„Pogłębianie kryzysu rządów prawa”. Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw CzłowiekaPoglębianie-kryzysu-rządów-prawa.pdf

opublikowany

26/11/2021

typ dokumentu

Stanowisko organizacji pozarządowej

autor/źródło

Organizacje pozarządoweOrzeczenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego zawieszające sędziego Piotra Gąciarka w wykonywaniu czynności, podobnie jak i inne orzeczenia tego organu wydane w sprawach dotyczących sędziów po 15 lipca 2021 r., stanowią przykład bezprecedensowego łamania przez Polskę jej międzynarodowych zobowiązań.   Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jednoznacznie wynika, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie gwarantuje […]Orzeczenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego zawieszające sędziego Piotra Gąciarka w wykonywaniu czynności, podobnie jak i inne orzeczenia tego organu wydane w sprawach dotyczących sędziów po 15 lipca 2021 r., stanowią przykład bezprecedensowego łamania przez Polskę jej międzynarodowych zobowiązań.

 

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jednoznacznie wynika, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie gwarantuje prawa do sądu niezależnego i ustanowionego zgodnie z prawem. W efekcie Izba nie powinna rozpoznawać spraw dyscyplinarnych sędziów ani osób wykonujących inne zawody prawnicze.


plik

Poglębianie-kryzysu-rządów-prawa.pdf

Pobierz

typ dokumentu

Stanowisko organizacji pozarządowej


autor/źródło

Organizacje pozarządoweWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200