NSA blokuje uchwałę KRS o powołaniu sędziego do SN. Prezydent może tego nie uznać

Udostępnij

dziennikarz prowadzący kronikę ataku na państwo prawa w Polsce dla OKO.press i Archiwum Osiatyńskiego, za co w 2021 roku został…

Więcej

Naczelny Sąd Administracyjny zatrzymał decyzję nowej Krajowej Rady Sądownictwa o powołaniu sędziego Wojciecha Sycha do Izby Karnej Sądu Najwyższego. Prezydent powinien dostosować się do orzeczenia NSA, ale może je pominąć, bo uważa, że uchwały KRS nie są dla niego wiążące



Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował w sprawie uchwały KRS we wtorek 25 września 2018 na posiedzeniu niejawnym. Informację o tym przekazano 26 września rano. Uchwała KRS dotyczy jednego sędziego, którego wybrano w sierpniu.

 

Chodzi o Wojciecha Sycha, sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu. W pozostałej części uchwały KRS nie rekomendował powołania 4 innych kandydatów.

 

Dwóch z nich odwołało się od tej uchwały. Odwołanie jest jeszcze w KRS, ale sędziowie złożyli do NSA wnioski o wydanie zabezpieczenia w postaci zawieszenia wykonania uchwały. Chodzi o to, by do czasu rozpoznania odwołań przez NSA – sąd je rozpatrzy w ciągu 14 dni od przekazania ich przez KRS – wstrzymać procedurę obsadzenia tego jednego miejsca w Izbie Karnej Sądu Najwyższego.

 

Art. 388 kodeksu cywilnego

 

Bo gdyby NSA uznał, że procedura wyboru do tej Izby była nieprawidłowa, to trzeba będzie ją powtórzyć. Tymczasem powołanie przez prezydenta rekomendowanego przez KRS kandydata do tej Izby sprawi, że wyrok NSA w tej sprawie będzie bezprzedmiotowy.

 

NSA wnioski o zabezpieczenie rozpoznał we wtorek. Nie wiadomo z jakich powodów udzielił zabezpieczenia, bo nie ma jeszcze uzasadnienia. Sędzia Sylwester Marciniak z NSA informuje jedynie, że trzyosobowy skład sędziowski powołał się na artykuł 388 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego.

 

Mówi on, że „w razie wniesienia skargi kasacyjnej, gdyby na skutek wykonania orzeczenia stronie mogła być wyrządzona niepowetowana szkoda, sąd drugiej instancji może wstrzymać wykonanie zaskarżonego orzeczenia do czasu ukończenia postępowania kasacyjnego lub uzależnić wykonanie tego orzeczenia – a w razie oddalenia apelacji także orzeczenia sądu pierwszej instancji – od złożenia przez powoda stosownego zabezpieczenia. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym”.

 

Wydanie zabezpieczenia to uznaniowa decyzja sądu. Nie oznacza ona jednak, że sąd podzielił argumenty sędziów, którzy złożyli odwołania, bo sąd takie zabezpieczenia mógł dać niejako z automatu. Ale będzie to wiadomo gdy sąd napisze uzasadnienie pisemne.

 

Gąciarek testuje

 

Jednym z odwołujących się od negatywnej decyzji KRS jest sędzia Piotr Gąciarek, który kandydował do Izby Karnej SN, bo chciał przetestować procedurę oceny kandydatur i podejmowania decyzji przez KRS, by potem zaskarżyć ją właśnie do NSA.

 

Jego pełnomocniczka, mec. Marcjanna Dębska-Koniecek podnosiła, że nabór do SN jest nielegalny, bo na obwieszczeniu prezydenta o nim, nie było kontrasygnaty premiera.

 

Co dalej? KRS musi przekazać NSA akta spraw z odwołaniami obu sędziów od jej uchwały – skargę do NSA wnosi się za pośrednictwem KRS. Jak je przekaże, NSA szybko je rozpozna.

 

KRS: zastosujemy się

 

Przewodniczący KRS Leszek Mazur zapowiedział, że Rada dostosuje się do orzeczenia NSA. Jak to będzie wyglądać w praktyce nie wiadomo. Nie udało nam się w środę ustalić w KRS czy przekazano już uchwałę o powołaniu sędziego Wojciecha Sycha do Izby Karnej SN do prezydenta. Jeśli nie przekazano, KRS powinien poczekać z tym do wyroku NSA.

 

A co może robić prezydent? Też może poczekać na wyrok NSA ws. odwołań. Może też zlekceważyć uchwałę KRS w tym zakresie. Prezydent Andrzej Duda już tak zrobił nie powołując na sędziów osób wskazanych przez poprzednią KRS, którą PiS rozwiązał w trakcie kadencji.

 

Prezydent może się też powołać na uchwalone przez PiS przepisy – według prawników niekonstytucyjne, dzięki którym odwołania sędziów, którzy nie dostali rekomendacji KRS, nie wstrzymują procedury powołania do Sądu Najwyższego.

 

NSA oddalił dwa inne wnioski, bo prezydent już powołał

 

NSA we wtorek badał jeszcze dwa inne wnioski o wydanie tzw. zabezpieczenia ws. wstrzymania wykonania uchwał dotyczących powołania do Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Ale te wnioski oddalił.

 

NSA uznał, że wstrzymanie uchwały do Izby Dyscyplinarnej jest bezprzedmiotowe, bo prezydent już powołał do niej sędziów. Drugi wniosek o zabezpieczenie został oddalony, bo sędzia, który wystąpił o zabezpieczenie, nie złożył jeszcze odwołania od uchwały (być może dlatego, że jeszcze jej nie otrzymał).



Autor


dziennikarz prowadzący kronikę ataku na państwo prawa w Polsce dla OKO.press i Archiwum Osiatyńskiego, za co w 2021 roku został…


Więcej

Opublikowany

27 września 2018






Inne artykuły tego autora

23.09.2022

Nowa Izba SN uderza w Zbigniewa Ziobrę: minister nie może zawieszać sędziów za wydawane orzeczenia

22.09.2022

Prezes Iustitii: Nowa Izba SN jest nielegalna. Legalni sędziowie nie powinni w niej orzekać

19.09.2022

Prezydent idzie na wojnę z UE. Wbrew wyrokom powołał neo-sędziów do Izby Dyscyplinarnej bi

16.09.2022

Kolejna porażka Ziobry i jego ludzi. Sędzia Rutkiewicz z Elbląga został odwieszony i wraca do sądu

13.09.2022

Klęska prokuratury Ziobry. Nowa Izba SN odmówiła zgody na ściganie byłego wiceszefa legalnej KRS

13.09.2022

Nominat Ziobry chce, by prokuratura ścigała sędziów SN za orzeczenie nie po jego myśli

07.09.2022

Legalny sędzia SN nie boi się przepisów kagańcowych i podważa status neo-sędziego SN

06.09.2022

Porażka człowieka Ziobry. Sąd uniewinnił sędzię Zabłudowską za nagrodę od prezydenta Adamowicza

30.08.2022

Prezydent Duda znowu atakuje sędziów: chcą władzy. Bzdura, sędziowie bronią Konstytucji i prawa UE

28.08.2022

Czy szefowa neo-KRS Pawełczyk-Woicka powinna być ścigana przez ludzi Ziobry

27.08.2022

Aż 124 odważnych prokuratorów staje w obronie represjonowanych przez Radzika sędzi

26.08.2022

Skandal w Sądzie Najwyższym. Neo-sędzia zablokował ocenę niezależności neo-sędzi Bednarek

22.08.2022

Schab, „egzekutor” Ziobry, potwierdza: represje w sądzie apelacyjnym są za stosowanie prawa UE

16.08.2022

Wolta Manowskiej z SN. Apeluje do ludzi Ziobry, by zaprzestali represji sędziów apelacyjnych

15.08.2022

Klęska prokuratury Ziobry ws. sędzi Morawiec. Sąd nie uwierzył w dowody jej rzekomej korupcji

12.08.2022

„Słynny” Radzik zastrasza sędziów za list w obronie represjonowanych. A ci masowo podpisują list

10.08.2022

ETPCz chroni sędziego SN prof. Wróbla. A sędziowie apelacyjni bronią represjonowanych koleżanek

10.08.2022

Władza PiS nie wykona wyroku TSUE. Do nowej Izby SN mogą trafić sami neo-sędziowie

09.08.2022

Haniebna decyzja ws. Tulei. „Egzekutor” Ziobry Radzik zablokował jego powrót do pracy

08.08.2022

Radzik, człowiek Ziobry, zaczął represje sędziów apelacyjnych w Warszawie. To kara za prawo UE



Wesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200