Uchwała ORA Warszawa w sprawie powództwa TVP przeciwko RPO

Udostępnij

W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.

Więcej

Okręgowa Rada Adwokacka wyraża zaniepokojenie faktem skierowania przez TVP powództwa przeciwko RPO z żądaniem zobowiązania go do przeprosin za zajmowane stanowisko i podejmowane działania w ramach wykonywania mandatu konstytucyjnie umocowanego organu państwowego. Publikujemy treść uchwały.Uchwała nr 476/2019 Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia13 lutego2019r.

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie w składzie:

 

1. adw. Mikołaj Pietrzak –Dziekan

 

2. adw. Anna Atanasow

 

3. adw. Michał Bieniak

 

4. adw. Anna Czepkowska-Rutkowska – Sekretarz

 

5. adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska – Wicedziekan

 

6. adw. Jakub Jacyna – Skarbnik

 

7. adw. Aleksander Krysztofowicz – Zastępca Sekretarza

 

8. adw. Andrzej Orliński –Wicedziekan

 

9. adw. Agata Rewerska

 

10. adw. Kamil Szmid

 

w głosowaniu jawnym (głosów: 9 – z a , 0 – przeciwnych , 1 – wstrzymujący się) na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2019 r. podjęła następującą uchwałę:

 

Okręgowa Rada Adwokacka wyraża zaniepokojenie faktem skierowania powództwa przeciwko Rzecznikowi Praw Obywatelskich –drowi Adamowi Bodnarowi –przez Telewizję Polską S.A. z żądaniem zobowiązania go do przeprosin za zajmowane stanowisko i podejmowane działania w ramach wykonywania mandatu konstytucyjnie umocowanego organu państwowego –Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Zgodnie z art. 210. Konstytucji Rzecznik Praw Obywatelskich jest w swojej działalności niezawisły, niezależny od innych organów państwowych i odpowiada jedynie przed Sejmem na zasadach określonych w ustawie. Istnienie niezależnej instytucji kontrolnej takiej jak ombudsman jest obecnie niekwestionowanym standardem państwa prawa realizującego ochronę indywidualnych praw człowieka i obywatela.

 

Skierowanie pozwu przez Telewizję Polską S.A. przeciwko osobie fizycznej –Adamowi Bodnarowi –a nie przeciwko Skarbowi Państwa i reprezentującej go jako statio fisci instytucji, stanowi zdaniem Okręgowej Rady Adwokackiej niedopuszczalne obejście zapisów Konstytucji o odpowiedzialności Rzecznika Praw Obywatelskich za wykonywanie swojego mandatu jedynie przed sejmem. Działanie takie nosi znamiona nacisku na niezależny i niezawisły organ, tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że pozew został skierowany przez jednostkę w całości zależną od aparatu państwa, którego to działania RPO ma za zadanie kontrolować.

 

Dokument do pobrania w formacie pdf dostępny jest tutajAutor


W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.


Więcej

Opublikowany

15 lutego 2019

Inne głosy w debacieInne artykuły tego autora

11.02.2020

22 sędziów TK w oświadczeniu bez precedensu: Pawłowicz i Piotrowicz w składzie orzekającym to naruszenie prawa

09.02.2020

Jest twarzą rewolucji sądowej, ściga sędziów. Mówi: Nie nadużywam władzy

09.02.2020

Kaczyńskiemu nie mieści się w głowie, że sędzia może być uczciwy. Więc lepiej wziąć swoich

07.02.2020

Prof. Strzembosz o prześladowcach sędziego Juszczyszyna: “Będą się tego bardzo wstydzić”

07.02.2020

Międzynarodowa Komisja Prawników „zaalarmowana gwałtownie rozwijającym się kryzysem rządów prawa w Polsce”

05.02.2020

Tylko w OKO.press. Niezwykły list do Jourovej: Ma Pani mandat do reprezentowania wszystkich polskich obywateli UE

30.01.2020

Stanowisko Sądu Najwyższego w sprawie sporu kompetencyjnego zainicjowanego wnioskiem Marszałka Sejmu

29.01.2020

„We are good”, a u was zabijają demonstrantów i wycinają łechtaczki. PiS w Strasburgu dał Europie popalić

27.01.2020

Wójcik: Argumenty zawarte w uzasadnieniach wyroku NSA oraz wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 sierpnia 2018 r. są oczywiste i przekonywujące

25.01.2020

Lista dla obywateli: 384 sędziów zarekomendowanych przez neo-KRS i powołanych przez prezydenta Dudę

25.01.2020

Fundacja Helsińska: Rząd zaprowadził Polskę na peryferia demokracji. Uchwała SN daje mu szansę na odwrót

24.01.2020

Prof. Mikuli: Pogląd Ministerstwa Sprawiedliwości jest tragikomiczny

24.01.2020

Prof. Łętowska: Mądra, dalekowzroczna uchwała Sądu Najwyższego

24.01.2020

Niebezpieczne cofnięcie zegarów historii. Sędzia Zabłocki tłumaczy zagrożenia ustawy represyjnej

24.01.2020

Sędzia Wróbel objaśnia uchwałę SN: Nikt z nas nie chce, byśmy żyli w kraju, gdzie są sędziowie „nasi” i „wasi”

22.01.2020

Resort Ziobry dał nam 3 godziny na usunięcie informacji o reklamach w WP. Bezprawnie i bezpodstawnie

09.01.2020

Kilkudziesięciu profesorów prawa: ustawa „kagańcowa” nie do pogodzenia z członkostwem Polski w UE

09.01.2020

RPO: Ustawa „kagańcowa” godzi w obywateli. Senat powinien ją odrzucić

30.12.2019

Klaus Rennert: Powstrzymajcie się od działań przeciwko niezależności sądów oraz od nadużywania procedur dyscyplinarnych wobec sędziów

20.12.2019

Sędziowie, adwokaci, radcy prawni mają propozycję również dla PiS: zróbmy Okrągły Stół dla PraworządnościWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200