Opinia rzecznika generalnego Tancheva w sprawie C-824/18 A.B. i innychcp200171pl.pdf

opublikowany

17/12/2020

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

autor/źródło

Organy Unii EuropejskiejRzecznik generalny Evgeni Tanchev: polska ustawa wprowadzona w celu wykluczenia możliwości poddania kontroli sądowej oceny kandydatów na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego przeprowadzanej przez Krajową Radę Sądownictwa narusza prawo UniiArtykuł 19 ust. 1 akapit drugi TUE może zostać zastosowany przez sąd odsyłający bezpośrednio w celu odstąpienia od stosowania tych przepisów krajowych i uznania siebie za właściwy do rozpoznania spraw na podstawie stanu prawnego obowiązującego przed przyjęciem tej ustawy.

 

[…]


plik

cp200171pl.pdf

Pobierz

opublikowany

17/12/2020


typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej


autor/źródło

Organy Unii EuropejskiejWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200