Nowa KRS grozi sędziemu Zabłockiemu dyscyplinarką za przestrzeganie prawa

Udostępnij

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 roku dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 roku…

Więcej

Nowa KRS bierze stronę rządu i atakuje Sąd Najwyższy za niedopuszczenie do orzekania nowych sędziów. A zasłużonemu sędziemu Stanisławowi Zabłockiemu za wykonanie orzeczenia NSA grozi dyscyplinarką, bo uważa go za „niegodnego”Atak na Sąd Najwyższy wybrana przez PiS i Kukiz’15 nowa Krajowa Rada Sądownictwa przypuściła w piątek na swoim zebraniu. Uchwalono na nim stanowisko dotyczące decyzji Sądu Najwyższego, który odsunął od orzekania nowych sędziów SN powołanych przez prezydenta Dudę po rekomendacji KRS.

 

W zamyśle obecnej władzy cała ta procedura miała doprowadzić do wymiany sędziów SN, w większości na „swoich”. Bo jednocześnie ustawą odesłano na emeryturę starszych sędziów SN.

 

Plan pokrzyżował jednak Trybunał Sprawiedliwości UE, który do czasu rozpoznania pytania prejudycjalnego dotyczącego m.in. przymusowego odsyłania sędziów na emeryturę, wstrzymał działanie tych przepisów (pytanie prejudycjalne zadali sędziowie SN).

 

Na tej podstawie Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny przywróciły do pracy starszych sędziów, w tym sędziego Stanisława Zabłockiego, prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego. A ten w poniedziałek 5 listopada wydał zarządzenie, by odsunąć od orzekania sędziego Wojciecha Sycha, jedynego sędziego wybranego do tej pory przez nową KRS do Izby Karnej.

 

Przeczytaj: Sąd Najwyższy wyręcza prezydenta RP. Sędzia Wojciech Sych nie będzie orzekał

 

Prezes Izby Karnej Stanisław Zabłocki odsunął sędziego Sycha od sądzenia do czasu rozpoznania przez Naczelny Sąd Administracyjny odwołań innych sędziów, których KRS odrzuciła jako kandydatów do Sądu Najwyższego.

 

Odwołanie złożył m.in. Piotr Gąciarek z Iustitii, który chciał przetestować procedurę naboru do SN. A w NSA chce podważyć legalność procedury, bo obwieszczenie prezydenta o naborze nie miało kontrasygnaty premiera.

 

Nie wiadomo kiedy NSA rozpozna odwołania, bo jak pisaliśmy w OKO.press, KRS blokuje przekazanie do NSA odwołań sędziów. Rzecznik KRS Maciej Mitera na nasze pytania zapewnił, że odwołania będą przekazane w tym tygodniu.

 

KRS: Zabłocki niegodny

 

Nowi sędziowie nie mogą też orzekać w Izbie Cywilnej, bo jej prezes Dariusz Zawistowski, podobnie jak Stanisław Zabłocki,  na razie nie będzie przydzielał nowym sędziom spraw do rozpoznani . Obaj prezesi publicznie deklarują, że uznają za prezes SN Małgorzatę Gersdorf, której PiS wbrew Konstytucji chciał przerwać kadencję.

 

To zdenerwowało nową KRS. W uchwalonym w piątek stanowisku sędziowie wybrani do KRS przez PiS i Kukiz’15 (wbrew Konstytucji) napisali, że odsunięcie Wojciecha Sycha od orzekania uznają za „sprzeczne z porządkiem konstytucyjnym”. Według nich Stanisław Zabłocki nadal jest sędzią w stanie spoczynku i tak jak inni przywróceni do pracy starsi sędziowie SN nie może podejmować żadnych decyzji i wydawać wyroków.

 

Według KRS za to sędzia Sych może sądzić, bo powołał go prezydent i nikt nie może weryfikować jego powołania.

 

„Czynności zmierzające do negowania ważności aktu powołania godzą w fundamenty państwa prawnego. W sytuacji, gdy działania takie podejmuje sędzia albo sędzia w stanie spoczynku [sędzia Zabłocki – red.], okazuje się być on niegodnym powierzonego mu przez Rzeczpospolitą Polską urzędu” – atakuje Zabłockiego w swoim stanowisku nowa KRS.

 

Rada idzie jeszcze dalej. Podobnie jak rząd PiS, nie uważa, żeby TSUE mógł wstrzymać wymianę sędziów SN.

 

„Oczywistym jest, że postanowienie wiceprezesa TSUE z dnia 19 października 2018 r. o sygn. akt C-619/18 w przedmiocie środków tymczasowych nie jest aktem prawotwórczym i nie wywołuje bezpośredniego skutku prawnego w postaci przywrócenia sędziów w stanie spoczynku do służby czynnej, co wynika wprost z jego treści (pkt 1 tiret 3).  Adresatem postanowienia jest Rzeczpospolita Polska, która została zobowiązana do podjęcia działań ustawodawczych.

 

Dopóki stan prawny nie ulegnie zmianie w mocy pozostają skutki wynikające z dotychczas obowiązującego prawa. Oznacza to, że SSN Stanisław Zabłocki pozostaje w stanie spoczynku i podobnie jak pozostali sędziowie SN, którzy przeszli w stan spoczynku, nie może podejmować żadnych czynności o charakterze administracyjnym lub orzeczniczym” – napisała w stanowisku KRS.

 

Dyscyplinarką w prezesa

 

To nie koniec. Na posiedzeniu uchwalono, że sędzią Zabłockim zajmą się komisja odpowiedzialności dyscyplinarnej i etyki KRS. Komisje mają zbadać czy naruszono niezawisłość sędziego Sycha w SN.

 

Czyli teraz członkowie KRS, którzy w większości są sędziami rejonowymi lub okręgowymi, i którzy w większości poszli na współpracę z ministerstwem Zbigniewa Ziobry lub są z nim powiązani, będą oceniać zasłużonego sędziego Sądu Najwyższego.

 

Sędzia Zabłocki w PRL-u jako adwokat bronił osób represjonowanych, był obrońcą w procesie rehabilitacyjnym rotmistrza Witolda Pileckiego, a w Sądzie Najwyższym wypracował sobie mocną pozycję i jest autorytetem dla prawników.

 

W piątek tak skomentował na swoim profilu na Facebooku stanowisko KRS:

 

„Z mojej strony za jedyny komentarz niech posłużą słowa, które w związku ze stuleciem odzyskania niepodległości i w trosce o następne sto lat niepodległości wpisałem dziś do księgi pamiątkowej, wyłożonej w Sądzie Najwyższym: kto kocha Ojczyznę, ten szanuje Jej prawa, z Konstytucją na czele. Bardzo poważnie staram się traktować te słowa”.

 

Z kolei prezes Izby Cywilnej SN Dariusz Zawistowski wcześniej odpisał do KRS, że nie uniemożliwia nowym sędziom Izby Cywilnej „pełnienia czynności orzeczniczych”. Pisze, że zarówno on jak i Zabłocki jedynie czasowo nie wyznaczają im spraw, do czasu rozpoznania odwołań innych sędziów przez NSA.

 

Zawistowski pisze też, że podniesione w tych odwołaniach zarzuty co do legalności wyboru nowych sędziów SN można było już dawno wyjaśnić, gdyby KRS przesłał odwołania do NSA.

 

Odpowiedź sędziego Zawistowskiego do KRS można przeczytać tutaj.

 

Themis broni Zabłockiego

 

W obronę sędziego Zabłockiego wzięło w piątek Stowarzyszenie Sędziów Themis. „Użyte w stanowisku KRS argumenty, dotyczące osoby sędziego Zabłockiego, są przejawem niegodnego ataku na kogoś, kto całym swoim zawodowym życiem wykazuje wierność Konstytucji RP” – czytamy w oświadczeniu.

 

„Wyjątkowo oburzające są słowa o „niegodności sprawowania urzędu sędziego” padające ze strony organu, który – biorąc pod uwagę jego obecny skład i sposób działania – nie ma moralnych ani prawnych podstaw do formułowania takiego stanowiska.

 

Zarazem zawarte w stanowisku tak zwanego KRS-u lekceważące odniesienie się do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wpisuje się w ciąg działań zwiększających ryzyko polexitu” – napisali sędziowie z Themis.

 

I dodają: „Przypominamy, że miażdżąca większość sędziów, która wypowiedziała się na temat sposobu funkcjonowania organu zwanego KRS-em [w referendum-red.] uznała, że nie wykonuje on właściwie swych funkcji, a jego członkowie powinni podać się do dymisji.
Podkreślamy jednocześnie, że ani ta, ani żadna inna próba zdyskredytowania Pana Sędziego, czy innych sędziów wykonujących z oddaniem swoje obowiązki, nie jest w stanie zmyć ciążącego na członkach tego organu kainowego piętna osób wspierających łamanie Konstytucji. „Wolni ludzie będą o tym pamiętać.”

 

KRS kontra TSUE

 

Nowa KRS niebawem ma zająć się jeszcze zbadaniem orzeczenia TSUE, które wstrzymało czystkę wśród sędziów Sądu Najwyższego. Rada chce zbadać, czy TSUE miała do tego prawo.

 

Stanowisko KRS ma zostać przekazane do Trybunału Konstytucyjnego, który na wniosek ministra Zbigniewa Ziobro ma ocenić, czy sędziowie polscy mają prawo zadawać pytania prejudycjalne do TSUE.

 

W ten sposób Ziobro chce zablokować ewentualny niekorzystny wyrok TSUE, który na początku przyszłego roku zbada „reformy” PiS w wymiarze sprawiedliwości.

 

A,b,c,d,e… POMÓŻ nam dokończyć Alfabet buntu!

 Autor


Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 roku dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 roku…


Więcej

Opublikowany

11 listopada 2018Inne artykuły tego autora

07.03.2021

Szczecińscy prezesi sądów stają mocno w obronie sędzi, którą chce zdymisjonować zastępczyni Ziobry

07.03.2021

Prawnicy: Zastępczyni Ziobry powinna stracić stanowisko. Albo służba władzy, albo awans do NSA

05.03.2021

Sędziowie z Krakowa nie boją się represji. Ostro krytykują „reformy” Ziobry i jego stronników w sądach

01.03.2021

Sędzia Tuleya chce wrócić do pracy. Ale nominat Ziobry mówi „nie”

27.02.2021

PiS przyśpiesza przejęcie kontroli nad legalnym Sądem Najwyższym. Czeka go los TK Przyłębskiej

26.02.2021

Sąd apelacyjny: Sędzia Tuleya nie został zawieszony. Izba Dyscyplinarna nie jest legalnym sądem

25.02.2021

Człowiek Ziobry cenzuruje sędziego Igora Tuleyę. Zakazał mu felietonów o sądach w radiu

25.02.2021

Prokuratura Krajowa straszy zesłaną w Polskę prokurator. Pozwie ją za krytykę Bogdana Święczkowskiego

25.02.2021

Prezydent hurtowo awansuje współpracowników resortu Ziobry. Zastępczyni ministra trafiła aż do NSA

23.02.2021

Ścigana sędzia Beata Morawiec nadal z immunitetem. Izba Dyscyplinarna odkłada sprawę

22.02.2021

Żurek kontra maszyna Ziobry. Prokuratura robi wszystko, żeby dopaść niewygodnego sędziego

22.02.2021

Adam Bodnar broni sędzi, której grozi dymisja za orzeczenie i postawienie się prokuraturze

22.02.2021

Drajewicz, sędzia „dobrej zmiany”, chce kolejnego wysokiego awansu w sądach

20.02.2021

Szykany wobec zesłanych w Polskę prokuratorów. Ewie Wrzosek zabroniono spotkania ze studentami

20.02.2021

Prezydent Duda chce nowych „komisarzy” w SN. By zablokować ważną sprawę w TSUE?

18.02.2021

Warszawscy sędziowie murem za sędzią Gąciarkiem, na którego spadły represje za obronę Igora Tulei

17.02.2021

Zastępczyni Ziobry chce dymisji sędzi, która nie dała aresztu za Strajk Kobiet i uderzenie księdza

16.02.2021

Ścigają sędziego Gąciarka za pikietę pod Prokuraturą Krajową w obronie Igora Tulei

14.02.2021

Obywatel wygrał z TVP. Telewizja publiczna musi przeprosić za zmanipulowany materiał

09.02.2021

Będzie siłowe zatrzymanie sędziego Igora Tulei? Prokuratura Krajowa zapowiada, że mu nie odpuściWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200