Uchwała nr 04/2021 Komitetu Nauk Prawnych PAN z 12 października 2021 r. w związku z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2021 r.uchwala_knp_pan_nr_4_z_2021_w_zwiazku_z_rozstrzygnieciem_trybunalu_konstytucyjnegoz_7_pazdziernika_2021_r.pdf

opublikowany

12/10/2021

typ dokumentu

Inne

autor/źródło

Trybunał KonstytucyjnyKomitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, będący demokratycznym przedstawicielstwem osób prowadzących badania naukowe w dyscyplinie nauki prawne, stwierdza, że rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 3/21 z 7.10.2021 r.: – jest dotknięte wadliwością wynikającą z nienależytej obsady składu; – przyjmuje jako podstawę wnioskowania szereg twierdzeń nieznajdujących pokrycia w stanie normatywnym (polskim i europejskim) i wiedzy […]Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, będący demokratycznym przedstawicielstwem osób prowadzących badania naukowe w dyscyplinie nauki prawne, stwierdza, że rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 3/21 z 7.10.2021 r.:

– jest dotknięte wadliwością wynikającą z nienależytej obsady składu;

– przyjmuje jako podstawę wnioskowania szereg twierdzeń nieznajdujących pokrycia w stanie normatywnym (polskim i europejskim) i wiedzy prawoznawczej na ich temat;

– ma na celu legalizację niekonstytucyjnych, niezgodnych z prawem UE i Europejską konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC) zmian w wymiarze sprawiedliwości po 2015 r. oraz wywarcie nacisku na sędziów polskich, aby pomijali wiążące ich wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) i odstępowali;

– pod groźbą odpowiedzialności dyscyplinarnej;

– od badania statusu sędziów powołanych przez upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa.


plik

uchwala_knp_pan_nr_4_z_2021_w_zwiazku_z_rozstrzygnieciem_trybunalu_konstytucyjnegoz_7_pazdziernika_2021_r.pdf

Pobierz

opublikowany

12/10/2021


typ dokumentu

Inne


autor/źródło

Trybunał KonstytucyjnyWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200