Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie ustawy z 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustawHFPC-opinia-SN-KRS-Senat-07-2018.pdf

opublikowany

23/07/2018

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

autor/źródło

Organizacje międzynarodoweZawarte w ustawie rozwiązania pozbawią kandydatów na urząd sędziego SN skutecznej drogi sądowej, która musi przysługiwać osobie ubiegającej się o urząd publiczny. Co więcej, w świetle nowej ustawy brak wymaganych dokumentów (np. opinii kolegium o kandydacie na urząd sędziego) nie będzie dla KRS przeszkodą w opracowaniu listy rekomendowanych kandydatów na stanowisko sędziowskie. Mimo że ustawa dotyczy zasad funkcjonowania władzy sądowniczej, została wniesiona jako ustawa poselska z pominięciem stosownych konsultacji publicznych i zasięgnięcia opinii akademików, środowisk prawniczych i obywateli.
plik

HFPC-opinia-SN-KRS-Senat-07-2018.pdf

Pobierz

opublikowany

23/07/2018


typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów


autor/źródło

Organizacje międzynarodoweWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200