Uchwała programowa XXIV Zwyczajnego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia” w Toruniu w dniach 8-10.03.2019 r.

Udostępnij

W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.

Więcej

W dniach 8-10 marca 2019r. w Toruniu podczas corocznego Zebrania Delegatów przyjęto uchwałę programową, która wyznacza kierunki działania Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia na nadchodzące 3 lata. Publikujemy treść uchwały.Uchwała programowa XXIV Zwyczajnego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia” w Toruniu w dniach 8-10.03.2019 r.

 

XXIV Zwyczajne Zebranie Delegatów SSP „Iustitia” wskazuje następujące priorytety w działalności Stowarzyszenia w pierwszym roku kadencji 2019-2022:

 

1. Zaangażowanie w działalność Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej w zakresie przygotowania realnej reformy sądownictwa opartej na następujących założeniach:

 

a) przywrócenie składu Krajowej Rady Sądownictwa do stanu zgodnego z Konstytucją RP poprzez wybór sędziów przez sędziów w wyborach powszechnych, równych, tajnych i bezpośrednich,

 

b) oparcie nowej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa na projekcie opracowanym przez SSP „Iustitia”,

 

c) zwiększenie udziału obywateli w funkcjonowaniu sądownictwa,

 

d) określenie na nowo zasad nadzoru administracyjnego nad sądami powszechnymi,

 

e) powierzenie nadzoru administracyjnego nad sądami powszechnymi zreformowanej Krajowej Radzie Sądownictwa,

 

f) zwiększenie kompetencji samorządu sędziowskiego w zakresie funkcjonowania sądów, w tym wyboru prezesów sądów;

 

g) wprowadzenie stanowiska sędziego sądu powszechnego z jednolitymi stawkami wynagrodzenia,powiązanymi z ogólnym stażem sędziowskim,

 

h) wprowadzenie odrębności budżetowej sądów powszechnych,

 

i) opracowanie na nowo modelu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, gwarantującego prawo do sądu.

 

2. Obrona sędziów nękanych postępowaniami dyscyplinarnymi i innymi formami szykanowania.

 

3. Wspieranie postulatów pracowników administracyjnych dotyczących godnych zarobków, adekwatnych do znaczenia dla sprawnego funkcjonowania sądów i zakresu odpowiedzialności, a także akcji protestacyjnych mających na celu realizację tych postulatów.

 

4. Walka z mową nienawiści w przestrzeni publicznej, m.in. poprzez projekty edukacyjne. 5.Organizacja szkoleń dla sędziów z prawa europejskiego, w tym praw konsumenta.6.Intensyfikacja działań w zakresie reagowania na kłamstwa, a także inne formy obrażania sędziów.7.Dalsza współpraca ze środowiskiem prawniczym oraz organizacjami pozarządowymi stającymi w obronie praworządności, w tym organizowanie kongresów prawników polskich.

 

Pobierz dokument pdf tutaj.Autor


W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.


Więcej

Opublikowany

11 marca 2019

Inne głosy w debacieInne artykuły tego autora

19.07.2019

Ursula von der Leyen: Praworządność to święta wartość Unii. Pierwszy wywiad nowej przewodniczącej Komisji Europejskiej

15.07.2019

Uchwała Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 08.07.2019

10.07.2019

Adam Bodnar w Senacie: „Jeszcze rok i dwa miesiące nie będę dawał władzy spokoju. Bo tak przysięgałem”

08.07.2019

Oświadczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wypowiedzi Prezydenta Rzeczypospolitej dotyczącej wyroku o sygn. K 43/12

08.07.2019

Rynek jako samowolka. Wyrok TK uderza we wszystkich, także w osoby z niepełnosprawnością

06.07.2019

List otwarty Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia do Prokuratora Krajowego w sprawie szykanowania prokuratora Mariusza Krasonia

05.07.2019

Ujawniamy listę 543 sędziów nominowanych przez neo-KRS. Ich wyroki mogą być podważane w przyszłości

05.07.2019

Tomasz Sikora skazany za zablokowanie neonazistów. Pierwszy taki wyrok w Polsce

02.07.2019

Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych w sprawie przekazanej do podpisu Prezydenta RP ustawy z 13 czerwca 2019

01.07.2019

Adam Bodnar to rzecznik obywateli, nasz Rzecznik! Oświadczenie organizacji społeczeństwa obywatelskiego

30.06.2019

Przemówienie SSN Stanisława Zabłockiego do nowych adwokatów izby warszawskiej w dniu ich ślubowania

28.06.2019

Stanowisko Europejskiej Sieci Krajowych Instytucji Praw Człowieka ws. Adama Bodnara Rzecznika Praw Obywatelskich

26.06.2019

Stanowisko Konferencji Ambasadorów RP w sprawie Adama Bodnara Rzecznika Praw Obywatelskich

25.06.2019

Stanowisko Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego ws. Adama Bodnara Rzecznika Praw Obywatelskich

25.06.2019

Stanowisko Poznańskiego Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN w sprawie Adama Bodnara Rzecznika Praw Obywatelskich

24.06.2019

158 największych prawniczych sław apeluje do Dudy: Prezydencie, zawetuj kodeks karny

24.06.2019

List otwarty Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia w sprawie krytyki działalności Rzecznika Praw Obywatelskich i stanowiska w sprawie sposobu zatrzymania Jakuba A.

22.06.2019

Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka ws. dr. hab. Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich

22.06.2019

Stanowisko sędziów z THEMIS ws. Adama Bodnara Rzecznika Praw Obywatelskich

22.06.2019

Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie ws. Adama Bodnara Rzecznika Praw ObywatelskichWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200