Stanowisko Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie projektowanych zmian ustawowych dotyczących władzy sądowniczejStanowisko-RW-w-sprawie-projektów-ustaw-o-KRS-i-USP_streszczenie.pdf

opublikowany

08/05/2017

typ dokumentu

Inne

autor/źródło

InneRada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 8 maja 2017 r. zajęła stanowisko w kwestii zgodności z Konstytucją RP dwóch projektów ustaw będących obecnie przedmiotem prac parlamentarnych. Pierwszym z nich jest rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1423), drugim – poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1491).
plik

Stanowisko-RW-w-sprawie-projektów-ustaw-o-KRS-i-USP_streszczenie.pdf

Pobierz

opublikowany

08/05/2017


typ dokumentu

Inne


autor/źródło

InneWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200