Sędziowie odmawiają współpracy z nową KRS. Nie będą opiniować awansów

Udostępnij

dziennikarz prowadzący kronikę ataku na państwo prawa w Polsce dla OKO.press i Archiwum Osiatyńskiego, za co w 2021 roku został…

Więcej

Sędziowie z obszaru Krakowa i Gdańska nie będą opiniować kandydatów ubiegających się o awans do sądów okręgowych i apelacyjnych, co powinno wstrzymać nowe nominacje. To protest przeciwko lekceważeniu ich opinii przez nową KRS i dawaniu awansów „swoim”, a nie najlepszym sędziomMocne w wymowie uchwały w tej sprawie przyjęło w poniedziałek, 26 listopada 2018 roku, kolegium Sądu Apelacyjnego w Krakowie, a cztery dni wcześniej – Zgromadzenie Przedstawicieli Sądów Apelacji Gdańskiej.

 

Sędziowie z Krakowa w swojej uchwale napisali, że wstrzymują się z opiniowaniem kandydatów do objęcia wolnego stanowiska sędziego tamtejszego sądu apelacyjnego. Mają bowiem „wątpliwości, związane z wyłanianiem w 2018 r. członków Krajowej Rady Sądownictwa”.

 

Kolegium zwraca też uwagę na zachowanie członków KRS w trakcie opiniowania wcześniejszych awansów, polegające na „całkowitym lekceważeniu wyników procedury opiniowania kandydatów przez zgromadzenia sędziów w sądach powszechnych oraz pomijaniu rzeczywistych kompetencji kandydatów”.

 

Małopolscy sędziowie uznali więc, że, „jakikolwiek udział w procedurze opiniowania kandydatów do objęcia urzędu w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie byłby legitymizowaniem czynności zmierzających do zdeprecjonowania wymiaru sprawiedliwości”. I zaapelowali do prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie by nie przedstawiał nowej KRS kandydatur na jedno zwolnione miejsce w tym sądzie.

 

Krakowscy sędziowie zawieszają opiniowanie awansów do czasu wydania wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie pytań prejudycjalnych z polskich sądów, dotyczących legalności wyboru przez PiS i Kukiz 15 obecnych członków – sędziów nowej KRS. Takie pytania zadał już Sąd Najwyższy, a w ubiegłym tygodniu Naczelny Sąd Administracyjny.

 

Kolegium jest jednym z organów samorządu sędziowskiego. Zgodnie z artykułem 58 ustawy o ustroju sądów powszechnych, bez jego opinii, prezes sądu nie powinien przedstawiać KRS kandydatur osób ubiegających się o awans.

 

KLIKNIJ, aby przejść do treści uchwały kolegium SA w Krakowie.

 

Gdańsk: opiniowanie kandydatów byłoby legitymizowaniem upolitycznienia

 

Podobne stanowisko mają sędziowie z apelacji gdańskiej. W czwartek, 22 listopada 2018 roku, przyjęli sześć uchwał w których odnieśli się m.in. do praktyk dawania awansów „swoim” oraz do legalności nowej KRS.

 

Gdańskie uchwały zapadły zaraz po rozdzieleniu przez nową KRS awansów w Sądzie Okręgowym w Słupsku. Jak pisaliśmy kilka dni temu na OKO.press, na 4 wolne miejsca w tym sądzie zgłosiło się 14 kandydatów, w tym osoby kojarzone z „dobrą zmianą” w sądach.

 

Z tego powodu ośmiu sędziów z obszaru Słupska, kandydujących na te cztery wolne miejsca, złożyło wnioski o wyłączenie 14 członków – sędziów KRS z opiniowania ich kandydatur. Podważali ich bezstronność argumentując, że nie wiadomo kto ich zgłosił do KRS (listy z poparciem zgłaszających są utajnione) – nie można więc wykluczyć, że wśród zgłaszających byli sędziowie ze Słupska, którym teraz członkowie nowej KRS mogą chcieć się odwdzięczyć za pomoc w dostaniu się do Rady. Wnioski o wyłącznie zostały jednak odrzucone.

 

A potem nowa KRS rekomendowała do awansów w słupskim sądzie m.in. osoby kojarzone z „dobrą zmianą”. Przepadły za to osoby, które miały poparcie słupskiego samorządu sędziowskiego. W tym wszystkie osoby, które złożyły wnioski o wyłącznie członków KRS.

 

Sędziowie z obszaru gdańskiego ostro odnieśli się do tego w uchwałach. „Zachowanie sędziów, którzy z politycznego nadania zostali powołani przez Sejm RP do organu pełniącego funkcję Krajowej Rady Sądownictwa, obserwowane w publicznej transmisji podczas posiedzeń w dniach 20, 21 i 22 listopada 2018 roku wskazuje na całkowite lekceważenie wyników procedury opiniowania kandydatów w sądach powszechnych.

 

Członkowie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej uważają, że jakikolwiek udział w procedurze opiniowania kandydatów do objęcia urzędu sądów okręgowych i sądu apelacyjnego byłby dalszym legitymizowaniem czynności zmierzających do zdeprecjonowania, a nawet upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości.

 

Instrumentalne wykorzystanie sędziów w takich działaniach nie może spotkać się z żadnym przyzwoleniem” – napisali.

 

Do czasu wyroku TSUE gdańscy sedziowie wstrzymują się z opiniowaniem kolejnych kandydatur do awansu. Piszą, że KRS „jako organ wadliwie obsadzony, nie posiada zdolności do wykonywania obowiązków powierzonych na podstawie Konstytucji oraz ustaw, w tym wypowiadania się w procedurze powoływania sędziów sądów powszechnych”.

 

W kolejnych uchwałach sędziowie z apelacji gdańskiej przyłączyli się do krytyki płynącej z innych sądów pod adresem KRS, która według nich daje awanse sędziom bliskim „dobrej zmiany”. „Liczne przypadki oceniania kandydatów według kryteriów pozamerytorycznych rodzą uzasadnione podejrzenie dokonywania wyboru według klucza lojalności wobec władzy wykonawczej” – napisano w uchwale.

 

Wzywają też KRS by wstrzymał procedurę awansów do czasu wyroku TSUE.

 

Przeczytaj też: „Uchwały nowej KRS są nieważne”. Strzembosz i Zoll w obronie Konstytucji rzucają wyzwanie władzy

 

Inne miasta też krytycznie o KRS

 

W ubiegłym tygodniu pisaliśmy w Oko.press, że krytycznie o procedurze rekomendowania awansów przez nową KRS wypowiedzieli się też sędziowie z Rzeszowa, Lublina i z Sądu Okręgowego w Krakowie.

 

Choć opinie samorządów sędziowskich o kandydatach do sądów wyższych instancji są niezbędne by prezes danego sądu mógł przekazać kandydaturę do KRS , bez opinii prezesi nie powinni uruchamiać całej procedury, to sędziowie mają obawy, czy ich protest wstrzyma awanse.

 

Bo PiS wprowadził do ustawy o KRS przepis (artykuł 35), który pozwala nowej KRS procedować nawet mimo braku takiej opinii. Sędziowie tłumaczą jednak, że jeśli nawet tak będzie to uchwały są przede wszystkim ich stanowiskiem wobec praktyki lekceważenia kandydatur do awansów dobrych sędziów i rekomendowania „swoich”.

 

 

A,b,c,d,e… POMÓŻ nam dokończyć Alfabet buntu!

 

 Autor


dziennikarz prowadzący kronikę ataku na państwo prawa w Polsce dla OKO.press i Archiwum Osiatyńskiego, za co w 2021 roku został…


Więcej

Opublikowany

26 listopada 2018
Inne głosy w debacieInne artykuły tego autora

23.09.2022

Nowa Izba SN uderza w Zbigniewa Ziobrę: minister nie może zawieszać sędziów za wydawane orzeczenia

22.09.2022

Prezes Iustitii: Nowa Izba SN jest nielegalna. Legalni sędziowie nie powinni w niej orzekać

19.09.2022

Prezydent idzie na wojnę z UE. Wbrew wyrokom powołał neo-sędziów do Izby Dyscyplinarnej bi

16.09.2022

Kolejna porażka Ziobry i jego ludzi. Sędzia Rutkiewicz z Elbląga został odwieszony i wraca do sądu

13.09.2022

Klęska prokuratury Ziobry. Nowa Izba SN odmówiła zgody na ściganie byłego wiceszefa legalnej KRS

13.09.2022

Nominat Ziobry chce, by prokuratura ścigała sędziów SN za orzeczenie nie po jego myśli

07.09.2022

Legalny sędzia SN nie boi się przepisów kagańcowych i podważa status neo-sędziego SN

06.09.2022

Porażka człowieka Ziobry. Sąd uniewinnił sędzię Zabłudowską za nagrodę od prezydenta Adamowicza

30.08.2022

Prezydent Duda znowu atakuje sędziów: chcą władzy. Bzdura, sędziowie bronią Konstytucji i prawa UE

28.08.2022

Czy szefowa neo-KRS Pawełczyk-Woicka powinna być ścigana przez ludzi Ziobry

27.08.2022

Aż 124 odważnych prokuratorów staje w obronie represjonowanych przez Radzika sędzi

26.08.2022

Skandal w Sądzie Najwyższym. Neo-sędzia zablokował ocenę niezależności neo-sędzi Bednarek

22.08.2022

Schab, „egzekutor” Ziobry, potwierdza: represje w sądzie apelacyjnym są za stosowanie prawa UE

16.08.2022

Wolta Manowskiej z SN. Apeluje do ludzi Ziobry, by zaprzestali represji sędziów apelacyjnych

15.08.2022

Klęska prokuratury Ziobry ws. sędzi Morawiec. Sąd nie uwierzył w dowody jej rzekomej korupcji

12.08.2022

„Słynny” Radzik zastrasza sędziów za list w obronie represjonowanych. A ci masowo podpisują list

10.08.2022

ETPCz chroni sędziego SN prof. Wróbla. A sędziowie apelacyjni bronią represjonowanych koleżanek

10.08.2022

Władza PiS nie wykona wyroku TSUE. Do nowej Izby SN mogą trafić sami neo-sędziowie

09.08.2022

Haniebna decyzja ws. Tulei. „Egzekutor” Ziobry Radzik zablokował jego powrót do pracy

08.08.2022

Radzik, człowiek Ziobry, zaczął represje sędziów apelacyjnych w Warszawie. To kara za prawo UEWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200