Uchwała ORA Warszawa w sprawie powództwa TVP przeciwko RPO

Udostępnij

W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.

Więcej

Okręgowa Rada Adwokacka wyraża zaniepokojenie faktem skierowania przez TVP powództwa przeciwko RPO z żądaniem zobowiązania go do przeprosin za zajmowane stanowisko i podejmowane działania w ramach wykonywania mandatu konstytucyjnie umocowanego organu państwowego. Publikujemy treść uchwały.Uchwała nr 476/2019 Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia13 lutego2019r.

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie w składzie:

 

1. adw. Mikołaj Pietrzak –Dziekan

 

2. adw. Anna Atanasow

 

3. adw. Michał Bieniak

 

4. adw. Anna Czepkowska-Rutkowska – Sekretarz

 

5. adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska – Wicedziekan

 

6. adw. Jakub Jacyna – Skarbnik

 

7. adw. Aleksander Krysztofowicz – Zastępca Sekretarza

 

8. adw. Andrzej Orliński –Wicedziekan

 

9. adw. Agata Rewerska

 

10. adw. Kamil Szmid

 

w głosowaniu jawnym (głosów: 9 – z a , 0 – przeciwnych , 1 – wstrzymujący się) na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2019 r. podjęła następującą uchwałę:

 

Okręgowa Rada Adwokacka wyraża zaniepokojenie faktem skierowania powództwa przeciwko Rzecznikowi Praw Obywatelskich –drowi Adamowi Bodnarowi –przez Telewizję Polską S.A. z żądaniem zobowiązania go do przeprosin za zajmowane stanowisko i podejmowane działania w ramach wykonywania mandatu konstytucyjnie umocowanego organu państwowego –Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Zgodnie z art. 210. Konstytucji Rzecznik Praw Obywatelskich jest w swojej działalności niezawisły, niezależny od innych organów państwowych i odpowiada jedynie przed Sejmem na zasadach określonych w ustawie. Istnienie niezależnej instytucji kontrolnej takiej jak ombudsman jest obecnie niekwestionowanym standardem państwa prawa realizującego ochronę indywidualnych praw człowieka i obywatela.

 

Skierowanie pozwu przez Telewizję Polską S.A. przeciwko osobie fizycznej –Adamowi Bodnarowi –a nie przeciwko Skarbowi Państwa i reprezentującej go jako statio fisci instytucji, stanowi zdaniem Okręgowej Rady Adwokackiej niedopuszczalne obejście zapisów Konstytucji o odpowiedzialności Rzecznika Praw Obywatelskich za wykonywanie swojego mandatu jedynie przed sejmem. Działanie takie nosi znamiona nacisku na niezależny i niezawisły organ, tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że pozew został skierowany przez jednostkę w całości zależną od aparatu państwa, którego to działania RPO ma za zadanie kontrolować.

 

Dokument do pobrania w formacie pdf dostępny jest tutajAutor


W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.


Więcej

Opublikowany

15 lutego 2019

Inne głosy w debacieInne artykuły tego autora

10.10.2019

W sprawie przyszłości polskiej demokracji. List otwarty naukowców

04.10.2019

Iustitia składa zawiadomienie do prokuratury na pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości nękających sędziów

23.09.2019

Nie będziesz z nami? Zniszczymy cię. Rozmowa z sędzią Waldemarem Żurkiem

20.09.2019

Konferencja Ambasadorów: od wyniku wyborów 13 października zależeć będzie ustrój naszego państwa, nasza pozycja w Europie i świecie oraz nasze bezpieczeństwo

20.09.2019

RPO do KRS w sprawie antysemickich wpisów

03.09.2019

„Rzecznicy dyscyplinarni M. Lasota i P. Radzik przekroczyli prawo”

03.09.2019

Hejtowani sędziowie boją się zmasowanych ataków: Nasze zdjęcia trafiały do KastaWatch z podpisem: „To będą nasze następne cele”

03.09.2019

Nic nie zniechęci mnie do otwartego działania na rzecz praworządności

27.08.2019

Apel Pierwszego Prezesa SN do członków Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 27 sierpnia 2019 roku

27.08.2019

List otwarty Konferencji Ambasadorów RP do Donalda Trumpa

26.08.2019

Apel Stowarzyszenia Sędziów „Themis” z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie tzw. „afery Piebiaka”

25.08.2019

Zrezygnujcie ze stanowisk! Apel Iustitii w związku z aferą hejterską

20.08.2019

Stanowisko HFPC ws. doniesień medialnych o zorganizowanych działaniach szkalujących sędziów

10.08.2019

Stanowisko okręgowej rady adwokackiej z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie nowelizacji kodeksu postępowania karnego

05.08.2019

Ekspert: Kuchciński latał poza prawem i obyczajem. To podręcznikowa korupcja

31.07.2019

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów THEMIS dot. odmowy wykonania prawomocnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego

24.07.2019

Raport HFPC: Czas próby. Sędziowie wobec zmian w wymiarze sprawiedliwości

19.07.2019

Ursula von der Leyen: Praworządność to święta wartość Unii. Pierwszy wywiad nowej przewodniczącej Komisji Europejskiej

15.07.2019

Uchwała Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 08.07.2019

10.07.2019

Adam Bodnar w Senacie: „Jeszcze rok i dwa miesiące nie będę dawał władzy spokoju. Bo tak przysięgałem”Wesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200