Uchwała Nr 17 Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ochrony praworządnościfile-uchwala-nr-17-w-sprawie-ochrony-praworzadnosci-31850.pdf

opublikowany

17/09/2021

typ dokumentu

Stanowiska samorządów zawodowych

autor/źródło

InneKrajowy Zjazd Adwokatury, mając na uwadze ustawowy obowiązek Adwokatury współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa, zdecydowanie sprzeciwia się naruszaniu przez organy władzy państwowej porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie podstawowych wartości i zasad ustrojowych, które kształtują demokratyczne państwo prawne oraz deprecjonowaniu zarówno standardów konstytucyjnych, jak i konwencyjnych oraz […]Krajowy Zjazd Adwokatury, mając na uwadze ustawowy obowiązek Adwokatury współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa, zdecydowanie sprzeciwia się naruszaniu przez organy władzy państwowej porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie podstawowych wartości i zasad ustrojowych, które kształtują demokratyczne państwo prawne oraz deprecjonowaniu zarówno standardów konstytucyjnych, jak i konwencyjnych oraz traktatowych, wynikających z naszego uczestnictwa w Unii Europejskiej oraz innych organizacjach międzynarodowych.


plik

file-uchwala-nr-17-w-sprawie-ochrony-praworzadnosci-31850.pdf

Pobierz

typ dokumentu

Stanowiska samorządów zawodowych


autor/źródło

InneWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200