Sędziowie z Krakowa: wypowiedzi Morawieckiego charakterystyczne dla systemów totalitarnych

Udostępnij

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 roku dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 roku…

Więcej

"Próby przypisania odpowiedzialności zbiorowej całym grupom zawodowym zasługują na potępienie jako charakterystyczne dla systemów autorytarnych i totalitarnych. Tego rodzaju manipulacje wpisują się we wcześniejsze wypowiedzi Premiera Morawieckiego (..), których celem jest ...całkowite podporządkowanie sądownictwa władzy wykonawczej” - napisali sędziowie.Krakowscy sędziowie przyjęli uchwały, w których potępiają słowa premiera Mateusza Morawieckiego o zorganizowanej grupie przestępczej w krakowskim sądzie. Uchwały przyjęło w poniedziałek Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie. W jednej z uchwał (uchwała nr 3) odnieśli się do wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego z wywiadu dla „Gazety Polskiej” w ubiegłym tygodniu. Premier powiedział wtedy:

 

„W mojej opinii szczególnie znamienny jest przykład sądu z Krakowa. Będę zachęcał pana przewodniczącego Timmermansa [wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, w poniedziałek odwiedził Polskę – red.], aby się przyjrzał temu przykładowi bardzo uważnie. Wszystko wskazuje bowiem na to, że działała tam zorganizowana grupa przestępcza”.

 

Ta wypowiedź oburzyła środowisko sędziów. W przyjętej w poniedziałek uchwale wyrazili „zdecydowany sprzeciw wobec insynuacji zawartej w wywiadzie premiera”.

 

„Fakt, że kilku dyrektorom sądów okręgu krakowskiego postawiono zarzuty w żaden sposób nie przekłada się na odpowiedzialność sędziów, podobnie jak wypowiedź Premiera nie uwzględnia faktu, że do tej pory wina podejrzanych nie została przesądzona prawomocnym wyrokiem. Podobny charakter miała telewizyjna wypowiedź Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry z dnia 25 maja 2018 r., w której odnosił on się do uchwały Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 24 maja 2018 r.”

 

„Przytoczone wypowiedzi naruszają zasadę domniemania niewinności, zasadę indywidualizacji odpowiedzialności karnej, a także dobre imię sędziów okręgu krakowskiego” – podkreślają w uchwale sędziowie.

 

Sędziowie apelują do KE

 

W kolejnych przyjętych uchwałach sędziowie m.in.:

 

  • wzywają Komisję Europejską do skierowania ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wraz z wnioskiem o zastosowanie środka tymczasowego wstrzymującego jej wykonywanie,

 

  • wzywają do natychmiastowej dymisji prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Dagmarę Pawełczyk – Woicką, nominatkę ministra Ziobry i jego znajomą ze szkoły.

 

Poniedziałkowe uchwały to efekt konfliktu toczącego się w tym sądzie od kilku miesięcy. Większość sędziów stoi murem za odwołaną byłą prezes Beatą Morawiec i nie akceptują stylu w jakim rządzi krakowskim sądem nowa prezes Dagmara Pawełczyk-Woicka.

 

Prezes m.in. nie zwoływała Zgromadzenia – takiego jak w poniedziałek – być może dlatego, że obawiała się krytycznych wobec niej uchwał.

 

Żądają udziału w wysłuchaniu przed KRS

 

Sprawą zainteresowała się nowa, niekonstytucyjnie wybrana Krajowa Rada Sądownictwa, w której zasiada Pawełczyk-Woicka. Na ostatnim posiedzeniu KRS zdecydowano by wezwać na wysłuchanie w tej sprawie byłą prezes Beatę Morawiec.

 

W jednej z uchwał przyjętych w poniedziałek sędziów z okręgu krakowskiego napisali, że wysłuchanie przed KRS będzie miało sens jeśli wysłucha się reprezentantów krakowskich sędziów.

 

„Oświadczamy, że w obronie wolnych sądów oraz przeciwko niekompetencji osób powołanych na stanowiska Prezesów sądów powszechnych, występuje zdecydowana większość sędziów Okręgu Krakowskiego, a nie tylko sędzia Beata Morawiec.

 

Wskazuje na to choćby wynik głosowania na zebraniu sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, które odbyło się dnia 24 maja 2018 r. W związku z powyższym do przedstawienia swoich racji uprawnieni są reprezentanci sędziów okręgu krakowskiego.

 

Dlatego też uznajemy, że zaproszenie sędzi Beaty Morawiec nie ma na celu wysłuchania naszych racji, a jest próbą nieuzasadnionego przedstawienia sprawy jako konfliktu personalnego między obecną, a była prezes.

 

Pomimo uzasadnionych wątpliwości, czy obecny KRS został wybrany w sposób zgodny z Konstytucją jesteśmy za publicznym przestawieniem stanowiska krakowskich sędziów odnośnie sposobu zarządzania sądami okręgu krakowskiego. Jesteśmy gotowi na rozmowę z udziałem członków KRS na Zgromadzeniu Przedstawicieli Sądu Okręgowego w Krakowie, bądź na plenarnym posiedzeniu z udziałem członków nowo powołanego KRS w którym udział weźmie reprezentacja sędziów okręgu krakowskiego” – napisali w uchwale sędziowie.

 

Krakowscy sędziowie w swoim sporze mają poparcie sędziów z innych sądów. Bo ci traktują sytuację w krakowskim sądzie, jako papierek lakmusowy tego co może zrobić „dobra zmiana” w wymiarze sprawiedliwości.

 

M.in. chodzi o prześladowanie Waldemara Żurka, byłego rzecznik legalnie wybranej KRS (którą rozwiązał wbrew Konstytucji PiS).  Żurek poddany jest ogromnej presji różnymi postępowaniami i śledztwami. Jego działalność jako rzecznika KRS ma też zbadać komisja etyki nowej KRS, co może być wstępem do „dyscyplinarki” dla Żurka i usunięcia go z zawodu sędziego przez nową Izbę Dyscyplinarną przy Sądzie Najwyższym.

 

Tylko w czerwcu solidarność z krakowskimi sędziami ogłosili sędziowie z okręgów w Łodzi i w Warszawie.Autor


Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 roku dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 roku…


Więcej

Opublikowany

19 czerwca 2018

Inne głosy w debacieInne artykuły tego autora

15.10.2019

Rzecznik dyscyplinarny Przemysław Radzik ściga znaną dziennikarkę Ewę Siedlecką

15.10.2019

Rzecznik dyscyplinarny Michał Lasota, który ściga sędziów, ma ponad 350 zaległych spraw do osądzenia

14.10.2019

Nie musi przepraszać PiS za słowa „Tak działa państwo mafijne”. Dziennikarz „Wyborczej” wygrał w SN

10.10.2019

PiS eliminuje niezależnych sędziów. Sądy mają być pasem transmisyjnym władzy

09.10.2019

Znowu sądzą Krzysztofa Parchimowicza. Druga dyscyplinarka za krytykę nominata Ziobry

08.10.2019

Kaczyński mówi co PiS zrobi z sądami po wyborach. Będzie weryfikacja wszystkich sędziów w Polsce

04.10.2019

Sąd dyscyplinarny uniewinnił prokuratora Parchimowicza, który broni niezależności prokuratury

02.10.2019

Po raz pierwszy sędzia wygrała proces z resortem Ziobry. Minister będzie przepraszał

27.09.2019

Największa organizacja sędziów żąda dymisji szefa nowej KRS Leszka Mazura

27.09.2019

Rzecznik Schab, nominat Ziobry, przejmuje dyscyplinarkę wobec Piebiaka od rzecznika stołecznego. Po co?

25.09.2019

Precedens! Sędziowie pozywają prezesa Sądu Okręgowego z nadania ministra Ziobry

19.09.2019

Prokuratura ściga sędzię z Opola za interpretację prawa zgodną z ustawą

17.09.2019

Sędziowie z Warszawy mówią dość. Chcą odsunięcia rzeczników dyscyplinarnych Ziobry, Piebiaka i prezesa Drajewicza

13.09.2019

Szef Iustitii do rzeczników dyscyplinarnych Ziobry: nie macie prawa mnie przesłuchiwać

12.09.2019

Ściganie Parchimowicza. Dla prokuratury dobrej zmiany to wróg numer jeden

09.09.2019

Rzecznik dyscyplinarny Michał Lasota chce ścigania sędziów, którzy orzekli, że za długo prowadził sprawę

09.09.2019

Hurtownia dyscyplinarek dla niepokornych sędziów. Tak ścigają rzecznicy Radzik i Lasota

07.09.2019

Warszawscy sędziowie chcą dyscyplinarek dla Piebiaka i Iwańca za aferę hejterską

04.09.2019

Sędzia Bator-Ciesielska, która nie chce sądzić z Radzikiem: „Nie boję się. Ślubowałam Rzeczpospolitej”

03.09.2019

Rzecznik dyscyplinarny Radzik kontratakuje. Chce ścigania sędzi, która nie chciała z nim orzekaćWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200