Instytut Praw Człowieka Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników wzywa Polskę do wycofania zarzutów wobec prof. Sadurskiego

Udostępnij

W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.

Więcej

International Bar Association's Human Rights Institute - IBAHRI (Instytut Praw Człowieka Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników) (IBAHRI) potępia działania rządu Rzeczypospolitej Polskiej podjęte wobec profesora prawa Wojciecha Sadurskiego i wzywa do wycofania zarzutówWojciech Sadurski, konstytucjonalista i ceniony profesor uniwersytetów w Sydney i Warszawie, często wypowiada się w sprawie podważania przez Rząd praw człowieka i niezawisłości sądownictwa w Polsce. Miał określić polską partię rządząca Prawo i Sprawiedliwość (PiS) mianem „zorganizowanej grupy przestępczej”, a polską telewizję publiczną TVP mianem „Goebbelsowskich mediów”, które zorganizowały nagonkę, która doprowadziła do zabójstwa w 2019 r. prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

 

W odpowiedzi na wypowiedzi profesora Sadurskiego PiS wytoczył powództwo cywilne o zniesławienie, zaś TVP – powszechnie uznawana za podmiot kontrolowany przez państwo – wszczęła przeciwko niemu karne i cywilne postępowanie o zniesławienie. W razie skazania na podstawie Kodeksu karnego prof. Sadurskiemu grozi kara do 12 miesięcy pozbawienia wolności lub kara grzywny.

 

Współprzewodniczący IBAHRI i były sędzia High Court of Australia (1996 – 2006) Hon Michael Kirby AC CMG stwierdził:

 

„Obywatele Polski, w tym profesor Sadurski, muszą mieć w każdym przypadku możliwość skrytykowania rządu bez obawy przed działaniami odwetowymi czy pozbawieniem wolności. Wszczęte wobec prof. Sadurskiego postępowania są bardzo niepokojącym sygnałem. IBAHRI wzywa władze polskie do wycofania zarzutów o zniesławienie. Ponadto należy uchylić art. 212 Kodeksu karnego, na podstawie którego zniesławienie osoby, grupy osób, instytucji, osoby prawnej lub przedsiębiorcy zagrożone jest karą grzywny lub karą ograniczenia wolności. Wolność wyrażania opinii jest prawem człowieka, a przepisy dotyczące zniesławienia są niezgodne z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi praw człowieka, w tym z Europejską Konwencją Praw Człowieka.”

 

Mr Kirby AC CMG dodał:

 

„Profesor Sadurski jest powszechnie znany i szanowany w Australii, w swoim ojczystym kraju Polsce oraz w innych krajach europejskich. Jest cenionym wykładowcą i odpowiedzialnym prawnikiem. Ludzie spoza Polski są wstrząśnięci niewybaczalnym i niewspółmiernym postępowaniem wszczętym przeciwko niemu w związku z wykonywaniem praw przysługujących mu jako obywatelowi polskiemu i istotnych dla jego funkcji wybitnego wykładowcy prawa”.

 

W sprawach cywilnych o zniesławienie PiS i TVP domagają się:

 

  • publicznych przeprosin w postaci kosztownego ogłoszenia w gazecie codziennej;
  • zobowiązania prof. Sadurskiego do powstrzymania się od jakichkolwiek wypowiedzi sugerujących, ze działalność PiS-u może być w jakikolwiek sposób utożsamiana z działalnością przestępczą;
  • zapłaty kwoty 20 000 PLN [4600 EUR] i 10 000 PLN [2300 EUR] na rzecz wskazanych organizacji charytatywnych; oraz
  • pokrycia przez prof. Sadurskiego wszystkich kosztów związanych z przedmiotowymi sprawami.

 

Prof. Sadurski miał stwierdzić, ze kary te przekraczają jego środki finansowe.

 

Współprzewodnicząca IBAHRI i była Sekretarz Generalny Szwedzkiej Izby Adwokackiej, Anne Ramberg stwierdziła:

 

„Działania PiS i TVP stanowią wyraźną nagonkę na prof. Sadurskiego. Dążenie do stłumienia wolności wyrażania opinii poprzez wnoszenie przeciwko niemu licznych spraw o zniesławienie jeszcze bardziej podkreśla trwające prześladowanie społeczności międzynarodowej. Powszechne nękanie prawników i sędziów budzi coraz większe zaniepokojenie IBAHRI.

 

Zupełnie nie do przyjęcia jest fakt, ze setki sędziów i prawników spotykają się obecnie z groźbami wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wbrew międzynarodowym standardom ochrony zawodu prawnika, w tym standardom zawartym w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz w Podstawowych Zasadach ONZ dotyczących roli prawników. To karygodne, ze praworządność jest przedmiotem tak rażących ataków”.

 

Obserwatorzy sceny politycznej wskazują, ze rządowe rozprawienie się z niezależnością sadownictwa było tak skuteczne, ze urzędnicy sprawują pełną kontrolę nad Trybunałem Konstytucyjnym, Biurem Prokuratora Generalnego i Krajową Radą Sądownictwa.

 

W dniu 18 czerwca 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo cywilne o zniesławienie wytoczone przeciwko prof. Sadurskiemu.

 

Prawdopodobnie wniesiona zostanie apelacja. Rozprawa w sprawach wytoczonych przez TVP rozpocznie się 2 października 2020 r.Autor


W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.


Więcej

Opublikowany

28 lipca 2020Inne artykuły tego autora

07.04.2021

Konferencja Ambasadorów RP: Komentarz do „spotkania w Budapeszcie”

31.03.2021

Łukasz Woźnicki: Nowelizacja ustawy o SN przyjęta. „Domknie kontrolę nad tym sądem”

29.03.2021

Prof. Jędrzej Skrzypczak: SLAPP narasta. Czas wyznaczyć granicę nękania pozwami

27.03.2021

Hulaj władzo, piekła nie ma. I Prezes SN przeciw jawności i społeczeństwu obywatelskiemu

27.03.2021

„Chybione, trudne do obrony”. Ekspertka rozbraja zarzuty Polski i Węgier ws. „pieniędzy za praworządność”

24.03.2021

NGO do Manowskiej: Prosimy o wycofanie wniosku do TK. Obywatele chcą wiedzieć

23.03.2021

Prof. Zachariasz o korupcji w samorządach. Dlaczego tak trudno jej zapobiegać?

21.03.2021

Włodzimierz Wróbel (na Facebooku): Chyba warto znowu przypomnieć. Po co politykom przejęcie Sądu Najwyższego?

21.03.2021

571 sędziów do 19 ministrów, prokuratorów, policjantów i osób z Sądu Najwyższego w oświadczeniu pisze: Tuleya jest sędzią!

21.03.2021

Jarosław Kaczyński, komisarz ds. bezpieczeństwa władzy. Tekst prof. Kuźniara

21.03.2021

Naukowcy-prawnicy protestują przeciwko zapowiedzi złożenia przez Orlen powództwa typu SLAPP przeciwko prof. Romanowskiemu

19.03.2021

Władza i sądy: domykanie kontroli nad Sądem Najwyższym

18.03.2021

Oświadczenie sędziów Sądu Najwyższego w sprawie działań prokuratury z dnia 17 marca 2021 roku

16.03.2021

Administracja Bidena nie będzie patrzeć przez palce na zamach na media i praworządność w Polsce

15.03.2021

Prokuratura na usługach Ziobry i Święczkowskiego chce ścigać internautów z art. 212 kk

14.03.2021

„Pierwsza prezes SN nie wykonała ustawowego obowiązku”. Senat nie przyjął sprawozdania z działalności SN

14.03.2021

Środowisko dziennikarskie poza narzekaniem nie robi prawie nic. Tak ułatwia PiS-owi demolkę mediów

08.03.2021

Sędzia Żurek o decyzji rzecznika dyscyplinarnego: Będziemy dalej walczyć. Robimy to dla obywateli

02.03.2021

„Tęcza, symbol dumy osób LGBT, nie niesie poniżających treści” – uzasadnienie wyroku słowo w słowo

21.02.2021

Nikita Grekowicz: Pokazówka Łukaszenki. Dziennikarki Biełsatu skazane na 2 lata więzieniaWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200