Oświadczenie sygnatariuszy POROZUMIENIA DLA PRAWORZĄDNOŚCIFETyW6rXMAIqMUv.jpeg

opublikowany

16/11/2021

typ dokumentu

Inne

autor/źródło

Porozumienie dla PraworządnościMy, sygnatariusze Porozumienia dla Praworządności wyrażamy poparcie dla przedstawionego 15 listopada 2021 roku przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, projektu ustawy, który spełnia znaczną część przedstawionych przez Porozumienie tez naprawczych wymiaru sprawiedliwości.My, sygnatariusze Porozumienia dla Praworządności wyrażamy poparcie dla przedstawionego 15 listopada 2021 roku przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, projektu ustawy, który spełnia znaczną część przedstawionych przez Porozumienie tez naprawczych wymiaru sprawiedliwości.


plik

FETyW6rXMAIqMUv.jpeg

Pobierz

opublikowany

16/11/2021


typ dokumentu

Inne


autor/źródło

Porozumienie dla PraworządnościWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200