Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w sprawie postępowania zawisłego przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie z wniosku Prokuratora Generalnego o stwierdzenie zakresowej i interpretacyjnej niezgodności Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z Konstytucją RPStanowisko-Okręgowej-Rady-Adwokackiej-w-Warszawie-w-sprawie-postępowania-zawislego-przed-Trybunalem-Konstytucyjnym-w-sprawie-z-wniosku-Prokuratora-Generalnego-o-stwierdzenie-zakresowe.pdf

opublikowany

18/11/2021

typ dokumentu

Stanowiska samorządów zawodowych

autor/źródło

Okręgowa Rada Adwokacka w WarszawieW sprawie postępowania zawisłego przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie z wniosku Prokuratora Generalnego o stwierdzenie zakresowej i interpretacyjnej niezgodności Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z Konstytucją RP (sygn. K 6/21):   1.Okręgowa Rada Adwokacka wyraża najgłębsze zaniepokojenie w związku z toczącym się przed Trybunałem Konstytucyjnym postepowaniem w sprawie z wniosku Prokuratora Generalnego o stwierdzenie zakresowej i […]W sprawie postępowania zawisłego przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie z wniosku Prokuratora Generalnego o stwierdzenie zakresowej i interpretacyjnej niezgodności Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z Konstytucją RP (sygn. K 6/21):

 

1.Okręgowa Rada Adwokacka wyraża najgłębsze zaniepokojenie w związku z toczącym się przed Trybunałem Konstytucyjnym postepowaniem w sprawie z wniosku Prokuratora Generalnego o stwierdzenie zakresowej i interpretacyjnej niezgodności Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z Konstytucją RP. Rozprawa w tej sprawie została zaplanowana na 24 listopada 2021 r.

2. Wniosek Prokuratora Generalnego – co wynika wprost z jego treści – stanowi reakcję na wyrok wydany przez Europejski Trybunał Praw Człowieka 7 maja 2021 r., w sprawie Xero Flor w Polsce Sp. z o.o. przeciwko Polsce (skarga nr 4907/18). W orzeczeniu tym ETPC uznał, że decyzja Trybunału Konstytucyjnego, wydana z udziałem osoby wybranej na miejsce już zajęte, powszechnie określanej mianem sędziego dublera, narusza prawo do sądu zagwarantowane każdemu przez art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, jako że Trybunału Konstytucyjnego nie można w takim wypadku uznać za „sąd ustanowiony ustawą”, o którym mowa w tym przepisie.

 

3. Prokurator Generalny swoim wnioskiem domaga się uznania przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności zakresowej oraz interpretacyjnej art. 6 ust. 1 zdanie 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, na którym oparł się Europejski Trybunał Praw Człowieka wydając przedmiotowy wyrok, z szeregiem norm Konstytucji RP.


plik

Stanowisko-Okręgowej-Rady-Adwokackiej-w-Warszawie-w-sprawie-postępowania-zawislego-przed-Trybunalem-Konstytucyjnym-w-sprawie-z-wniosku-Prokuratora-Generalnego-o-stwierdzenie-zakresowe.pdf

Pobierz

opublikowany

18/11/2021


typ dokumentu

Stanowiska samorządów zawodowych


autor/źródło

Okręgowa Rada Adwokacka w WarszawieWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200