To jest wojna. Marszałek Witek oskarża holenderskich posłów o naruszanie polskiej suwerenności

Udostępnij

współzałożycielka Archiwum Osiatyńskiego i The Rule of Law in Poland, doktor nauk prawnych, badaczka w Polskiej Akademii Nauk, afiliowana przy…

Więcej

Marszałkini Sejmu odpowiada na uchwałę holenderskich parlamentarzystów, którzy domagają się pozwania Polski przez Holandię do TSUE. Witek wytyka Holandii raje podatkowe, zarzuca naruszanie praw pracowników tymczasowych i praw kobiet przez nieskuteczność w walce z handlem ludźmiMarszałkini Sejmu Elżbieta Witek z impetem wkroczyła w obszar polityki zagranicznej. 7 grudnia wystosowała list do Khadiji Arib, marszałkini niższej izby holenderskiego parlamentu (Tweede Kamer).

 

1 grudnia holenderscy parlamentarzyści podjęli uchwałę wzywającą rząd Holandii, by pozwał polski rząd do Trybunału Sprawiedliwości UE za naruszenia praworządności.

 

Witek zarzuca holenderskim parlamentarzystom psucie relacji dwustronnych między Holandią a Polską i naruszanie polskiej suwerenności.

 

Powołuje się na Artykuł 2 Karty Narodów Zjednoczonych: „Wszyscy członkowie powinni w swych stosunkach międzynarodowych powstrzymywać się od stosowania groźby lub użycia siły przeciwko nietykalności terytorium albo niepodległości politycznej któregokolwiek państwa, lub wszelkiego innego sposobu, niezgodnego z zasadami Narodów Zjednoczonych”.

 

W swoim liście marszałkini Sejmu ocenia, że zarzuty Holendrów wobec m.in. Trybunału Konstytucyjnego, polskiego rządu i parlamentu, to „podważanie woli polskich wyborców”.

 

Uważa za „niezrozumiałe, że demokratycznie wybrany parlament jednego kraju podważa legitymację demokratycznie wybranego parlamentu i organów innego państwa”, zwłaszcza, że oba kraje należą do Unii Europejskiej.

 

Witek zarzuca Holandii:

 

  • podważanie solidarności fiskalnej w UE przez tzw. raje podatkowe, które narażają inne państwa UE na wielomiliardowe straty;
  • brak odpowiedniej ochrony praw pracowników tymczasowych z innych państw UE, w tym z Polski;
  • nieskuteczność w walce z handlem ludźmi, który narusza prawa kobiet, w tym wielu kobiet z Europy Środkowej i Wschodniej.

 

Krytykuje pomysł pozwania przez holenderski rząd polskiego rządu do TSUE:

 

  • zarzuca, że wynika on z doraźnej krajowej rozgrywki politycznej przed wyborami parlamentarnymi w Holandii;
  • przypomina, że Holandia występuje w postępowaniach przed TSUE przeciwko Polsce zainicjowanych przez Komisję Europejską; w ramach tych postępowań polski rząd odpowiada na zarzuty Holendrów, zatem osobna skarga jest w ocenie marszałkini Witek niepotrzebna.

 

 

Marszałkini Sejmu pisze też, że polski rząd wstrzymuje się od oceny wymiaru sprawiedliwości w Holandii i twierdzi, iż systemy odpowiedzialności dyscyplinarnej w Polsce i Holandii są podobne.

 

AO od razu wyjaśnia: oba te stwierdzenia są nieprawdziwe. Prokurator Krajowy polecił polskim prokuratorom sprawdzanie niezawisłości sądów w Holandii (o czym szerzej poniżej). Polski system odpowiedzialności dyscyplinarnej dla sędziów, po wejściu w życie w lutym 2020 roku ustawy kagańcowej, przewiduje kary dyscyplinarne za stosowanie przez polskich sędziów prawa unijnego, co jest niespotykane w Unii i sprzeczne z zasadami porządku prawnego UE.

 

 

Wojna zaczepna

 

Zjednoczona Prawica od miesięcy prowadzi zaczepną wojnę z Holandią. To reakcja na stanowcze i konsekwentne opowiadanie się holenderskiego rządu za egzekwowaniem przestrzegania wartości unijnych, w tym praworządności, w państwach UE.

 

A także na bezprecedensową decyzję Sądu Okręgowego w Amsterdamie, który na początku września zapytał Trybunał Sprawiedliwości UE, czy wobec zmian w sądownictwie w Polsce może w ramach Europejskiego Nakazu Aresztowania na wniosek polskich sądów wydawać z Holandii do Polski skazanych i oskarżonych. Holenderski sąd wstrzymał ekstradycje do Polski do wydania wyroku przez TSUE.

 

W odpowiedzi:

 

  • sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie zadecydował, że nie wyda dwójki Holendrów do Holandii na wniosek tamtejszego sądu. W kuriozalnym uzasadnieniu sędzia Łubowski bezpardonowo zaatakował holenderskie sądy i rząd m.in. za utrudnianie walki z międzynarodową przestępczością i niszczenie wspólnoty prawa UE. Straszył „przerażającą eutanazją” i „patologiczną polityką narkotykową”.
  • Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski polecił prokuratorom blokowanie Europejskich Nakazów Aresztowania wydanych przez sądy w Holandii i weryfikowanie niezależności i bezstronności holenderskich sądów i prokuratury.
  • Czołowi politycy obozu władzy regularnie publicznie oskarżają Holandię o najróżniejsze przewiny: od niszczenia Unii Europejskiej (poseł PiS Przemysław Czarnek na chwilę przed objęciem urzędu ministra edukacji) po fantazje, że w Holandii bez zgody rodziców można zabijać chore psychicznie dzieci (poseł PiS Kazimierz Smoliński; jego słowa zdementowała ambasada Holandii).

 

Prowokacyjne działania nie pozostają niezauważone.

 

We wrześniu premier Holandii Mark Rutte zasugerował w holenderskim parlamencie, że jeśli Polska i Węgry nie przestaną naruszać wartości UE, 25 pozostałych państw UE może powołać nową unię.

 

Holenderski parlament w uchwale z 1 grudnia domaga się od rządu Ruttego pozwania polskiego rządu do Trybunału Sprawiedliwości UE za naruszenia praworządności. Możliwość złożenia takiej skargi daje Artykuł 259 Traktatu o funkcjonowaniu UE.

 

W odpowiedzi politycy partii Zbigniewa Ziobry domagają się od polskiego rządu wpływu na Komisję Europejską, by ta pozwała Holandię w ramach procedury Artykułu 7. Ta polityczna procedura, mająca na celu ochronę wartości unijnych w państwach UE, została uruchomiona po raz pierwszy w historii Unii w grudniu 2017 roku przeciwko Polsce, a w 2018 roku przeciw Węgrom.

 

Premier Holandii nie odpuszcza silnego powiązania unijnego budżetu i funduszu odbudowy z praworządnością. Rządy Polski i Węgier zdają się wycofywać się z weta, ale Rutte stawia trzy żądania:

 

  • w sprawie porozumienia ma się wypowiedzieć Parlament Europejski;
  • prawnicy Rady UE mają zapewnić, że nie zmieni się zakres rozporządzenia „pieniądze za praworządność”;
  • jeżeli rządy Polski lub Węgier zaskarżą porozumienie do TSUE, nie wyłączy to zawieszenia wypłacania funduszy, jeśli w czasie postępowania przed Trybunałem będzie dochodzić do naruszeń praworządności w tych krajach.

 

Holandia była w grupie pięciu państw UE, które w bezprecedensowy sposób wsparły Komisję Europejską przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w postępowaniu przeciwko polskiemu rządowi za model odpowiedzialności dyscyplinarnej dla sędziów w Polsce. Belgia, Dania, Szwecja, Finlandia i Holandia skoordynowały swoje stanowiska.

 

10 grudnia w Hadze odbyło się specjalne posiedzenie parlamentarnej komisji Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa, na którym dyskutowano o „Konsekwencjach (nie)funkcjonowania praworządności w niektórych państwach członkowskich UE dla praktyki prawniczej w Holandii”.

 

Na konferencji wystąpili sędziowie i prawnicy z Polski. Sędzia Dariusz Mazur zwracał uwagę holenderskich parlamentarzystów na sytuację sędziów Igora Tulei i Pawła Juszczyszyna. Izba Dyscyplinarna uchyliła Tulei immunitet, a obu zawiesiła w orzekaniu i obcięła im wynagrodzenie.

 

List marszałkini Witek do jej holenderskiej odpowiedniczki jest kolejną odsłoną wojny polsko-holenderskiej pod flagą unijną. Zamiast obliczonego na krótkoterminowy zysk polityczny bliztkriegu, na który prawdopodobnie liczył zarówno Rutte, jak i Ziobro, czeka nas długa wojna pozycyjna. Na razie obie strony się okopują.Autor


współzałożycielka Archiwum Osiatyńskiego i The Rule of Law in Poland, doktor nauk prawnych, badaczka w Polskiej Akademii Nauk, afiliowana przy…


Więcej

Opublikowany

11 grudnia 2020


Inne artykuły tego autora

20.01.2023

Senat prosi Komisję Wenecką o opinię o ustawie o Sądzie Najwyższym. Game changer w sprawie KPO?

16.01.2023

Polska i Węgry już się nie wywiną? Unia Europejska coraz ostrzej broni praworządności [Debata]

05.01.2023

Julia Przyłębska nie ustępuje. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego chcą wyboru nowego prezesa

29.12.2022

Trybunał Konstytucyjny Przyłębskiej stał się elementem machiny niszczenia państwa prawnego

12.10.2022

Czym są pozwy SLAPP i jak z nimi walczyć [zapisz się na warsztat dla prawników]

06.10.2022

Słowenia wykonuje wyrok swojego TK. Legalizuje małżeństwa par tej samej płci i możliwość adopcji

29.08.2022

Cztery organizacje sędziowskie pozywają Radę UE za akceptację polskiego KPO

29.07.2022

Jak naprawić Trybunał Konstytucyjny? Sadurski: Usunięcie dublerów nie wystarczy, trzeba iść dalej

13.07.2022

Komisja Europejska domaga się zmian w zakresie praworządności. Ziobro oskarża ją o szantaż

04.07.2022

Czy nie lepiej usunąć Węgry i Polskę z Unii Europejskiej? John Morijn: Odrzucam ten pomysł

29.06.2022

Rząd PiS znów stanął przed TSUE. Komisja Europejska: system dyscyplinowania sędziów narusza prawo UE

28.06.2022

Europa nie może iść na kompromis, jeśli chodzi o rządy prawa w Polsce

30.03.2022

TSUE potwierdził, że sposób wyboru KRS ma wpływ na ocenę niezawisłości sądu [ANALIZA WYROKU]

16.03.2022

ETPCz zasądza 30 tys. euro sędziemu ze starej KRS, któremu ustawa PiS skróciła kadencję [WYROK]

22.02.2022

TSUE: sędziów nie można dyscyplinować za stosowanie zasady pierwszeństwa prawa UE

03.02.2022

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka obnaża słabość zmian w SN proponowanych w LexDuda

03.02.2022

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka obnaża słabość zmian w SN proponowanych w LexDuda

28.01.2022

„Nasza praworządność”. Polki w Holandii edukują o ataku na sądy w Polsce

22.01.2022

Polscy kandydaci na sędziów Trybunału w Strasburgu odrzuceni. Porażka założyciela Ordo Iuris

08.01.2022

Kasa i Trybunał Przyłębskiej. Konflikt między Polską i UE będzie narastał [CO NAS CZEKA W 2022]Wesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200