Uchwała programowa XXIV Zwyczajnego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia” w Toruniu w dniach 8-10.03.2019 r.

Udostępnij

W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.

Więcej

W dniach 8-10 marca 2019r. w Toruniu podczas corocznego Zebrania Delegatów przyjęto uchwałę programową, która wyznacza kierunki działania Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia na nadchodzące 3 lata. Publikujemy treść uchwały.Uchwała programowa XXIV Zwyczajnego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia” w Toruniu w dniach 8-10.03.2019 r.

 

XXIV Zwyczajne Zebranie Delegatów SSP „Iustitia” wskazuje następujące priorytety w działalności Stowarzyszenia w pierwszym roku kadencji 2019-2022:

 

1. Zaangażowanie w działalność Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej w zakresie przygotowania realnej reformy sądownictwa opartej na następujących założeniach:

 

a) przywrócenie składu Krajowej Rady Sądownictwa do stanu zgodnego z Konstytucją RP poprzez wybór sędziów przez sędziów w wyborach powszechnych, równych, tajnych i bezpośrednich,

 

b) oparcie nowej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa na projekcie opracowanym przez SSP „Iustitia”,

 

c) zwiększenie udziału obywateli w funkcjonowaniu sądownictwa,

 

d) określenie na nowo zasad nadzoru administracyjnego nad sądami powszechnymi,

 

e) powierzenie nadzoru administracyjnego nad sądami powszechnymi zreformowanej Krajowej Radzie Sądownictwa,

 

f) zwiększenie kompetencji samorządu sędziowskiego w zakresie funkcjonowania sądów, w tym wyboru prezesów sądów;

 

g) wprowadzenie stanowiska sędziego sądu powszechnego z jednolitymi stawkami wynagrodzenia,powiązanymi z ogólnym stażem sędziowskim,

 

h) wprowadzenie odrębności budżetowej sądów powszechnych,

 

i) opracowanie na nowo modelu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, gwarantującego prawo do sądu.

 

2. Obrona sędziów nękanych postępowaniami dyscyplinarnymi i innymi formami szykanowania.

 

3. Wspieranie postulatów pracowników administracyjnych dotyczących godnych zarobków, adekwatnych do znaczenia dla sprawnego funkcjonowania sądów i zakresu odpowiedzialności, a także akcji protestacyjnych mających na celu realizację tych postulatów.

 

4. Walka z mową nienawiści w przestrzeni publicznej, m.in. poprzez projekty edukacyjne. 5.Organizacja szkoleń dla sędziów z prawa europejskiego, w tym praw konsumenta.6.Intensyfikacja działań w zakresie reagowania na kłamstwa, a także inne formy obrażania sędziów.7.Dalsza współpraca ze środowiskiem prawniczym oraz organizacjami pozarządowymi stającymi w obronie praworządności, w tym organizowanie kongresów prawników polskich.

 

Pobierz dokument pdf tutaj.Autor


W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.


Więcej

Opublikowany

11 marca 2019

Inne głosy w debacieInne artykuły tego autora

01.11.2019

RPO Adam Bodnar zaprasza na wykład prof. Andrása Sajó. Wystąpi też prof. Ewa Łętowska

25.10.2019

„Czy obronimy Państwo Prawa?” Wykład sędziego Waldemara Żurka

21.10.2019

List otwarty G. T. Pagone Prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów (IAJ) do Prezydenta RP Andrzeja Dudy

10.10.2019

W sprawie przyszłości polskiej demokracji. List otwarty naukowców

04.10.2019

Iustitia składa zawiadomienie do prokuratury na pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości nękających sędziów

23.09.2019

Nie będziesz z nami? Zniszczymy cię. Rozmowa z sędzią Waldemarem Żurkiem

20.09.2019

Konferencja Ambasadorów: od wyniku wyborów 13 października zależeć będzie ustrój naszego państwa, nasza pozycja w Europie i świecie oraz nasze bezpieczeństwo

20.09.2019

RPO do KRS w sprawie antysemickich wpisów

03.09.2019

„Rzecznicy dyscyplinarni M. Lasota i P. Radzik przekroczyli prawo”

03.09.2019

Hejtowani sędziowie boją się zmasowanych ataków: Nasze zdjęcia trafiały do KastaWatch z podpisem: „To będą nasze następne cele”

03.09.2019

Nic nie zniechęci mnie do otwartego działania na rzecz praworządności

27.08.2019

Apel Pierwszego Prezesa SN do członków Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 27 sierpnia 2019 roku

27.08.2019

List otwarty Konferencji Ambasadorów RP do Donalda Trumpa

26.08.2019

Apel Stowarzyszenia Sędziów „Themis” z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie tzw. „afery Piebiaka”

25.08.2019

Zrezygnujcie ze stanowisk! Apel Iustitii w związku z aferą hejterską

20.08.2019

Stanowisko HFPC ws. doniesień medialnych o zorganizowanych działaniach szkalujących sędziów

10.08.2019

Stanowisko okręgowej rady adwokackiej z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie nowelizacji kodeksu postępowania karnego

05.08.2019

Ekspert: Kuchciński latał poza prawem i obyczajem. To podręcznikowa korupcja

31.07.2019

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów THEMIS dot. odmowy wykonania prawomocnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego

24.07.2019

Raport HFPC: Czas próby. Sędziowie wobec zmian w wymiarze sprawiedliwościWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200