Wyrok TSUE w sprawach połączonych C-354/20 PPU i C-412/20 PPU – Openbaar Ministerie (Niezależność wydającego nakaz organu sądowego)cp200164pl.pdf

opublikowany

17/12/2020

typ dokumentu

Orzeczenia sądowe

autor/źródło

Organy Unii EuropejskiejSamo istnienie informacji świadczących o systemowych lub ogólnych nieprawidłowościach w zakresie niezawisłości władzy sądowniczej w Polsce lub o pogłębieniu się tych nieprawidłowości nie stanowi podstawy odmowy wykonania przez organy sądowe innych państw członkowskich każdego europejskiego nakazu aresztowania wydanego przez polski organ sądowyJednakże należy odmówić wykonania europejskiego nakazu aresztowania wydanego przez polski organ sądowy, jeżeli w świetle osobistej sytuacji zainteresowanej osoby, charakteru przestępstw, których dotyczy nakaz, oraz kontekstu faktycznego, w którym został on wydany, istnieją poważne i sprawdzone podstawy, aby uznać, że w wypadku przekazania tym organom osoba ta będzie ze względu na te nieprawidłowości narażona na rzeczywiste ryzyko naruszenia prawa do rzetelnego procesu sądowego.

 

[…]


plik

cp200164pl.pdf

Pobierz

opublikowany

17/12/2020


typ dokumentu

Orzeczenia sądowe


autor/źródło

Organy Unii EuropejskiejWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200