Stanowisko nr 1 Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 1 grudnia 2021 r.Stanowisko-nr-1.pdf

opublikowany

01/12/2021

typ dokumentu

Uchwały

autor/źródło

Okręgowa Rada Adwokacka w WarszawieProjekt Ustawy zakłada w art. 1 § 3, że sędziowie pokoju będą wykonywać zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Zgodnie z treścią art. 175 pkt 1 Konstytucji RP wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. W strukturze sądów powszechnych istnieje możliwość wyodrębnienia sądów pokoju, jednak zgodne z Konstytucją […]Projekt Ustawy zakłada w art. 1 § 3, że sędziowie pokoju będą wykonywać zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Zgodnie z treścią art. 175 pkt 1 Konstytucji RP wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. W strukturze sądów powszechnych istnieje możliwość wyodrębnienia sądów pokoju, jednak zgodne z Konstytucją RP realizowanie wymiaru sprawiedliwości możliwe jest wyłącznie z udziałem sędziów powołanych zgodnie z treścią art. 179 Konstytucji RP. Norma ta przewiduje powołanie sędziów przez Prezydenta Rzeczpospolitej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa na czas nieoznaczony. Tymczasem projekt Ustawy wprowadza, niedającą się pogodzić z wymogiem konstytucyjnym, sześcioletnią kadencyjność sędziego pokoju. Również sposób wyboru, w wyborach powszechnych, nie spełnia wymogów konstytucyjnych. Konstytucja RP nie przewiduje możliwości sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sędziów wybieranych w wyborach powszechnych, w trybie Kodeksu wyborczego.

 

Projekt Ustawy przewiduje zatem wprowadzenie sędziów pokoju, niebędących sędziami w rozumieniu konstytucyjnym, którzy nie są umocowani do sprawowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce.


plik

Stanowisko-nr-1.pdf

Pobierz

typ dokumentu

Uchwały


autor/źródło

Okręgowa Rada Adwokacka w WarszawieWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200