Problem praworządności w Polsce w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE (2018-2020)Problem-praworzadnosci-TS-e-book.pdf

opublikowany

04/10/2021

typ dokumentu

Inne

autor/źródło

InnePrzed rokiem, wiosną 2020 r., opublikowaliśmy pierwszy tom wyboru dokumentów związanych z systemowym naruszaniem zasady praworządności w polskim porządku prawnym i działaniami polskich władz godzącymi w podstawy ustroju demokracji liberalnej.   Dokumenty te prezentują przebieg wydarzeń w świetle reakcji ze strony instytucji Unii Europejskiej (UE) pojawiających się od chwili przejęcia władzy w Polsce przez Prawo […]Przed rokiem, wiosną 2020 r., opublikowaliśmy pierwszy tom wyboru dokumentów związanych z systemowym naruszaniem zasady praworządności w polskim porządku prawnym i działaniami polskich władz godzącymi w podstawy ustroju demokracji liberalnej.

 

Dokumenty te prezentują przebieg wydarzeń w świetle reakcji ze strony instytucji Unii Europejskiej (UE) pojawiających się od chwili przejęcia władzy w Polsce przez Prawo i Sprawiedliwość (PiS) pod koniec 2015 r. UE jest organizacją międzynarodową, której państwa członkowskie powierzyły wyjątkowo obszerny zakres kompetencji, odnoszących się nie tylko do państw członkowskich, lecz również do podmiotów gospodarczych, a przede wszystkim do obywateli poszczególnych państw (tj. obywateli Unii).

 

Sprawne działanie i wypełnianie przez Unię powierzonych jej zadań możliwe jest jedynie wówczas, gdy wszystkie państwa członkowskie przestrzegać będą wspólnych wartości, zwłaszcza zaś zasady praworządności, stanowiącej spoiwo procesu integracji europejskiej. Przestrzeganie praworządności warunkuje z kolei solidność zasady zaufania, stanowiącej jądro funkcjonowania unijnego rynku wewnętrznego oraz kilkudziesięciu wydzielonych polityk UE.

 

Katalog wspólnych wartości ujęty jest obecnie w art. 2 TUE, stosownie do którego „Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.”.


plik

Problem-praworzadnosci-TS-e-book.pdf

Pobierz

opublikowany

04/10/2021


typ dokumentu

Inne


autor/źródło

InneWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200