Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w sprawie zawieszenia sędziów Macieja Ferka i Piotra Gąciarka przez Izbę DyscyplinarnąUchwala-Zarządu-Stowarzyszenia-Sędziów-Polskich.pdf

opublikowany

25/12/2021

typ dokumentu

Uchwały

autor/źródło

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia"Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” potępia nieodpowiedzialne i pozbawione podstaw zachowania członków Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym, polegające na wydawaniu rzekomych orzeczeń w sprawach sędziów.   W dniach 16 i 24 listopada 2021 roku członkowie ID w SN w składach trzyosobowych: Ryszard Witkowski, Jacek Wygoda i Michał Górski oraz Jacek Wygoda, Konrad Wytrykowski i Jacek Leśniewski podjęli decyzję o zawieszeniu sędziów Macieja Ferka […]Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” potępia nieodpowiedzialne i pozbawione podstaw zachowania członków Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym, polegające na wydawaniu rzekomych orzeczeń w sprawach sędziów.

 

W dniach 16 i 24 listopada 2021 roku członkowie ID w SN w składach trzyosobowych: Ryszard Witkowski, Jacek Wygoda i Michał Górski oraz Jacek Wygoda, Konrad Wytrykowski i Jacek Leśniewski podjęli decyzję o zawieszeniu sędziów Macieja Ferka i Piotra Gąciarka w czynnościach służbowych, obniżając im jednocześnie wynagrodzenie.

 

Uczynili to za stosowanie przez tych sędziów standardów prawa właściwych dla cywilizowanych państw, w poszanowaniu wartości leżących u podstaw współpracy państw europejskich, w tym prawa obywateli do rzetelnego procesu przed niezawisłym i bezstronnym sądem, ustanowionym ustawą. Tym samym zignorowali orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wytykające nieusuwalne wady Izby, które dyskwalifikują ją jako sąd. Obie uchwały zapadły na posiedzeniach niejawnych, o których dotknięci nimi sędziowie nie byli informowani.


plik

Uchwala-Zarządu-Stowarzyszenia-Sędziów-Polskich.pdf

Pobierz

opublikowany

25/12/2021


typ dokumentu

Uchwały


autor/źródło

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia"Wesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200