Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 28 lutego 2018 rokuOA.P.000-1.2019.pdf

opublikowany

01/03/2019

typ dokumentu

Uchwały

autor/źródło

Samorządy zawodoweMocą uchwały członkowie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze wstrzymują się z opiniowaniem kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów sądów rejonowych na obszarze okręgu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez TSUE pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny w przedmiocie zgodności z zasadami prawa UE procesu wyłaniania członków nowej KRS.
plik

OA.P.000-1.2019.pdf

Pobierz

typ dokumentu

Uchwały


autor/źródło

Samorządy zawodoweWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200