Uchwała 33 – Poparcie stanowiska Kolegium Dziekańskiego WPiA UŁ z dn.12.10.2021uchwala_33_poparcie_stanowiska_kolegium_dziekanskiego_wpia_ul_z_dn12102021.pdf

opublikowany

12/10/2021

typ dokumentu

Inne

autor/źródło

InneZ uwagi na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej z dnia 7 października 2021 roku, z którego wynika, że zasadnicze dla funkcjonowania Unii Europejskiej przepisy Traktatów, art. 1, art. 2, art. 4 ust. 3 i art. 19 TUE wyrażające istotę procesu integracji europejskiej i zapewniające skuteczność praw obywateli Unii, w tym również obywateli polskich, poprzez przyznanie im prawa do efektywnego środka prawnego i […]Z uwagi na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej z dnia 7 października 2021 roku, z którego wynika, że zasadnicze dla funkcjonowania Unii Europejskiej przepisy Traktatów, art. 1, art. 2, art. 4 ust. 3 i art. 19 TUE wyrażające istotę procesu integracji europejskiej i zapewniające skuteczność praw obywateli Unii, w tym również obywateli polskich, poprzez przyznanie im prawa do efektywnego środka prawnego i zobowiązujące sądy krajowe do pominięcia w procesie orzekania norm prawa krajowego niezgodnych z prawem Unii, są niezgodne z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, Rada Wydziału Prawa i Administracji UŁ podziela stanowisko Kolegium Dziekańskiego WPiA UŁ z 12 października 2021 roku, stanowisko 26 sędziów TK w stanie spoczynku z dnia 10 października 2021 roku oraz uchwałę Komitetu Nauk Prawnych PAN z 12 października 2021 roku.


plik

uchwala_33_poparcie_stanowiska_kolegium_dziekanskiego_wpia_ul_z_dn12102021.pdf

Pobierz

typ dokumentu

Inne


autor/źródło

InneWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200