Sędziowie protestują. „Niegodziwy atak uzurpatorów” z KRS na sędziego Zabłockiego”

Udostępnij

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 roku dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 roku…

Więcej

Sędziowie z Krakowa i Rzeszowa w podjętych uchwałach zarzucają nowej KRS, że zachowała się skrajnie niegodziwie, atakując zasłużonego sędziego Sądu Najwyższego Stanisława Zabłockiego. Sędziego broni też Iustitia, która uważa za „skandaliczną” groźbę zrobienia przez nową KRS dyscyplinarki Zabłockiemu za stosowanie prawaSędziowie z Krakowa stanęli w poniedziałek (19 listopada 2018) murem za sędzią Stanisławem Zabłockim, prezesem Izby Karnej SN. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie przyjęło cztery uchwały dotyczące wymiaru sprawiedliwości. Pełna treść uchwał niżej.

 

W uchwałach są mocne oceny pod adresem obsadzonych przez PiS „swoimi ludźmi” instytucji.

 

Ważne jest m.in. stanowisko będące wsparciem dla prezesa sędziego Sądu Najwyższego Stanisława Zabłockiego, który wykonał orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego wstrzymujące powołanie przez prezydenta nowych sędziów SN do Izby Karnej, Izby Cywilnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

 

Zabłocki do czasu rozpoznania przez NSA odwołań sędziów – których kandydatury do SN nowa KRS odrzuciła – zdecydował, że odsunie od orzekania nowego sędziego Wojciecha Sycha.

 

Prezydent Andrzej Duda powołał sędziego Sycha lekceważąc orzeczenie NSA. Decyzja Zabłockiego nie spodobała się nowej KRS, wybranej w niekonstytucyjny sposób przez posłów PiS i Kukiz’15.

 

KRS grozi dyscyplinarką

 

Odsunięcie Sycha uznali za sprzeczne z „porządkiem konstytucyjnym”, a Zabłockiego uznali za niegodnego urzędu sędziego. Według nich Zabłocki nadal jest na sędziowskiej emeryturze. Tym samym KRS ignoruje orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który nakazał przywrócenie do pracy starszych sędziów SN do czasu wydania przez siebie wyroku ws. pytań prejudycjalnych.

 

Nowa KRS uważa, że Zabłocki nie może też sądzić i wydawać decyzji. Dlatego zajmie się nim komisja etyki i odpowiedzialności dyscyplinarnej KRS.

 

W obronę sędziego Zabłockiego przed nową KRS pierwsze wzięło Stowarzyszenie Sędziów Themis. OKO.press pisało już o ataku na sędziego i stanowisku Themis.

 

Przeczytaj też: Nowa KRS grozi sędziemu Zabłockiemu dyscyplinarką za przestrzeganie prawa

 

Kraków: „Skrajnie niegodziwy atak”

 

Teraz sędziego Zabłockiego bronią też sędziowie z Krakowa. W jednej z poniedziałkowych uchwał napisali:

 

„Stanowisko KRS, odnoszące się do Zarządzenia Prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego, Pana Sędziego Stanisława Zabłockiego, które sugeruje, jakoby Pan Sędzia był „niegodny urzędu sędziego”, należy uznać za przejaw skrajnie niegodziwego, podporządkowanego przy tym realizacji wyłącznie doraźnych celów politycznych, ataku ze strony tego organu na Człowieka, który nie dość, że całym swoim życiem zawodowym świeci przykładem wierności Konstytucji RP, to nadto dzięki swej mądrości, uczciwości, zaangażowaniu oraz etycznemu postępowaniu

 

jest i będzie po wsze czasy niedoścignionym wzorcem dla tych Wszystkich sędziów Rzeczypospolitej Polskiej, dla których sprawowanie wymiaru sprawiedliwości zgodnie z Jej podstawowymi zasadami ustrojowymi zapisanymi w Konstytucji stanowi najwyższą wartość w służbie sędziowskiej.

 

Sugestia ta tym bardziej zaś zasługuje na potępienie, że zbiegając się w czasie ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości, skierowana została przeciwko Człowiekowi, którego zasługi w działalności na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, są niepodważalne.

 

Co więcej, po 1989 roku Pan Sędzia Zabłocki działał na rzecz rehabilitacji tych, którzy za Wolną i Niepodległą Polskę złożyli ofiarę życia, czego jednym z wielu przykładów jest doprowadzenie przez Pana Sędziego do rehabilitacji rtm. Witolda Pileckiego.

 

Trudne do przecenienia zasługi Pana Sędziego Zabłockiego wyraźnie górują nad tymi, które położyło w tym względzie wielu innych, pozostając przy tym w oczywistej sprzeczności z działalnością tych wszystkich, którzy, uważając obecnie Pana Sędziego za osobę „niegodną urzędu sędziego”, a w ostatnich latach sprzeniewierzyli się reprezentowałbym przez niego wartościom”.

 

Przeczytaj: Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie

 

Rzeszów: „Skandaliczne słowa” uzurpatorów

 

Uchwałę w obronie Zabłockiego przyjęli w miniony piątek (16 listopada) sędziowie z Rzeszowa. Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Rzeszowie napisało: „Protestujemy przeciwko stanowisku KRS z 9 listopada 2018 roku odnoszącemu się do zarządzenia Prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego, Pana Sędziego Stanisława Zabłockiego.

 

Jest ono przejawem niegodnego ataku na Człowieka, który całym swoim życiem zawodowym wykazuje wierność Konstytucji RP, który dzięki swojej mądrości, uczciwości, zaangażowaniu, etycznemu postępowaniu jest wzorem dla pokoleń sędziów.

 

Skandaliczne są słowa o »niegodności urzędu sędziego« wyartykułowane przez osoby, które uzyskawszy stanowisko w wątpliwych okolicznościach [w nowej KRS są głównie sędziowie, którzy poszli na współpracę lub są powiązani z ministerstwem Zbigniewa Ziobry – red.] teraz uzurpują sobie prawo do dokonywania ocen.

 

Zwracamy zarazem uwagę, że lekceważące uwagi odnoszące się do orzeczenia TSUE, rażąco obniżają i tak nadszarpnięty wizerunek organów wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza że czynią je Ci, którzy winni stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, stanowią też zagrożenie dla bezpiecznego bytu naszej wspólnej Ojczyzny, co jest tym bardziej godne potępienia, że zbiega się w czasie ze 100-leciem odzyskania niepodległości”.

 

Uchwaly Zgromadzenia sędziów okręgu rzeszowskiego można przeczytać tu.

 

Iustitia: „Skandaliczna groźba”

 

Zaś w niedzielę (18 listopada) Zarząd Iustitii przyjął stanowisko, w którym napisał, że „w pełni podziela stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Zabłockiego wyrażone w zarządzeniu z 5.11.2018 r. o zdjęciu z wokandy spraw wyznaczonych do rozpoznania przez Wojciecha Sycha i zaniechaniu wyznaczania Wojciecha Sycha do składów orzekających.

 

Jest to przejaw troski o wymiar sprawiedliwości, autorytet najwyższego organu władzy sądowniczej oraz bezpieczeństwo procesowe stron.

 

Za skandaliczną uznajemy groźbę pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów Sądu Najwyższego, zawartą w stanowisku organu pełniącego obecnie funkcję Krajowej Rady Sądownictwa (…)

 

Brak jest jakichkolwiek podstaw do recenzowania czynności sędziów Sądu Najwyższego i grożenia im przez organ, który działa w składzie ukształtowanym niezgodnie z Konstytucją i niemający poparcia środowiska sędziowskiego.

 

Podmiot ten, zamiast stać na straży niezależności sądów, podejmuje działania godzące w niezależność sądów, niezawisłość sędziów i trójpodział władzy”.

 

Cało stanowisko Zarządu Iustitii jest pod tym linkiem.

 

Kraków krytykuje pseudo oceny neo-KRS

 

Ponadto w poniedziałek sędziowie z Krakowa w innych uchwałach:

 

– skrytykowali opiniowanie przez KRS sędziów starających się o awans do sądów okręgowych i apelacyjnych – sędziowie uznali, że opinie KRS są pozamerytoryczne, że to „pseudo oceny”, że jest podejrzenie, że wybierane są osoby lojalne wobec władzy,

 

– krytycznie oceniono zapowiedź wniosku nowej KRS do obsadzonego przez PiS Trybunału Konstytucyjnego, który miałby ocenić, że nowa KRS jest wybrana legalnie.

 

Sędziowie z Krakowa uważają, że zarówno KRS i TK realizują wytyczne obecnej władzy, więc wydany przez TK wyrok w tej sprawie byłby swego rodzajem świadectwem typu „ręka rękę myję”.

 

Wcześniej Wrocław, Świdnica i Suwałki

 

To kolejne uchwały sędziów, którzy bronią niezależności sądów przed obecną władzą mającą za cel podporządkowanie sobie wymiaru sprawiedliwości. W ostatnim czasie podobne uchwały zapadały też we Wrocławiu (w piątek), czy w Świdnicy. Sędziowie z obu tych sądów bronili m.in. sędziów ściganych przez rzecznika dyscyplinarnego za udział w lekcjach prawa dla młodzieży na festiwalu Jerzego Owsiaka.

 

O praworządność upominają się również np. sędziowie z Suwałk.

 

 

A,b,c,d,e… POMÓŻ nam dokończyć Alfabet buntu!

 

 Autor


Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 roku dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 roku…


Więcej

Opublikowany

20 listopada 2018Inne artykuły tego autora

29.05.2020

Gorliwość bez nagrody: sędzia Nawacki nie dostanie awansu. Zablokowała go nowa Izba w SN

28.05.2020

Izba Dyscyplinarna bierze się za sędziego Igora Tuleyę. Pozwoli go oskarżyć prokuraturze Ziobry?

28.05.2020

Założyciel Ordo Iuris Aleksander Stępkowski został twarzą Sądu Najwyższego

25.05.2020

Prezydent powoła swojego prezesa SN. Postawił na sędzię Manowską, byłą zastępczynię Ziobry

24.05.2020

Koniec obrad: prezydent Duda będzie miał swojego prezesa SN. Wybierze kolegę Łukasza Piebiaka?

21.05.2020

Ścigają sędziów za podpisanie listu do OBWE w sprawie wyborów prezydenckich

19.05.2020

Trybunał w Strasburgu zbada nielegalne rozwiązanie przez PiS starej KRS

17.05.2020

Tak wycisza emocje nowy „komisarz” Dudy w SN: już pierwszego dnia złamał procedury

12.05.2020

Zaradkiewicz sam sobie zmienił wynik głosowania. Naraża się na zarzuty karne?

12.05.2020

Sędzia SN: Zaradkiewicz łamie prawo. Wybrany na siłę prezes Sądu Najwyższego będzie do podważenia

10.05.2020

„Komisarz” Dudy przerwał obrady zgromadzenia sędziów SN, gdy głosowanie nie było po jego myśli

09.05.2020

Wybory na nowego prezesa SN. „Komisarz” Dudy decyzje podejmuje sam, atmosfera konfrontacyjna

08.05.2020

Ścigają sędziego Żurka za pozwanie „komisarza” Dudy. Rzecznik dyscyplinarny sięga po ustawę kagańcową

08.05.2020

Przed wyborem prezesa apel do sędziów starego SN: zatrzymajcie proces niszczenia Sądu Najwyższego

08.05.2020

Precedensowy pozew przeciwko „komisarzowi” Dudy. Sędzia Żurek: Zaradkiewicz nie jest legalnym sędzią SN

07.05.2020

Szarża Zaradkiewicza. Chce przejąć pozwy i zabezpieczyć w SN sędziów „dobrej zmiany”

07.05.2020

Prezydent Duda nagle powołał nowych sędziów SN. Dwa dni przed wyborem nowego prezesa SN

06.05.2020

„Komisarz” prezydenta Dudy odmraża pracę Izby Dyscyplinarnej. Mimo jej zawieszenia przez TSUE

06.05.2020

Zaradkiewicz zaczął porządki w SN od dekomunizacji ścian i zarządził: „Złe portrety zdjąć!”

04.05.2020

Murem za Ewą. Prawnicy w obronie prokurator, która chciała śledztwa ws. wyborówWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200