Uchwała ORA Warszawa w sprawie powództwa TVP przeciwko RPO

Udostępnij

W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.

Więcej

Okręgowa Rada Adwokacka wyraża zaniepokojenie faktem skierowania przez TVP powództwa przeciwko RPO z żądaniem zobowiązania go do przeprosin za zajmowane stanowisko i podejmowane działania w ramach wykonywania mandatu konstytucyjnie umocowanego organu państwowego. Publikujemy treść uchwały.Uchwała nr 476/2019 Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia13 lutego2019r.

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie w składzie:

 

1. adw. Mikołaj Pietrzak –Dziekan

 

2. adw. Anna Atanasow

 

3. adw. Michał Bieniak

 

4. adw. Anna Czepkowska-Rutkowska – Sekretarz

 

5. adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska – Wicedziekan

 

6. adw. Jakub Jacyna – Skarbnik

 

7. adw. Aleksander Krysztofowicz – Zastępca Sekretarza

 

8. adw. Andrzej Orliński –Wicedziekan

 

9. adw. Agata Rewerska

 

10. adw. Kamil Szmid

 

w głosowaniu jawnym (głosów: 9 – z a , 0 – przeciwnych , 1 – wstrzymujący się) na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2019 r. podjęła następującą uchwałę:

 

Okręgowa Rada Adwokacka wyraża zaniepokojenie faktem skierowania powództwa przeciwko Rzecznikowi Praw Obywatelskich –drowi Adamowi Bodnarowi –przez Telewizję Polską S.A. z żądaniem zobowiązania go do przeprosin za zajmowane stanowisko i podejmowane działania w ramach wykonywania mandatu konstytucyjnie umocowanego organu państwowego –Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Zgodnie z art. 210. Konstytucji Rzecznik Praw Obywatelskich jest w swojej działalności niezawisły, niezależny od innych organów państwowych i odpowiada jedynie przed Sejmem na zasadach określonych w ustawie. Istnienie niezależnej instytucji kontrolnej takiej jak ombudsman jest obecnie niekwestionowanym standardem państwa prawa realizującego ochronę indywidualnych praw człowieka i obywatela.

 

Skierowanie pozwu przez Telewizję Polską S.A. przeciwko osobie fizycznej –Adamowi Bodnarowi –a nie przeciwko Skarbowi Państwa i reprezentującej go jako statio fisci instytucji, stanowi zdaniem Okręgowej Rady Adwokackiej niedopuszczalne obejście zapisów Konstytucji o odpowiedzialności Rzecznika Praw Obywatelskich za wykonywanie swojego mandatu jedynie przed sejmem. Działanie takie nosi znamiona nacisku na niezależny i niezawisły organ, tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że pozew został skierowany przez jednostkę w całości zależną od aparatu państwa, którego to działania RPO ma za zadanie kontrolować.

 

Dokument do pobrania w formacie pdf dostępny jest tutajAutor


W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.


Więcej

Opublikowany

15 lutego 2019

Inne głosy w debacieInne artykuły tego autora

01.12.2019

Protest po represjach wobec sędziego Juszczyszyna. „Czas zwrócić wymiar sprawiedliwości społeczeństwu”

29.11.2019

Stanowisko sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku dot. wyroku TSUE

29.11.2019

Stanowisko ORA w Warszawie w sprawie wyroku TSUE w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18

29.11.2019

Strzembosz, Zoll, Łętowska, Rzepliński apelują do władz o nową ustawę o KRS

01.11.2019

RPO Adam Bodnar zaprasza na wykład prof. Andrása Sajó. Wystąpi też prof. Ewa Łętowska

25.10.2019

„Czy obronimy Państwo Prawa?” Wykład sędziego Waldemara Żurka

21.10.2019

List otwarty G. T. Pagone Prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów (IAJ) do Prezydenta RP Andrzeja Dudy

10.10.2019

W sprawie przyszłości polskiej demokracji. List otwarty naukowców

04.10.2019

Iustitia składa zawiadomienie do prokuratury na pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości nękających sędziów

23.09.2019

Nie będziesz z nami? Zniszczymy cię. Rozmowa z sędzią Waldemarem Żurkiem

20.09.2019

Konferencja Ambasadorów: od wyniku wyborów 13 października zależeć będzie ustrój naszego państwa, nasza pozycja w Europie i świecie oraz nasze bezpieczeństwo

20.09.2019

RPO do KRS w sprawie antysemickich wpisów

03.09.2019

„Rzecznicy dyscyplinarni M. Lasota i P. Radzik przekroczyli prawo”

03.09.2019

Hejtowani sędziowie boją się zmasowanych ataków: Nasze zdjęcia trafiały do KastaWatch z podpisem: „To będą nasze następne cele”

03.09.2019

Nic nie zniechęci mnie do otwartego działania na rzecz praworządności

27.08.2019

Apel Pierwszego Prezesa SN do członków Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 27 sierpnia 2019 roku

27.08.2019

List otwarty Konferencji Ambasadorów RP do Donalda Trumpa

26.08.2019

Apel Stowarzyszenia Sędziów „Themis” z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie tzw. „afery Piebiaka”

25.08.2019

Zrezygnujcie ze stanowisk! Apel Iustitii w związku z aferą hejterską

20.08.2019

Stanowisko HFPC ws. doniesień medialnych o zorganizowanych działaniach szkalujących sędziówWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200