TSUE: Sądy powinny odstąpić od stosowania uchwał Izby Dyscyplinarnej. Zwycięstwo Tulei i Gąciarka

Udostępnij

współzałożycielka Archiwum Osiatyńskiego i The Rule of Law in Poland, doktor nauk prawnych, badaczka w Polskiej Akademii Nauk, afiliowana przy…

Więcej

Trybunał Sprawiedliwości odpowiedział na pytania zadane przez sędziów Igora Tuleyę i Piotra Gąciarka. Orzekł, że polskie sądy powinny odstąpić od stosowania uchwał Izby Dyscyplinarnej w sprawie uchylenia immunitetu i zawieszenia sędziów 

 

 

TSUE orzekł, że z artykułu 19.1 Traktatu o Unii Europejskiej, który dotyczy zapewnienia obywatelom UE skutecznej ochrony sądowej, wynika, że organ, który nie spełnia kryteriów niezależnego i bezstronnego sądu w rozumieniu prawa UE (a takim była Izba Dyscyplinarna) nie może wydawać:

 

  • uchwał o pociąganiu sędziego sądu powszechnego do odpowiedzialności karnej,
  • ani uchwalać zawieszenia sędziego w obowiązkach służbowych i obniżania mu uposażenia na czas trwania tego zawieszenia.

TSUE orzekł też, że z zasady pierwszeństwa prawa UE i zasady lojalnej współpracy wynika, że polskie sądy krajowe powinny odstąpić od stosowania takich uchwał.

 

 

 

 

 

A także, że z prawa UE wynika, że w tej konkretnej sprawie sędzia Tuleya powinien był nadal orzekać w toczącym się postępowaniu karnym.

 

 

 

A sędzia Gąciarek – wstrzymać się od orzekania. Właściwe organu sądu powinny były przydzielić na powrót tę sprawę do orzekania Tulei.

 

 

 

Pytania Tuleyi i Gąciarka

 

 

 

Sprawa o sygnaturze C‑615/20 i C‑671/20 wynika z pytań prejudycjalnych zadanych przez sędziów Igora Tuleyę oraz Piotra Gąciarka z Sądu Okręgowego w Warszawie. Dotyczyły one decyzji Izby Dyscyplinarnej wobec sędziego Tuleyi wydanej w 2019 roku.

 

 

 

Prokuratura zawnioskowała o uchyleniu sędziemu Tuleyi immunitetu, żeby prowadzić wobec niego postępowanie karne w związku z zarzutem naruszenia prawa przez zaproszenie mediów na odczytanie wyroku w rozpatrywanej sprawie. Izba Dyscyplinarna uchyliła Tuleyi immunitet oraz zawiesiła go w czynnościach służbowych. Został on odsunięty od rozpoznawania wszystkich przydzielonych mu spraw. Postępowania musiały być prowadzone od początku przez innego sędziego.

 

 

 

W dniu swojego zawieszenia w obowiązkach służbowych sędzia Tuleya zdążył jeszcze wysłać cztery pytania prejudycjalne do TSUE. Sprawy rozpatrywane przez Tuleyę trafiły do sędziego Gąciarka. Ten na ich kanwie w 2020 roku zadał swoje pytanie do TSUE. Trybunał połączył te sprawy.

 

 

 

Wyrok TSUE nie jest zaskoczeniem. 15 lipca 2021 roku TSUE orzekł, że Izba Dyscyplinarna nie spełnia wymogów niezależnego sądu w rozumieniu prawa unijnego. Powtarzał to w wielu kolejnych wyrokach, ostatnio 5 czerwca w wyroku w sprawie ustawy kagańcowej.

 

Wyrok odczytał sędzia TSUE Marek Safjan.

Nękani sędziowie

 

 

 

Sędziowie Tuleya i Gąciarek byli nękani przez władze ze względu na swoją aktywność publiczną dotyczącą obrony standardów państwa prawa – i są ikonami walki o niezależne sądownictwo.

 

 

 

Tydzień temu Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że władze, prowadząc szereg postępowań przeciwko sędziemu Tulei, naruszyły Europejską Konwencję Praw Człowieka i przyznał sędziemu 30 tysięcy euro zadośćuczynienia od polskiego państwa.

Pod koniec listopada 2022 roku Izba Odpowiedzialności Zawodowej, powołana w miejsce Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym do rozpatrywania spraw dyscyplinarnych sędziów – żeby odblokować fundusze z Krajowego Planu Odbudowy – uchyliła zawieszenie sędziego Tuleyi w obowiązkach służbowych przez Izbę Dyscyplinarną oraz obniżenie mu o 25 procent pensji. Tuleya był zawieszony przez ponad dwa lata.

 

 

 

Izba orzekła też, że sędzia nie popełnił przestępstwa, pozwalając mediom być obecnym na sali podczas odczytywania wyroku w sprawie dotyczącej głosowania nad budżetem i innymi ustawami w Sejmie w Sali Kolumnowej w grudniu 2016 roku, kiedy salę plenarną okupowała opozycja w proteście przeciwko planom ograniczenia dziennikarzom dostępu do parlamentu.

 

 

 

Nowa Izba SN podkreśliła, że odwieszając sędziego Tuleyę wykonuje orzeczenie TSUE z 14 lipca 2021 roku, w którym m.in. zawieszono działalność Izby Dyscyplinarnej oraz zawieszono skutki związane z uchyleniem przez tą Izbę immunitetu sędziom.

 

 

 

 

Izba Odpowiedzialności Zawodowej w styczniu tego roku przywróciła też do orzekania sędziego Piotra Gąciarka. Był zawieszony przez ponad rok decyzją Izby Dyscyplinarnej.

 

 

 

 

Przez lata wydawało się, że władze publiczne – przynajmniej za czasów rządów koalicji PiS i Solidarnej Polski – będą ignorować kolejne wyroki TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej i innych elementów systemu stworzonego po 2015 roku w sądach. Pomimo presji ze strony Komisji Europejskiej, w tym poprzez przedłużanie akceptacji Krajowego Planu Odbudowy przedstawionego przez rząd Mateusza Morawieckiego.

 

 

 

 

Sytuacja zmieniła się dopiero po wybuchu wojny w Ukrainie, która negatywnie wpłynęła na sytuację gospodarczą Polski przez wzrost cen surowców energetycznych, osłabienie złotówki, co – oprócz polityki PiS – napędziło inflację. Żeby pomóc gospodarce, Polski rząd potrzebował KPO.

 

 

 

 

W czerwcu 2022 roku Komisja Europejska wynegocjowała z polskim rządem „kamienie milowe”, warunki dotyczące sądownictwa, od spełnienia których uzależniła wypłatę pieniędzy z KPO. Do warunków należało wykonanie orzeczeń TSUE i sprawienie, że sprawy dyscyplinarne sędziów będzie rozpatrywał sąd, który jest niezależny w rozumieniu prawa europejskiego. Innym warunkiem było przywrócenie do orzekania sędziów zawieszonych przez źle ukonstytuowaną Izbę Dyscyplinarną.

 

 

 

 

9 czerwca uchwalono prezydencki projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Zlikwidowano Izbę Dyscyplinarną i powołano Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. Ta izba nadal nie spełnia kryteriów wyłożonych przez TSUE i ETPCz w szeregu orzeczeń, ponieważ zasiadają w niej osoby wybrane do Sądu Najwyższego w procesie z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa wybranej przez polityków na zasadach zmienionych przez PiS w 2017 roku. Komisja Europejska oceniła, że Polska nie spełniła warunków z KPO. Ale Izba Odpowiedzialności zawodowej zaczęła przywracać sędziów do orzekania.

 

 

 

 

W 2019 i 2020 roku, kiedy sędziowie Tuleya i Gąciarek zadawali pytania do TSUE, nagonka na sędziów i nękanie ich za pomocą postępowań dyscyplinarnych i karnych osiągnęły swój szczyt.

 

 

 

 

TSUE od tego czasu zdążył rozpatrzyć dwie skargi Komisji Europejskiej dotyczące Izby Dyscyplinarnej – wydał wyroki w lipcu 2022 roku i czerwcu tego roku. Równolegle TSUE rozpatrywał sprawę z pytań Tuleyi i Gąciarka.

 

 

 

 

Młyny sprawiedliwości na poziomie unijnym mielą dokładnie i powoli. Od 2019 roku w kolejnych orzeczeniach TSUE dobitnie pokazuje, jak bardzo „dobra zmiana” w sądownictwie narusza standardy prawa europejskiego.

 

 

 Autor


współzałożycielka Archiwum Osiatyńskiego i The Rule of Law in Poland, doktor nauk prawnych, badaczka w Polskiej Akademii Nauk, afiliowana przy…


Więcej

Opublikowany

13 lipca 2023


Inne artykuły tego autora

11.09.2023

Tragedią polskiej polityki jest to, że nie potrafimy sensownie podzielić sceny politycznej [WYWIAD]

28.07.2023

Siła prawa Unii Europejskiej: innowacyjne rozwiązania i obszary wymagające poprawy w zakresie ochrony praworządności [Raport Archiwum Osiatyńskiego]

07.06.2023

Pilne! Komisja Europejska zaczyna postępowanie w sprawie lex Tusk

05.06.2023

WAŻNE! TSUE: ustawa kagańcowa sprzeczna z prawem unijnym. Miliardy z KPO się oddalają

02.06.2023

Brak gwarancji praw obywatelskich w lex Tusk narusza Konstytucję i prawo UE

27.05.2023

Iustitia: Wiemy jak naprawić Krajową Radę Sądownictwa i sądy. To da się zrobić [MARKIEWICZ]

15.02.2023

Pilne! Komisja Europejska skarży Polskę do TSUE za Trybunał Konstytucyjny. Co to oznacza?

20.01.2023

Senat prosi Komisję Wenecką o opinię o ustawie o Sądzie Najwyższym. Game changer w sprawie KPO?

16.01.2023

Polska i Węgry już się nie wywiną? Unia Europejska coraz ostrzej broni praworządności [Debata]

05.01.2023

Julia Przyłębska nie ustępuje. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego chcą wyboru nowego prezesa

29.12.2022

Trybunał Konstytucyjny Przyłębskiej stał się elementem machiny niszczenia państwa prawnego

12.10.2022

Czym są pozwy SLAPP i jak z nimi walczyć [zapisz się na warsztat dla prawników]

06.10.2022

Słowenia wykonuje wyrok swojego TK. Legalizuje małżeństwa par tej samej płci i możliwość adopcji

29.08.2022

Cztery organizacje sędziowskie pozywają Radę UE za akceptację polskiego KPO

29.07.2022

Jak naprawić Trybunał Konstytucyjny? Sadurski: Usunięcie dublerów nie wystarczy, trzeba iść dalej

13.07.2022

Komisja Europejska domaga się zmian w zakresie praworządności. Ziobro oskarża ją o szantaż

04.07.2022

Czy nie lepiej usunąć Węgry i Polskę z Unii Europejskiej? John Morijn: Odrzucam ten pomysł

29.06.2022

Rząd PiS znów stanął przed TSUE. Komisja Europejska: system dyscyplinowania sędziów narusza prawo UE

28.06.2022

Europa nie może iść na kompromis, jeśli chodzi o rządy prawa w Polsce

30.03.2022

TSUE potwierdził, że sposób wyboru KRS ma wpływ na ocenę niezawisłości sądu [ANALIZA WYROKU]Wesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200