Opinia prawna nt. zgodności z Konstytucją RP ogłoszenia Prezydenta RP o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie NajwyższymOpinia_J.Ciapały-converted.pdf

opublikowany

09/10/2018

typ dokumentu

Inne

autor/źródło

InneOpinia prawna nt. zgodności z Konstytucją RP ogłoszenia Prezydenta RP o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym. Ogłoszenie wydano na podstawie art.31 par.1 ustawy z 08.12.2017 o Sądzie Najwyższym (Dz.U z 2018, poz 5,650,771 847 848, 1046 -dalej uSN) a opinia dotyczy zarzutów jego niekonstytucyjności, tj. oceny prawnej kompetencji Prezydenta RP, wykonanej z pominięciem kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów.Autorem analizy jest Jerzy Ciapała – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i prawa Unii Europejskiej, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, radca prawny.


plik

Opinia_J.Ciapały-converted.pdf

Pobierz

opublikowany

09/10/2018


typ dokumentu

Inne


autor/źródło

InneWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200