Sędzia z Krakowa karnie przeniesiony przez nominatkę Ziobry. Bo chce stosować prawo UE

Udostępnij

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 roku dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 roku…

Więcej

Sędzia Wojciech Maczuga z Sądu Okręgowego w Krakowie bez jego zgody został nagle przeniesiony przez prezes krakowskiego sądu Dagmarę Pawełczyk-Woicką. To nominatka ministra Ziobry i jednocześnie członkini nowej, upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa.   Prezeska przeniosła sędziego z wydziału karnego odwoławczego – rozpoznaje odwołania od wyroków sądów rejonowych – do wydziału karnego, który jest sądem I […]Sędzia Wojciech Maczuga z Sądu Okręgowego w Krakowie bez jego zgody został nagle przeniesiony przez prezes krakowskiego sądu Dagmarę Pawełczyk-Woicką. To nominatka ministra Ziobry i jednocześnie członkini nowej, upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa.

 

Prezeska przeniosła sędziego z wydziału karnego odwoławczego – rozpoznaje odwołania od wyroków sądów rejonowych – do wydziału karnego, który jest sądem I instancji. Sędzia Maczuga teraz sam będzie prowadził procesy od początku.

 

Zmiana wydziału jest też dla niego swego rodzaju degradacją, bo w wydziale odwoławczym orzekał od 17 lat. „To retorsja, chce mi się zamknąć usta. Ale się nie przestraszę. Nadal będę wierny poglądom prawnym” – mówi OKO.press sędzia.

 

To już czwarty krakowski sędzia represjonowany za zapowiedź stosowania prawa UE. Wcześniej Pawełczyk-Woicka karnie przeniosła do innych wydziałów sędziów Beatę Morawiec, Katarzynę Wierzbicką i Macieja Czajkę. Piszemy o tym w dalszej części tekstu.

 

Represje nie przestraszyły innych sędziów. Już kilkaset z nich zapowiedziało, że będzie stosować wyroki TSUE i ETPCz. Podpisy pod apelem w tej sprawie cały czas zbiera stowarzyszenie sędziów Iustitia. Piszemy o tym na końcu tekstu.

 

Czym sędzia Maczuga podpadł

Wojciech Maczuga to sędzia z 26-letnim stażem. Prezes Dagmarze Woickiej-Pawełczyk podpadł oświadczeniem z 5 października 2021 roku, które wydał razem z sędzią Anną Głowacką, również z Sądu Okręgowego w Krakowie. Oboje zadeklarowali, że będą wykonywać wyroki TSUE, ETPCz i Sądu Najwyższego, w których podważono status nielegalnej Izby Dyscyplinarnej oraz nowej, upolitycznionej KRS oraz rozdawanych przez nią nominacji dla sędziów.

 

Sędziowie Maczuga i Głowacka napisali w oświadczeniu, że podzielają wynikający z tych orzeczeń pogląd prawny, że orzeczenia wydawane przez skład z udziałem neo sędziego są wadliwe. Neo sędzia to sędzia awansowany przez nową KRS. Takich sędziów jest już ok. tysiąc, w tym są nowi sędziowie SN.

 

Sędzia Maczuga i sędzia Głowacka zapowiedzieli w oświadczeniu, że jeśli będą musieli orzekać w składzie wieloosobowym z neo sędzią, to będą żądać ponownego losowania składu. A jeśli ich żądanie nie zostanie uwzględnione, to będą:

 

– informować strony procesów o konieczności zawieszenia sprawy,

 

– zawieszać takie sprawy,

 

– składać zdania odrębne do orzeczeń.

 

Podkreślają, że wyrok wydany z udziałem neo-sędziego narusza prawo do rozpoznania sprawy przez niezależny i bezstronny sąd.

 

Przypominają w oświadczeniu, że z orzecznictwa europejskiego i Sądu Najwyższego wynika, że nowa KRS została wadliwie powołana (jej skład jest sprzeczny z Konstytucją) i nie jest niezależna od władzy. A skoro tak, to procedura powołania przez nią sędziów jest wadliwa.

 

Maczuga i Głowacka dodają jeszcze, że z powodu wydania wyroku przez wadliwy skład, strony procesów będą mogły domagać się odszkodowania od Skarbu Państwa. A przecież każdy obywatel ma prawo „do rzetelnego procesu i uzyskania orzeczenia wolnego od wad”.

 

Prezeska od Ziobry straszy wyrzucaniem z zawodu

I na to oświadczenie prezes krakowskiego sądu Dagmara Pawełczyk-Woicka zareagowała karnym przeniesieniem sędziego Maczugi do innego wydziału. Sędzia pracuje tam już od kilku dni. Oprócz tego postraszyła jego i sędzię Głowacką wyrzuceniem z zawodu.

 

Wysłała do nich pismo, w którym napisała, że odmowa orzekania z neo-sędziami oznacza – według niej – że nie będą przestrzegali ślubowania sędziowskiego, w którym obiecali stać na straży porządku prawnego oraz przestrzegać przepisów i Konstytucji.

 

Pawełczyk-Woicka ich oświadczenie uznała za wycofanie zgody na sprawowanie wymiaru sprawiedliwości. Ostrzegła, że nie jest możliwe warunkowe sądzenie – bez udziału neo-sędziów.

 

Dlatego wezwała ich by w terminie 30 dni określili, czy pozostają w gotowości do orzekania w przydzielonych sprawach. Zagroziła, że w przypadku braku zgody na orzekanie z neo-sędziami ich oświadczenie wyśle do ministerstwa sprawiedliwości w celu podjęcia czynności dotyczących zrzeczenia się przez nich urzędu sędziego. Zgodnie z ustawą o ustroju sądów powszechnych minister o rezygnacji z zawodu przez sędziego informuje KRS i prezydenta.

 

Sędzia Maczuga nie po raz pierwszy jest straszony za to, że podważa nominacje od nowej KRS. We wrześniu 2019 roku zasiadał w trzyosobowym składzie z sędziami Rafałem Lisakiem i Kazimierzem Wilczkiem, który miał zbadać apelację od wyroku wydanego przez asesora. Sędziowie wystąpili więc o dane, kto nominował asesora – nowa powołana w niekonstytucyjny sposób KRS, czy stara legalna KRS.

 

Nie spodobało się to prezes Pawełczyk-Woickiej, która doniosła na sędziów do rzecznika dyscyplinarnego. A ten szybko postawił im zarzuty dyscyplinarne za próbę badania legalności nowej KRS, choć potem się okazało, że asesora powołała stara KRS.

 

Sędziowie zarzuty dostali w listopadzie 2019. Była to pierwsza dyscyplinarka w Polsce za próbę zbadania legalności nowej KRS.

 

Represje nie przestraszyły sędziów

Groźby wyrzucenia z zawodu sędziów Maczugi i Głowackiej są absurdalne i bezpodstawne. Bo sędziowie w oświadczeniu wyraźnie podkreślili, że prezentują w nim pogląd prawny i że nie zrzekają się urzędu.

 

Ale Dagmara Pawełczyk-Woicka tak straszy wszystkich krakowskich sędziów, którzy zastrzegli, że będą stosować wyroki TSUE i ETPCz oraz będą podważać składy z udziałem neo-sędziów. Do tej pory takie oświadczenia – oprócz Maczugi i Głowackiej – wydało jeszcze 12 krakowskich sędziów, w tym Waldemar Żurek. Ich też postraszono wyrzuceniem z zawodu przez Ziobrę.

 

Ponadto Pawełczyk-Woicka już wcześniej za wydanie podobnego oświadczenia przeniosła karnie do innych wydziałów trzech sędziów: Beatę Morawiec, Katarzynę Wierzbicką i Macieja Czajkę. Najbardziej uderzyło to w sędziego Czajkę, bo po 20 latach orzekania w wydziale karnym został przeniesiony do wydziału cywilnego.

 

Ale krakowscy sędziowie nie dali się złamać. Dostali wsparcie od sędziów w całej Polsce. W ramach solidarności z nimi sędziowie organizowali pikiety pod sądami. A pod apelem w ich obronie podpisało ok. 800 sędziów polskich i europejskich oraz obywatele.

 

Zaś kolejni sędziowie wydają orzeczenia w których stosują wyroki TSUE, ETPCz oraz SN i kwestionują legalność neo-sędziów oraz wydanych przez nich orzeczeń. Takie orzeczenia wydali sędziowie:

 

Waldemar Żurek z Sądu Okręgowego w Krakowie, który zakwestionował status 3 neo-sędziów w SN oraz sędziów dublerów w TK Przyłębskiej.

 

– Trzy składy orzekające w Sądzie Najwyższym, które zakwestionowały status neo sędziów w SN. Te składy to: – Tomasz Artymiuk, Jarosław Matras, Barbara Skoczkowska, – Jarosław Matras (w składzie jednoosobowym), – Michał Laskowski, Jarosław Matras i Marek Pietruszyński.

 

Maciej Ferek z Sądu Okręgowego w Krakowie, który uchylił orzeczenie wydane przez neo-sędziego.

Adam Synakiewicz z Sądu Okręgowego w Częstochowie. Uchylił wyrok wydany przez neo-sędziego i złożył kilka zdań odrębnych do orzeczeń wydanych z udziałem neo-sędziego. Za to na miesiąc zawiesił go minister Ziobro. Sędzia dostał też siedem zarzutów dyscyplinarnych.

 

Marzanna Piekarska-Drążek z Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Wydała dwa zdania odrębne do orzeczeń, w których zakwestionowała status neo-sędziego, w tym Przemysława Radzika.

Marta Pilśnik z Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia, która zwolniła z aresztu oskarżonego prokuratora, bo immunitet uchyliła mu nielegalna Izba Dyscyplinarna. Przez miesiąc była za to zawieszona przez ministra sprawiedliwości.

 

Kto nie chce orzekać z neo-sędzią

Ponadto inni sędziowie też wydają oświadczenia, że nie będą orzekać z neo-sędziami. Zrobili to sędziowie:

 

Piotr Gąciarek z Sądu Okręgowego w Warszawie. Został za to karnie przeniesiony do innego wydziału oraz na miesiąc był zawieszony. Takie decyzje wydał prezes sądu Piotr Schab, nominat ministra Ziobry.

 

– 12 sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie: Edyta Barańska, Maciej Czajka, Grzegorz Dyrga, Maciej Ferek, Jarosław Gaberle, Janusz Kawałek, Joanna Makarska, Dariusz Mazur, Beata Morawiec, Ewa Szymańska, Katarzyna Wierzbicka, Waldemar Żurek.

 

Jacek Tyszka z Sądu Okręgowego w Warszawie.

 

Marzanna Piekarska-Drążek, Ewa Leszczyńska-Furtak i Ewa Gregajtys, wszystkie z Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

 

Małgorzata Tomkiewicz i Wiesław Kasprzyk z Sądu Okręgowego w Olsztynie.

 

283 sędziów też wykona wyroki TSUE i ETPCz

To nie koniec. Kolejni sędziowie też deklarują, że będą stosować prawo i orzecznictwo UE. Podpisy pod apelem w tej sprawie zbiera stowarzyszenie niezależnych sędziów Iustitia. Do tej pory apel podpisało 283 sędziów z całej Polski. Lista z podpisami jest tutaj.

 

Publikujemy w całości apel sędziów deklarujących wykonywanie wyroków ETPCz i TSUE:

 

„My, sędziowie Rzeczypospolitej Polskiej i zarazem sędziowie europejscy oświadczamy, że będziemy przestrzegać orzeczeń trybunałów europejskich i stać na straży europejskich wartości.

 

Orzeczenia ETPCz (Reczkowicz vs. Poland) i TSUE oraz wydane na ich podstawie orzeczenia polskich sądów, w tym wyroki NSA z 6 maja 2021 roku w sprawach: II GOK 2/18, II GOK 3/18, II GOK 5/18, II GOK 6/18, II GOK 7/18 oraz z 21 września 2021 roku potwierdziły wadliwość nominacji do SN, NSA i pozostałych sądów.

 

Jest to przede wszystkim wynikiem upolitycznienia KRS i obsady tego organu w sposób sprzeczny z Konstytucją RP. Za ten stan rzeczy odpowiedzialność ponoszą wyłącznie politycy aktualnie rządzącej koalicji, którzy od ponad czterech lat podporządkowują sobie wymiar sprawiedliwości, naruszając trójpodział władzy i bezwzględnie egzekwując posłuszeństwo sędziów z użyciem prześladowań i represji.

 

Z ogłoszonego 6 października 2021 roku wyroku TSUE w sprawie C – 487/19 jasno wynika, że akt nominacji prezydenta nie ma mocy uzdrawiającej, a osoby powołane w takiej procedurze nie mogą wydać ważnego i stabilnego orzeczenia. Dalsze więc orzekanie przez osoby powołane w procedurze z udziałem neo-KRS pozbawia obywateli prawa do rozpoznania ich spraw przez niezależny, powołany na podstawie ustawy sąd oraz  skutkuje pogłębiającym się chaosem prawnym.

 

W trosce o zminimalizowanie tych następstw apelujemy do osób wadliwie powołanych o powstrzymanie się od orzekania do czasu wprowadzenia przez władzę ustawodawczą takich mechanizmów prawnych, które stanowić będą wykonanie orzeczeń TSUE i ETPCz i wyeliminują wady ich powołań.

 

Apelujemy do sędziów o poszanowanie orzeczeń trybunałów europejskich i zapewnienie obywatelom prawa do sądu poprzez orzekanie tylko z sędziami legalnie powołanymi i eliminowanie orzeczeń dotkniętych wadliwością z powodu niewłaściwej obsady sądu w przewidzianych przez prawo sytuacjach.

 

Solidaryzujemy się z wszystkimi sędziami, którzy zostali dotknięci represjami ze strony władzy politycznej i niektórych prezesów sądów, w tym w związku z realizowaniem orzeczeń TSUE i ETPCz.

 

Jednocześnie żądamy od władzy ustawodawczej natychmiastowego podjęcia działań umożliwiających wybór Krajowej Rady Sądownictwa w sposób wolny od wpływów politycznych i przywracający temu organowi niezależność i zdolność do wypełniania jego konstytucyjnych zadań”.

 Autor


Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 roku dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 roku…


Więcej

Opublikowany

23 października 2021Inne artykuły tego autora

03.12.2021

Izba Dyscyplinarna na wojnie z Manowską i UE. Zawiesi jeszcze sędziego Rutkiewicza z Elbląga

01.12.2021

Prezes sądu od Ziobry kazał ścigać sędziów za zwrot wezwanym świadkom pełnych utraconych dochodów

30.11.2021

Atak na sędziów Żurka i Juszczyszyna za imprezę KOD. Władza zapomniała o Przyłębskiej i hejterach?

29.11.2021

Sędzia Niklas-Bibik zablokowała swoje zawieszenie! Izba Dyscyplinarna na razie skapitulowała

27.11.2021

Ważne. Sędzia Żurek podważa delegacje Ziobry, a NSA wprowadza kontrolę decyzji prezydenta ws. sędziów

26.11.2021

Nielegalna Izba Dyscyplinarna chce zawiesić sędzię Niklas-Bibik za prawo UE. To już wojna z TSUE

24.11.2021

Sędzia Piotr Gąciarek zawieszony przez Izbę Dyscyplinarną. To jawne złamanie zabezpieczenia TSUE

16.11.2021

Nielegalna Izba Dyscyplinarna znowu działa. I zawiesza sędziego Ferka za stosowanie prawa UE

05.11.2021

Miliardy na sędziów pokoju Dudy i Kukiza. To furtka do sądów dla ludzi władzy [SZCZEGÓŁY PROJEKTU]

04.11.2021

Sędziowie w całej Polsce murem za sędzią Niklas-Bibik, zawieszoną za stosowanie prawa UE

04.11.2021

PiS wyrzuci z zawodu sędziów SN, którzy stosują prawo UE i podważają neo sędziów? Jest taka opcja

30.10.2021

Sędzia Niklas-Bibik zawieszona za stosowanie prawa UE i za zadanie pytań prejudycjalnych do TSUE

29.10.2021

Nowa, upolityczniona KRS wyrzucona z ważnej Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa. To sygnał dla UE

26.10.2021

Legalni sędziowie SN mocno i wprost: Nie chcemy orzekać z neo-sędziami, będziemy stosować prawo UE

24.10.2021

Manowska atakuje legalnych sędziów. O co chodzi w jej oświadczeniu? Szczegółowo analizujemy

11.10.2021

Ziobro idzie po sędziów Synakiewicza i Pilśnik. Wbrew TSUE zajmie się nimi Izba Dyscyplinarna

08.10.2021

Prezes Iustitii: To krytyczny moment. Sędziowie muszą powiedzieć władzy, że zostają w Europie

07.10.2021

Czy neo prezes Izby Cywilnej zatrzyma TSUE i sparaliżuje sprawę sędziego Żurka?

16.09.2021

Ziobro na wojnie z UE. Zawiesił kolejnego sędziego za wykonanie orzeczeń TSUE i ETPCz

01.09.2021

Porażka „słynnego” Radzika. Nie zawiesił sędziego Synakiewicza, który wykonał wyrok ETPCz i TSUEWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200