Uchwała nr 19/X/2021 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 paź 2021 r. Stanowisko Rady WPAE Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7.10.2021 r. w sprawie K3/21Uchwala-19_X_2021-Rady-WPAE-UWr.pdf

opublikowany

12/10/2021

typ dokumentu

Uchwały

autor/źródło

InneRada Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego popiera Stanowisko wyrażone w uchwale Komitetu Nauk Prawnych PAN nr 04/2021 z dnia 12 października 2021 r. w związku z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2021 r. oraz Stanowisko dziekanów wydziałów prawa polskich uczelni w w związku z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października […]Rada Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
popiera Stanowisko wyrażone w uchwale Komitetu Nauk Prawnych PAN nr 04/2021 z dnia
12 października 2021 r. w związku z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7
października 2021 r. oraz Stanowisko dziekanów wydziałów prawa polskich uczelni w
w związku z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2021 r. w
sprawie K3/21.


plik

Uchwala-19_X_2021-Rady-WPAE-UWr.pdf

Pobierz

typ dokumentu

Uchwały


autor/źródło

InneWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200