Sędziowie protestują. „Niegodziwy atak uzurpatorów” z KRS na sędziego Zabłockiego”

Udostępnij

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 roku dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 roku…

Więcej

Sędziowie z Krakowa i Rzeszowa w podjętych uchwałach zarzucają nowej KRS, że zachowała się skrajnie niegodziwie, atakując zasłużonego sędziego Sądu Najwyższego Stanisława Zabłockiego. Sędziego broni też Iustitia, która uważa za „skandaliczną” groźbę zrobienia przez nową KRS dyscyplinarki Zabłockiemu za stosowanie prawaSędziowie z Krakowa stanęli w poniedziałek (19 listopada 2018) murem za sędzią Stanisławem Zabłockim, prezesem Izby Karnej SN. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie przyjęło cztery uchwały dotyczące wymiaru sprawiedliwości. Pełna treść uchwał niżej.

 

W uchwałach są mocne oceny pod adresem obsadzonych przez PiS „swoimi ludźmi” instytucji.

 

Ważne jest m.in. stanowisko będące wsparciem dla prezesa sędziego Sądu Najwyższego Stanisława Zabłockiego, który wykonał orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego wstrzymujące powołanie przez prezydenta nowych sędziów SN do Izby Karnej, Izby Cywilnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

 

Zabłocki do czasu rozpoznania przez NSA odwołań sędziów – których kandydatury do SN nowa KRS odrzuciła – zdecydował, że odsunie od orzekania nowego sędziego Wojciecha Sycha.

 

Prezydent Andrzej Duda powołał sędziego Sycha lekceważąc orzeczenie NSA. Decyzja Zabłockiego nie spodobała się nowej KRS, wybranej w niekonstytucyjny sposób przez posłów PiS i Kukiz’15.

 

KRS grozi dyscyplinarką

 

Odsunięcie Sycha uznali za sprzeczne z „porządkiem konstytucyjnym”, a Zabłockiego uznali za niegodnego urzędu sędziego. Według nich Zabłocki nadal jest na sędziowskiej emeryturze. Tym samym KRS ignoruje orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który nakazał przywrócenie do pracy starszych sędziów SN do czasu wydania przez siebie wyroku ws. pytań prejudycjalnych.

 

Nowa KRS uważa, że Zabłocki nie może też sądzić i wydawać decyzji. Dlatego zajmie się nim komisja etyki i odpowiedzialności dyscyplinarnej KRS.

 

W obronę sędziego Zabłockiego przed nową KRS pierwsze wzięło Stowarzyszenie Sędziów Themis. OKO.press pisało już o ataku na sędziego i stanowisku Themis.

 

Przeczytaj też: Nowa KRS grozi sędziemu Zabłockiemu dyscyplinarką za przestrzeganie prawa

 

Kraków: „Skrajnie niegodziwy atak”

 

Teraz sędziego Zabłockiego bronią też sędziowie z Krakowa. W jednej z poniedziałkowych uchwał napisali:

 

„Stanowisko KRS, odnoszące się do Zarządzenia Prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego, Pana Sędziego Stanisława Zabłockiego, które sugeruje, jakoby Pan Sędzia był „niegodny urzędu sędziego”, należy uznać za przejaw skrajnie niegodziwego, podporządkowanego przy tym realizacji wyłącznie doraźnych celów politycznych, ataku ze strony tego organu na Człowieka, który nie dość, że całym swoim życiem zawodowym świeci przykładem wierności Konstytucji RP, to nadto dzięki swej mądrości, uczciwości, zaangażowaniu oraz etycznemu postępowaniu

 

jest i będzie po wsze czasy niedoścignionym wzorcem dla tych Wszystkich sędziów Rzeczypospolitej Polskiej, dla których sprawowanie wymiaru sprawiedliwości zgodnie z Jej podstawowymi zasadami ustrojowymi zapisanymi w Konstytucji stanowi najwyższą wartość w służbie sędziowskiej.

 

Sugestia ta tym bardziej zaś zasługuje na potępienie, że zbiegając się w czasie ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości, skierowana została przeciwko Człowiekowi, którego zasługi w działalności na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, są niepodważalne.

 

Co więcej, po 1989 roku Pan Sędzia Zabłocki działał na rzecz rehabilitacji tych, którzy za Wolną i Niepodległą Polskę złożyli ofiarę życia, czego jednym z wielu przykładów jest doprowadzenie przez Pana Sędziego do rehabilitacji rtm. Witolda Pileckiego.

 

Trudne do przecenienia zasługi Pana Sędziego Zabłockiego wyraźnie górują nad tymi, które położyło w tym względzie wielu innych, pozostając przy tym w oczywistej sprzeczności z działalnością tych wszystkich, którzy, uważając obecnie Pana Sędziego za osobę „niegodną urzędu sędziego”, a w ostatnich latach sprzeniewierzyli się reprezentowałbym przez niego wartościom”.

 

Przeczytaj: Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie

 

Rzeszów: „Skandaliczne słowa” uzurpatorów

 

Uchwałę w obronie Zabłockiego przyjęli w miniony piątek (16 listopada) sędziowie z Rzeszowa. Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Rzeszowie napisało: „Protestujemy przeciwko stanowisku KRS z 9 listopada 2018 roku odnoszącemu się do zarządzenia Prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego, Pana Sędziego Stanisława Zabłockiego.

 

Jest ono przejawem niegodnego ataku na Człowieka, który całym swoim życiem zawodowym wykazuje wierność Konstytucji RP, który dzięki swojej mądrości, uczciwości, zaangażowaniu, etycznemu postępowaniu jest wzorem dla pokoleń sędziów.

 

Skandaliczne są słowa o »niegodności urzędu sędziego« wyartykułowane przez osoby, które uzyskawszy stanowisko w wątpliwych okolicznościach [w nowej KRS są głównie sędziowie, którzy poszli na współpracę lub są powiązani z ministerstwem Zbigniewa Ziobry – red.] teraz uzurpują sobie prawo do dokonywania ocen.

 

Zwracamy zarazem uwagę, że lekceważące uwagi odnoszące się do orzeczenia TSUE, rażąco obniżają i tak nadszarpnięty wizerunek organów wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza że czynią je Ci, którzy winni stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, stanowią też zagrożenie dla bezpiecznego bytu naszej wspólnej Ojczyzny, co jest tym bardziej godne potępienia, że zbiega się w czasie ze 100-leciem odzyskania niepodległości”.

 

Uchwaly Zgromadzenia sędziów okręgu rzeszowskiego można przeczytać tu.

 

Iustitia: „Skandaliczna groźba”

 

Zaś w niedzielę (18 listopada) Zarząd Iustitii przyjął stanowisko, w którym napisał, że „w pełni podziela stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Zabłockiego wyrażone w zarządzeniu z 5.11.2018 r. o zdjęciu z wokandy spraw wyznaczonych do rozpoznania przez Wojciecha Sycha i zaniechaniu wyznaczania Wojciecha Sycha do składów orzekających.

 

Jest to przejaw troski o wymiar sprawiedliwości, autorytet najwyższego organu władzy sądowniczej oraz bezpieczeństwo procesowe stron.

 

Za skandaliczną uznajemy groźbę pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów Sądu Najwyższego, zawartą w stanowisku organu pełniącego obecnie funkcję Krajowej Rady Sądownictwa (…)

 

Brak jest jakichkolwiek podstaw do recenzowania czynności sędziów Sądu Najwyższego i grożenia im przez organ, który działa w składzie ukształtowanym niezgodnie z Konstytucją i niemający poparcia środowiska sędziowskiego.

 

Podmiot ten, zamiast stać na straży niezależności sądów, podejmuje działania godzące w niezależność sądów, niezawisłość sędziów i trójpodział władzy”.

 

Cało stanowisko Zarządu Iustitii jest pod tym linkiem.

 

Kraków krytykuje pseudo oceny neo-KRS

 

Ponadto w poniedziałek sędziowie z Krakowa w innych uchwałach:

 

– skrytykowali opiniowanie przez KRS sędziów starających się o awans do sądów okręgowych i apelacyjnych – sędziowie uznali, że opinie KRS są pozamerytoryczne, że to „pseudo oceny”, że jest podejrzenie, że wybierane są osoby lojalne wobec władzy,

 

– krytycznie oceniono zapowiedź wniosku nowej KRS do obsadzonego przez PiS Trybunału Konstytucyjnego, który miałby ocenić, że nowa KRS jest wybrana legalnie.

 

Sędziowie z Krakowa uważają, że zarówno KRS i TK realizują wytyczne obecnej władzy, więc wydany przez TK wyrok w tej sprawie byłby swego rodzajem świadectwem typu „ręka rękę myję”.

 

Wcześniej Wrocław, Świdnica i Suwałki

 

To kolejne uchwały sędziów, którzy bronią niezależności sądów przed obecną władzą mającą za cel podporządkowanie sobie wymiaru sprawiedliwości. W ostatnim czasie podobne uchwały zapadały też we Wrocławiu (w piątek), czy w Świdnicy. Sędziowie z obu tych sądów bronili m.in. sędziów ściganych przez rzecznika dyscyplinarnego za udział w lekcjach prawa dla młodzieży na festiwalu Jerzego Owsiaka.

 

O praworządność upominają się również np. sędziowie z Suwałk.

 

 

A,b,c,d,e… POMÓŻ nam dokończyć Alfabet buntu!

 

 Autor


Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 roku dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 roku…


Więcej

Opublikowany

20 listopada 2018Inne artykuły tego autora

07.03.2021

Szczecińscy prezesi sądów stają mocno w obronie sędzi, którą chce zdymisjonować zastępczyni Ziobry

07.03.2021

Prawnicy: Zastępczyni Ziobry powinna stracić stanowisko. Albo służba władzy, albo awans do NSA

05.03.2021

Sędziowie z Krakowa nie boją się represji. Ostro krytykują „reformy” Ziobry i jego stronników w sądach

01.03.2021

Sędzia Tuleya chce wrócić do pracy. Ale nominat Ziobry mówi „nie”

27.02.2021

PiS przyśpiesza przejęcie kontroli nad legalnym Sądem Najwyższym. Czeka go los TK Przyłębskiej

26.02.2021

Sąd apelacyjny: Sędzia Tuleya nie został zawieszony. Izba Dyscyplinarna nie jest legalnym sądem

25.02.2021

Człowiek Ziobry cenzuruje sędziego Igora Tuleyę. Zakazał mu felietonów o sądach w radiu

25.02.2021

Prokuratura Krajowa straszy zesłaną w Polskę prokurator. Pozwie ją za krytykę Bogdana Święczkowskiego

25.02.2021

Prezydent hurtowo awansuje współpracowników resortu Ziobry. Zastępczyni ministra trafiła aż do NSA

23.02.2021

Ścigana sędzia Beata Morawiec nadal z immunitetem. Izba Dyscyplinarna odkłada sprawę

22.02.2021

Żurek kontra maszyna Ziobry. Prokuratura robi wszystko, żeby dopaść niewygodnego sędziego

22.02.2021

Adam Bodnar broni sędzi, której grozi dymisja za orzeczenie i postawienie się prokuraturze

22.02.2021

Drajewicz, sędzia „dobrej zmiany”, chce kolejnego wysokiego awansu w sądach

20.02.2021

Szykany wobec zesłanych w Polskę prokuratorów. Ewie Wrzosek zabroniono spotkania ze studentami

20.02.2021

Prezydent Duda chce nowych „komisarzy” w SN. By zablokować ważną sprawę w TSUE?

18.02.2021

Warszawscy sędziowie murem za sędzią Gąciarkiem, na którego spadły represje za obronę Igora Tulei

17.02.2021

Zastępczyni Ziobry chce dymisji sędzi, która nie dała aresztu za Strajk Kobiet i uderzenie księdza

16.02.2021

Ścigają sędziego Gąciarka za pikietę pod Prokuraturą Krajową w obronie Igora Tulei

14.02.2021

Obywatel wygrał z TVP. Telewizja publiczna musi przeprosić za zmanipulowany materiał

09.02.2021

Będzie siłowe zatrzymanie sędziego Igora Tulei? Prokuratura Krajowa zapowiada, że mu nie odpuściWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200