Prof. Rakowska-Trela: Kolejna prezydencka obraza konstytucji

Udostępnij

prawnik, adwokat, samorządowiec, doktor habilitowana nauk prawnych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Łódzkiego.

Więcej

Powołanie przez Prezydenta Andrzeja Dudę Małgorzaty Manowskiej na I Prezesa Sądu Najwyższego budzi wiele słusznych kontrowersji prawnych. Prezydent kolejny raz zlekceważył przepisy konstytucji i zadziałał przeciw stabilności organów w niej umieszczonychJ’ACCUSE. Oskarżam Andrzeja Dudę o to, że powołując Małgorzatę Manowską na IPSN, naruszył następujące przepisy Konstytucji RP:

 

1. Art. 183 ust. 3, w ten sposób, że powołał osobę wskazaną jedynie przez 25 sędziów, nie przez Zgromadzenie Ogólne;

 

2. Art. 178 ust. 1 (niezawisłość sędziów), Małgorzata Manowska została powołana przez prezydenta na sędziego SN, na podstawie wniosku niekonstytucyjnej neo-KRS, nie jest sędzią niezawisłym. Powołując ją na IPSN, PAD zlekceważył zasadę niezawisłości sędziowskiej;

 

3. Art. 179 w zw. z art. 187 Konstytucji RP przewidujące, że sędziowie są powoływani przez Prezydenta RP, na wniosek KRS, w której zasiadać powinno 15 sędziów będących reprezentantami władzy sądowniczej. Małgorzata Manowska nie jest sędzią powołanym zgodnie z tymi standardami, a więc nie tylko nie powinna orzekać, ale także nie może pełnić funkcji IPSN.

 

4. Art. 10 i art. 173 ( trójpodział władz, odrębność i niezależność władzy sądowniczej) Prezydent, nominując na IPSN osobę niebędącą sędzią niezawisłym i bezstronnym, naruszył niezależność SN, a przez to sprzeniewierzył się zasadzie trójpodziału władz;

 

5. Art. 126 ust. 1 i 2 (Prezydent RP jest gwarantem ciągłości władzy państwowej; czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji). PAD naruszył ciągłość niezakłóconego funkcjonowania władzy sądowniczej, umożliwił i uczestniczył w łamaniu konstytucyjnych zasad i procedur w toku wyłaniania IPSN; sprzeniewierzył się swojej konstytucyjnej roli gwaranta i arbitra;

 

6. Art. 45 ust. 1 (prawo do sądu). SN kierowany przez osobę niebędącą niezwisłym, bezstronnym sędzią instytucjonalnie przestaje być sądem niezależnym, bezstronnym i niezawisłym;

 

7. Art. 7 Konstytucji RP (zasada legalizmu). PAD, uczestnicząc w opisany sposób w procedurze wyłaniania „kandydatów” na IPSN, działał z oczywistym naruszeniem podstaw prawnych i wyznaczonych prawem granic swoich kompetencji;

 

8. Art. 2 (zasada demokratycznego państwa prawnego). Żaden organ demokratycznego państwa prawnego nie powinien w taki sposób i w takim stopniu łamać przepisów Konstytucji.Autor


prawnik, adwokat, samorządowiec, doktor habilitowana nauk prawnych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Łódzkiego.


Więcej

Opublikowany

25 maja 2020Inne artykuły tego autora

22.03.2020

Anna Rakowska-Trela: Wybory 10 maja złamią konstytucję i kodeks wyborczy

25.10.2019

Rakowska-Trela: Protesty PiS powinny trafić do kosza, nie spełniają żadnych wymagań

18.10.2019

Prof. Rakowska-Trela: Sędziowie-obywatele, nie rezygnujcie!

16.08.2019

Powoływanie sędziów. Między standardami a polityką

29.07.2019

Prof. Rakowska-Trela: prawidłowość powołania neo-KRS ocenią dwa europejskie trybunały

16.04.2019

Sprawa Srebrnej. Zależność prokuratury od rządzących trzeba przerwać – prof. Rakowska-Trela

25.03.2019

Reformować sądy sensownie, a nie tak jak proponuje min. Ziobro

07.03.2019

10 grzechów zaniechania i plan poprawy ustroju Rzeczpospolitej

15.10.2018

Konkurs do Sądu Najwyższego jest nieważny – opinia prawna dr hab. Anny Rakowskiej-Treli, prof. nadzw. Uniwersytetu ŁódzkiegoWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200