Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia w sprawie działań podejmowanych wobec Pana Damiana Gałka – Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowej SoliStanowisko-Zarzadu-Stowarzyszenia-Prokuratorow-Lex-Super-Omnia-w-sprawie-dzialan-podejmowanych-wobec.pdf

opublikowany

21/07/2021

typ dokumentu

Inne

autor/źródło

InneStowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia adekwatnie do swych celów statutowych, a w szczególności § 6 ust. 3, 4 i 5 dąży do zapewnienia prokuratorom podmiotowości, niezależności i autonomii w podejmowaniu decyzji oraz przeciwdziałania wszelkim przejawom niezgodnego z prawem naruszania ich niezależności, podejmuje działania na rzecz stworzenia warunków do wykonywania przez prokuratorów swoich zadań rzetelnie, obiektywnie i bezstronnie, z […]Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia adekwatnie do swych celów statutowych, a w szczególności § 6 ust. 3, 4 i 5 dąży do zapewnienia prokuratorom podmiotowości, niezależności i autonomii w podejmowaniu decyzji oraz przeciwdziałania wszelkim przejawom niezgodnego z prawem naruszania ich niezależności, podejmuje działania na rzecz stworzenia warunków do wykonywania przez prokuratorów swoich zadań rzetelnie, obiektywnie i bezstronnie, z poszanowaniem praw i wolności jednostki oraz interesu publicznego, a także ma na celu stworzenie równych szans i możliwości godnego wykonywania zawodu przez prokuratorów i urzędników prokuratury, bez względu na zajmowane stanowisko i miejsce pracy.


plik

Stanowisko-Zarzadu-Stowarzyszenia-Prokuratorow-Lex-Super-Omnia-w-sprawie-dzialan-podejmowanych-wobec.pdf

Pobierz

opublikowany

21/07/2021


typ dokumentu

Inne


autor/źródło

InneWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200