Prof. Rakowska-Trela: Kolejna prezydencka obraza konstytucji

Udostępnij

prawnik, adwokat, samorządowiec, doktor habilitowana nauk prawnych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Łódzkiego.

Więcej

Powołanie przez Prezydenta Andrzeja Dudę Małgorzaty Manowskiej na I Prezesa Sądu Najwyższego budzi wiele słusznych kontrowersji prawnych. Prezydent kolejny raz zlekceważył przepisy konstytucji i zadziałał przeciw stabilności organów w niej umieszczonychJ’ACCUSE. Oskarżam Andrzeja Dudę o to, że powołując Małgorzatę Manowską na IPSN, naruszył następujące przepisy Konstytucji RP:

 

1. Art. 183 ust. 3, w ten sposób, że powołał osobę wskazaną jedynie przez 25 sędziów, nie przez Zgromadzenie Ogólne;

 

2. Art. 178 ust. 1 (niezawisłość sędziów), Małgorzata Manowska została powołana przez prezydenta na sędziego SN, na podstawie wniosku niekonstytucyjnej neo-KRS, nie jest sędzią niezawisłym. Powołując ją na IPSN, PAD zlekceważył zasadę niezawisłości sędziowskiej;

 

3. Art. 179 w zw. z art. 187 Konstytucji RP przewidujące, że sędziowie są powoływani przez Prezydenta RP, na wniosek KRS, w której zasiadać powinno 15 sędziów będących reprezentantami władzy sądowniczej. Małgorzata Manowska nie jest sędzią powołanym zgodnie z tymi standardami, a więc nie tylko nie powinna orzekać, ale także nie może pełnić funkcji IPSN.

 

4. Art. 10 i art. 173 ( trójpodział władz, odrębność i niezależność władzy sądowniczej) Prezydent, nominując na IPSN osobę niebędącą sędzią niezawisłym i bezstronnym, naruszył niezależność SN, a przez to sprzeniewierzył się zasadzie trójpodziału władz;

 

5. Art. 126 ust. 1 i 2 (Prezydent RP jest gwarantem ciągłości władzy państwowej; czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji). PAD naruszył ciągłość niezakłóconego funkcjonowania władzy sądowniczej, umożliwił i uczestniczył w łamaniu konstytucyjnych zasad i procedur w toku wyłaniania IPSN; sprzeniewierzył się swojej konstytucyjnej roli gwaranta i arbitra;

 

6. Art. 45 ust. 1 (prawo do sądu). SN kierowany przez osobę niebędącą niezwisłym, bezstronnym sędzią instytucjonalnie przestaje być sądem niezależnym, bezstronnym i niezawisłym;

 

7. Art. 7 Konstytucji RP (zasada legalizmu). PAD, uczestnicząc w opisany sposób w procedurze wyłaniania „kandydatów” na IPSN, działał z oczywistym naruszeniem podstaw prawnych i wyznaczonych prawem granic swoich kompetencji;

 

8. Art. 2 (zasada demokratycznego państwa prawnego). Żaden organ demokratycznego państwa prawnego nie powinien w taki sposób i w takim stopniu łamać przepisów Konstytucji.Autor


prawnik, adwokat, samorządowiec, doktor habilitowana nauk prawnych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Łódzkiego.


Więcej

Opublikowany

25 maja 2020


Inne artykuły tego autora

29.01.2021

Kto to pisał?! Uzasadnienie „wyroku” ws. aborcji pełne błędów i nadużyć [ANALIZA PRAWNA]

08.11.2020

Postulat niepublikowania „wyroku” TK może otworzyć puszkę Pandory z anarchią

31.10.2020

Mamy jeszcze wolne sądy, niepodatne na naciski władzy politycznej

22.03.2020

Anna Rakowska-Trela: Wybory 10 maja złamią konstytucję i kodeks wyborczy

25.10.2019

Rakowska-Trela: Protesty PiS powinny trafić do kosza, nie spełniają żadnych wymagań

18.10.2019

Prof. Rakowska-Trela: Sędziowie-obywatele, nie rezygnujcie!

16.08.2019

Powoływanie sędziów. Między standardami a polityką

29.07.2019

Prof. Rakowska-Trela: prawidłowość powołania neo-KRS ocenią dwa europejskie trybunały

16.04.2019

Sprawa Srebrnej. Zależność prokuratury od rządzących trzeba przerwać – prof. Rakowska-Trela

25.03.2019

Reformować sądy sensownie, a nie tak jak proponuje min. Ziobro

07.03.2019

10 grzechów zaniechania i plan poprawy ustroju Rzeczpospolitej

15.10.2018

Konkurs do Sądu Najwyższego jest nieważny – opinia prawna dr hab. Anny Rakowskiej-Treli, prof. nadzw. Uniwersytetu ŁódzkiegoWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200