Uchwała ORA Warszawa w sprawie powództwa TVP przeciwko RPO

Udostępnij

W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.

Więcej

Okręgowa Rada Adwokacka wyraża zaniepokojenie faktem skierowania przez TVP powództwa przeciwko RPO z żądaniem zobowiązania go do przeprosin za zajmowane stanowisko i podejmowane działania w ramach wykonywania mandatu konstytucyjnie umocowanego organu państwowego. Publikujemy treść uchwały.Uchwała nr 476/2019 Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia13 lutego2019r.

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie w składzie:

 

1. adw. Mikołaj Pietrzak –Dziekan

 

2. adw. Anna Atanasow

 

3. adw. Michał Bieniak

 

4. adw. Anna Czepkowska-Rutkowska – Sekretarz

 

5. adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska – Wicedziekan

 

6. adw. Jakub Jacyna – Skarbnik

 

7. adw. Aleksander Krysztofowicz – Zastępca Sekretarza

 

8. adw. Andrzej Orliński –Wicedziekan

 

9. adw. Agata Rewerska

 

10. adw. Kamil Szmid

 

w głosowaniu jawnym (głosów: 9 – z a , 0 – przeciwnych , 1 – wstrzymujący się) na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2019 r. podjęła następującą uchwałę:

 

Okręgowa Rada Adwokacka wyraża zaniepokojenie faktem skierowania powództwa przeciwko Rzecznikowi Praw Obywatelskich –drowi Adamowi Bodnarowi –przez Telewizję Polską S.A. z żądaniem zobowiązania go do przeprosin za zajmowane stanowisko i podejmowane działania w ramach wykonywania mandatu konstytucyjnie umocowanego organu państwowego –Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Zgodnie z art. 210. Konstytucji Rzecznik Praw Obywatelskich jest w swojej działalności niezawisły, niezależny od innych organów państwowych i odpowiada jedynie przed Sejmem na zasadach określonych w ustawie. Istnienie niezależnej instytucji kontrolnej takiej jak ombudsman jest obecnie niekwestionowanym standardem państwa prawa realizującego ochronę indywidualnych praw człowieka i obywatela.

 

Skierowanie pozwu przez Telewizję Polską S.A. przeciwko osobie fizycznej –Adamowi Bodnarowi –a nie przeciwko Skarbowi Państwa i reprezentującej go jako statio fisci instytucji, stanowi zdaniem Okręgowej Rady Adwokackiej niedopuszczalne obejście zapisów Konstytucji o odpowiedzialności Rzecznika Praw Obywatelskich za wykonywanie swojego mandatu jedynie przed sejmem. Działanie takie nosi znamiona nacisku na niezależny i niezawisły organ, tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że pozew został skierowany przez jednostkę w całości zależną od aparatu państwa, którego to działania RPO ma za zadanie kontrolować.

 

Dokument do pobrania w formacie pdf dostępny jest tutajAutor


W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.


Więcej

Opublikowany

15 lutego 2019

Inne głosy w debacieInne artykuły tego autora

19.07.2019

Ursula von der Leyen: Praworządność to święta wartość Unii. Pierwszy wywiad nowej przewodniczącej Komisji Europejskiej

15.07.2019

Uchwała Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 08.07.2019

10.07.2019

Adam Bodnar w Senacie: „Jeszcze rok i dwa miesiące nie będę dawał władzy spokoju. Bo tak przysięgałem”

08.07.2019

Oświadczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wypowiedzi Prezydenta Rzeczypospolitej dotyczącej wyroku o sygn. K 43/12

08.07.2019

Rynek jako samowolka. Wyrok TK uderza we wszystkich, także w osoby z niepełnosprawnością

06.07.2019

List otwarty Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia do Prokuratora Krajowego w sprawie szykanowania prokuratora Mariusza Krasonia

05.07.2019

Ujawniamy listę 543 sędziów nominowanych przez neo-KRS. Ich wyroki mogą być podważane w przyszłości

05.07.2019

Tomasz Sikora skazany za zablokowanie neonazistów. Pierwszy taki wyrok w Polsce

02.07.2019

Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych w sprawie przekazanej do podpisu Prezydenta RP ustawy z 13 czerwca 2019

01.07.2019

Adam Bodnar to rzecznik obywateli, nasz Rzecznik! Oświadczenie organizacji społeczeństwa obywatelskiego

30.06.2019

Przemówienie SSN Stanisława Zabłockiego do nowych adwokatów izby warszawskiej w dniu ich ślubowania

28.06.2019

Stanowisko Europejskiej Sieci Krajowych Instytucji Praw Człowieka ws. Adama Bodnara Rzecznika Praw Obywatelskich

26.06.2019

Stanowisko Konferencji Ambasadorów RP w sprawie Adama Bodnara Rzecznika Praw Obywatelskich

25.06.2019

Stanowisko Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego ws. Adama Bodnara Rzecznika Praw Obywatelskich

25.06.2019

Stanowisko Poznańskiego Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN w sprawie Adama Bodnara Rzecznika Praw Obywatelskich

24.06.2019

158 największych prawniczych sław apeluje do Dudy: Prezydencie, zawetuj kodeks karny

24.06.2019

List otwarty Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia w sprawie krytyki działalności Rzecznika Praw Obywatelskich i stanowiska w sprawie sposobu zatrzymania Jakuba A.

22.06.2019

Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka ws. dr. hab. Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich

22.06.2019

Stanowisko sędziów z THEMIS ws. Adama Bodnara Rzecznika Praw Obywatelskich

22.06.2019

Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie ws. Adama Bodnara Rzecznika Praw ObywatelskichWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200