Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (Sygn. akt II C 21/19) z powództwa Prawa i Sprawiedliwości przeciwko prof. Wojciechowi Sadurskiemu o ochronę dóbr osobistychPiS-wyrok-z-uzasadnieniem-15-06-2020.pdf

opublikowany

18/06/2020

typ dokumentu

Orzeczenia sądowe

autor/źródło

Sądy powszechneWyrok z dnia 18 czerwca 2020 roku (Sygn. akt II C 21/19)Sąd Okręgowy w Warszawie – II Wydział Cywilny w składzie następującym:

 

Przewodniczący: Sędzia Sylwia Urbańska

 

Protokolant: Malwina Bulik

 

po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2020 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Prawa i Sprawiedliwości przeciwko Wojciechowi Sadurskiemu o ochronę dóbr osobistych

 

I. oddala powództwo;
II. zasądza od Prawa i Sprawiedliwości na rzecz Wojciecha Sadurskiego kwotę 4.337,00 zł (cztery tysiące trzysta trzydzieści siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.Powiązane wpisy z wokandy


plik

PiS-wyrok-z-uzasadnieniem-15-06-2020.pdf

Pobierz

opublikowany

18/06/2020


typ dokumentu

Orzeczenia sądowe


autor/źródło

Sądy powszechneWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200