Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie przestrzegania orzeczeń TSUE  Stanowisko-Zarzadu-Stowarzyszenia-Prokuratorow-Lex-Super-Omnia-z-dnia-23-lipca-2021-r.-w-sprawie-przestrzegania-orzeczen-TSUE-skonwertowany.pdf

opublikowany

23/07/2021

typ dokumentu

Inne

autor/źródło

InneW dniu 15 lipca 2021 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał za sprzeczne z prawem Unii Europejskiej zasadnicze elementy nowego systemu sądownictwa dyscyplinarnego sędziów, a w tym przede wszystkim funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej. W szczególności zanegował niezależność tego organu, którego powołanie przy wykorzystaniu procedury przez upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa, jak również sposób kwalifikowania kandydatów na sędziów […]W dniu 15 lipca 2021 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał za sprzeczne z prawem Unii Europejskiej zasadnicze elementy nowego systemu sądownictwa dyscyplinarnego sędziów, a w tym przede wszystkim funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej. W szczególności zanegował niezależność tego organu, którego powołanie przy wykorzystaniu procedury przez upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa, jak również sposób kwalifikowania kandydatów na sędziów budziły poważne zastrzeżenia.

 

 


plik

Stanowisko-Zarzadu-Stowarzyszenia-Prokuratorow-Lex-Super-Omnia-z-dnia-23-lipca-2021-r.-w-sprawie-przestrzegania-orzeczen-TSUE-skonwertowany.pdf

Pobierz

typ dokumentu

Inne


autor/źródło

InneWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200