Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia z 30 sierpnia 2021 r. w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.Stanowisko-Stowarzyszenia-Sedziow-Polskich-Iustitia-z-30-sierpnia-2021-r.pdf

opublikowany

31/08/2021

typ dokumentu

Inne

autor/źródło

InneAutor: Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia"Zarząd SSP Iustitia zwraca uwagę międzynarodowej opinii publicznej na liczne nieprawidłowości w wykorzystywaniu środków przekazanych w 2017 roku do dyspozycji Ministra Sprawiedliwości w ramach tzw. Funduszu Sprawiedliwości, przeznaczonego na pomoc ofiarom przestępstw. Nieprawidłowości te wykazano w informacjach Najwyższej Izby Kontroli (raporcie z 2018 r. i informacji z 2021 r.). Środki z Funduszu były wydatkowane m.in. na wsparcie służb specjalnych (25 mln zł dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2017 r.) w związku z kampanią wyborczą w Rzeszowie w 2021 r., w której kandydatem był wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł (1,2 mln zł na Ochotniczą Straż Pożarną), jak również dla wspierania samorządów, które podjęły uchwały o „strefach wolnych od ideologii LGBT” (po 250 tys. zł dla OSP w każdej gminie). Z informacji NIK o raporcie z 2021 r. wynika, że dziesiątki milionów złotych z Funduszu były wydawane właściwie dowolnie i bez odpowiedniej kontroli.


plik

Stanowisko-Stowarzyszenia-Sedziow-Polskich-Iustitia-z-30-sierpnia-2021-r.pdf

Pobierz

typ dokumentu

Inne


autor/źródło

InneWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200