Uchwała Zarządu Oddziału Terenowego w Warszawie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” z 26 sierpnia 2021 rokuUchwala-Zarzadu-Oddzialu-Terenowego-w-Warszawie-Stowarzyszenia-Sedziow-Polskich-„Iustitia.pdf

opublikowany

27/08/2021

typ dokumentu

Inne

autor/źródło

InneAutor: Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia"Wobec trwającej od lat sytuacji w polskim wymiarze sprawiedliwości oraz stosowania represji wobec Sędziów za przestrzeganie prawa polskiego i europejskiego oraz obronę Konstytucji, przyjęliśmy bez zdziwienia informację podaną przez Rzecznika Dyscyplinarnego Piotra Schaba, że jego zastępca Przemysław Radzik wszczął postępowanie dyscyplinarne w sprawie sędziego Adama Synakiewicza z Sądu Okręgowego w Częstochowie.


plik

Uchwala-Zarzadu-Oddzialu-Terenowego-w-Warszawie-Stowarzyszenia-Sedziow-Polskich-„Iustitia.pdf

Pobierz

typ dokumentu

Inne


autor/źródło

InneWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200