapowiedział, że Rada dostosuje się do orzeczenia NSA. Jak to będzie wyglądać w praktyce nie wiadomo. Nie udało nam się w środę ustalić w KRS czy przekazano już uchwałę o powołaniu sędziego Wojciecha Sycha do Izby Karnej SN do prezydenta. Jeśli nie przekazano, KRS powinien poczekać z tym do wyroku NSA.

 

A co może robić prezydent? Też może poczekać na wyrok NSA ws. odwołań. Może też zlekceważyć uchwałę KRS w tym zakresie. Prezydent Andrzej Duda już tak zrobił nie powołując na sędziów osób wskazanych przez poprzednią KRS, którą PiS rozwiązał w trakcie kadencji.

 

Prezydent może się też powołać na uchwalone przez PiS przepisy – według prawników niekonstytucyjne, dzięki którym odwołania sędziów, którzy nie dostali rekomendacji KRS, nie wstrzymują procedury powołania do Sądu Najwyższego.

 

NSA oddalił dwa inne wnioski, bo prezydent już powołał

 

NSA we wtorek badał jeszcze dwa inne wnioski o wydanie tzw. zabezpieczenia ws. wstrzymania wykonania uchwał dotyczących powołania do Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Ale te wnioski oddalił.

 

NSA uznał, że wstrzymanie uchwały do Izby Dyscyplinarnej jest bezprzedmiotowe, bo prezydent już powołał do niej sędziów. Drugi wniosek o zabezpieczenie został oddalony, bo sędzia, który wystąpił o zabezpieczenie, nie złożył jeszcze odwołania od uchwały (być może dlatego, że jeszcze jej nie otrzymał).



Autor


Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 roku dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 roku…


Więcej

Opublikowany

27 września 2018







Inne artykuły tego autora

06.12.2019

Grzebią w starych sprawach sędziego Juszczyszyna. OKO.press pokazuje manipulacje

04.12.2019

55 przewinień zarzuca rzecznik Ziobry szefowi Iustitii. Sędzia Markiewicz: Nie uciszą nas represje

23.11.2019

Powołana przez PiS Izba Dyscyplinarna nie odpuściła sędzi Czubieniak za sprawiedliwe orzeczenie

21.11.2019

Sąd dyscyplinarny po raz drugi uniewinnił Krzysztofa Parchimowicza. Zarzuty są bezpodstawne

14.11.2019

Jacek Wygoda z Izby Dyscyplinarnej SN wyrzucił publiczność z posiedzenia, z pomocą policji

12.11.2019

Rzecznik dyscyplinarny Ziobry uderza we władze największego stowarzyszenia sędziów Iustitia

12.11.2019

Prokuratura Ziobry nie taka wszechwładna: sąd wziął w obronę szykanowanego śledczego

08.11.2019

Odważna decyzja sądu dyscyplinarnego. Nie zgodził się na ściganie prokuratora za Smoleńsk

07.11.2019

Nowy etap represji. Rzecznicy Ziobry zaczynają ścigać niezależnych sędziów za wyroki

02.11.2019

Sąd Najwyższy uchylił awans dla Michała Lasoty, który ściga niezależnych sędziów

02.11.2019

Rzecznik dyscyplinarny Piotr Schab ściga krakowskich sędziów za badanie legalności wyroku

31.10.2019

Trzeci proces dyscyplinarny Krzysztofa Parchimowicza, obrońcy niezależnej prokuratury

31.10.2019

Rekordowy Tydzień Konstytucyjny. Ponad 30 tys. uczniów wzięło udział w zajęciach o prawie i Konstytucji

27.10.2019

Nie będzie dyscyplinarek dla sędziów z afery hejterskiej. Piotr Schab nie skrzywdzi też swoich zastępców

23.10.2019

Ziobro nie odpuszcza sędziemu, który chciał odwołania ławniczki z partii ministra sprawiedliwości

16.10.2019

Sąd broni prawa do protestów przeciwko narodowcom, a prokurator broni narodowców

15.10.2019

Rzecznik dyscyplinarny Przemysław Radzik ściga znaną dziennikarkę Ewę Siedlecką

15.10.2019

Rzecznik dyscyplinarny Michał Lasota, który ściga sędziów, ma ponad 350 zaległych spraw do osądzenia

14.10.2019

Nie musi przepraszać PiS za słowa „Tak działa państwo mafijne”. Dziennikarz „Wyborczej” wygrał w SN

10.10.2019

PiS eliminuje niezależnych sędziów. Sądy mają być pasem transmisyjnym władzy



Wesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200