Sędzia z Krakowa karnie przeniesiony przez nominatkę Ziobry. Bo chce stosować prawo UE

Udostępnij

dziennikarz prowadzący kronikę ataku na państwo prawa w Polsce dla OKO.press i Archiwum Osiatyńskiego, za co w 2021 roku został…

Więcej

Sędzia Wojciech Maczuga z Sądu Okręgowego w Krakowie bez jego zgody został nagle przeniesiony przez prezes krakowskiego sądu Dagmarę Pawełczyk-Woicką. To nominatka ministra Ziobry i jednocześnie członkini nowej, upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa.   Prezeska przeniosła sędziego z wydziału karnego odwoławczego – rozpoznaje odwołania od wyroków sądów rejonowych – do wydziału karnego, który jest sądem I […]Sędzia Wojciech Maczuga z Sądu Okręgowego w Krakowie bez jego zgody został nagle przeniesiony przez prezes krakowskiego sądu Dagmarę Pawełczyk-Woicką. To nominatka ministra Ziobry i jednocześnie członkini nowej, upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa.

 

Prezeska przeniosła sędziego z wydziału karnego odwoławczego – rozpoznaje odwołania od wyroków sądów rejonowych – do wydziału karnego, który jest sądem I instancji. Sędzia Maczuga teraz sam będzie prowadził procesy od początku.

 

Zmiana wydziału jest też dla niego swego rodzaju degradacją, bo w wydziale odwoławczym orzekał od 17 lat. „To retorsja, chce mi się zamknąć usta. Ale się nie przestraszę. Nadal będę wierny poglądom prawnym” – mówi OKO.press sędzia.

 

To już czwarty krakowski sędzia represjonowany za zapowiedź stosowania prawa UE. Wcześniej Pawełczyk-Woicka karnie przeniosła do innych wydziałów sędziów Beatę Morawiec, Katarzynę Wierzbicką i Macieja Czajkę. Piszemy o tym w dalszej części tekstu.

 

Represje nie przestraszyły innych sędziów. Już kilkaset z nich zapowiedziało, że będzie stosować wyroki TSUE i ETPCz. Podpisy pod apelem w tej sprawie cały czas zbiera stowarzyszenie sędziów Iustitia. Piszemy o tym na końcu tekstu.

 

Czym sędzia Maczuga podpadł

Wojciech Maczuga to sędzia z 26-letnim stażem. Prezes Dagmarze Woickiej-Pawełczyk podpadł oświadczeniem z 5 października 2021 roku, które wydał razem z sędzią Anną Głowacką, również z Sądu Okręgowego w Krakowie. Oboje zadeklarowali, że będą wykonywać wyroki TSUE, ETPCz i Sądu Najwyższego, w których podważono status nielegalnej Izby Dyscyplinarnej oraz nowej, upolitycznionej KRS oraz rozdawanych przez nią nominacji dla sędziów.

 

Sędziowie Maczuga i Głowacka napisali w oświadczeniu, że podzielają wynikający z tych orzeczeń pogląd prawny, że orzeczenia wydawane przez skład z udziałem neo sędziego są wadliwe. Neo sędzia to sędzia awansowany przez nową KRS. Takich sędziów jest już ok. tysiąc, w tym są nowi sędziowie SN.

 

Sędzia Maczuga i sędzia Głowacka zapowiedzieli w oświadczeniu, że jeśli będą musieli orzekać w składzie wieloosobowym z neo sędzią, to będą żądać ponownego losowania składu. A jeśli ich żądanie nie zostanie uwzględnione, to będą:

 

– informować strony procesów o konieczności zawieszenia sprawy,

 

– zawieszać takie sprawy,

 

– składać zdania odrębne do orzeczeń.

 

Podkreślają, że wyrok wydany z udziałem neo-sędziego narusza prawo do rozpoznania sprawy przez niezależny i bezstronny sąd.

 

Przypominają w oświadczeniu, że z orzecznictwa europejskiego i Sądu Najwyższego wynika, że nowa KRS została wadliwie powołana (jej skład jest sprzeczny z Konstytucją) i nie jest niezależna od władzy. A skoro tak, to procedura powołania przez nią sędziów jest wadliwa.

 

Maczuga i Głowacka dodają jeszcze, że z powodu wydania wyroku przez wadliwy skład, strony procesów będą mogły domagać się odszkodowania od Skarbu Państwa. A przecież każdy obywatel ma prawo „do rzetelnego procesu i uzyskania orzeczenia wolnego od wad”.

 

Prezeska od Ziobry straszy wyrzucaniem z zawodu

I na to oświadczenie prezes krakowskiego sądu Dagmara Pawełczyk-Woicka zareagowała karnym przeniesieniem sędziego Maczugi do innego wydziału. Sędzia pracuje tam już od kilku dni. Oprócz tego postraszyła jego i sędzię Głowacką wyrzuceniem z zawodu.

 

Wysłała do nich pismo, w którym napisała, że odmowa orzekania z neo-sędziami oznacza – według niej – że nie będą przestrzegali ślubowania sędziowskiego, w którym obiecali stać na straży porządku prawnego oraz przestrzegać przepisów i Konstytucji.

 

Pawełczyk-Woicka ich oświadczenie uznała za wycofanie zgody na sprawowanie wymiaru sprawiedliwości. Ostrzegła, że nie jest możliwe warunkowe sądzenie – bez udziału neo-sędziów.

 

Dlatego wezwała ich by w terminie 30 dni określili, czy pozostają w gotowości do orzekania w przydzielonych sprawach. Zagroziła, że w przypadku braku zgody na orzekanie z neo-sędziami ich oświadczenie wyśle do ministerstwa sprawiedliwości w celu podjęcia czynności dotyczących zrzeczenia się przez nich urzędu sędziego. Zgodnie z ustawą o ustroju sądów powszechnych minister o rezygnacji z zawodu przez sędziego informuje KRS i prezydenta.

 

Sędzia Maczuga nie po raz pierwszy jest straszony za to, że podważa nominacje od nowej KRS. We wrześniu 2019 roku zasiadał w trzyosobowym składzie z sędziami Rafałem Lisakiem i Kazimierzem Wilczkiem, który miał zbadać apelację od wyroku wydanego przez asesora. Sędziowie wystąpili więc o dane, kto nominował asesora – nowa powołana w niekonstytucyjny sposób KRS, czy stara legalna KRS.

 

Nie spodobało się to prezes Pawełczyk-Woickiej, która doniosła na sędziów do rzecznika dyscyplinarnego. A ten szybko postawił im zarzuty dyscyplinarne za próbę badania legalności nowej KRS, choć potem się okazało, że asesora powołała stara KRS.

 

Sędziowie zarzuty dostali w listopadzie 2019. Była to pierwsza dyscyplinarka w Polsce za próbę zbadania legalności nowej KRS.

 

Represje nie przestraszyły sędziów

Groźby wyrzucenia z zawodu sędziów Maczugi i Głowackiej są absurdalne i bezpodstawne. Bo sędziowie w oświadczeniu wyraźnie podkreślili, że prezentują w nim pogląd prawny i że nie zrzekają się urzędu.

 

Ale Dagmara Pawełczyk-Woicka tak straszy wszystkich krakowskich sędziów, którzy zastrzegli, że będą stosować wyroki TSUE i ETPCz oraz będą podważać składy z udziałem neo-sędziów. Do tej pory takie oświadczenia – oprócz Maczugi i Głowackiej – wydało jeszcze 12 krakowskich sędziów, w tym Waldemar Żurek. Ich też postraszono wyrzuceniem z zawodu przez Ziobrę.

 

Ponadto Pawełczyk-Woicka już wcześniej za wydanie podobnego oświadczenia przeniosła karnie do innych wydziałów trzech sędziów: Beatę Morawiec, Katarzynę Wierzbicką i Macieja Czajkę. Najbardziej uderzyło to w sędziego Czajkę, bo po 20 latach orzekania w wydziale karnym został przeniesiony do wydziału cywilnego.

 

Ale krakowscy sędziowie nie dali się złamać. Dostali wsparcie od sędziów w całej Polsce. W ramach solidarności z nimi sędziowie organizowali pikiety pod sądami. A pod apelem w ich obronie podpisało ok. 800 sędziów polskich i europejskich oraz obywatele.

 

Zaś kolejni sędziowie wydają orzeczenia w których stosują wyroki TSUE, ETPCz oraz SN i kwestionują legalność neo-sędziów oraz wydanych przez nich orzeczeń. Takie orzeczenia wydali sędziowie:

 

Waldemar Żurek z Sądu Okręgowego w Krakowie, który zakwestionował status 3 neo-sędziów w SN oraz sędziów dublerów w TK Przyłębskiej.

 

– Trzy składy orzekające w Sądzie Najwyższym, które zakwestionowały status neo sędziów w SN. Te składy to: – Tomasz Artymiuk, Jarosław Matras, Barbara Skoczkowska, – Jarosław Matras (w składzie jednoosobowym), – Michał Laskowski, Jarosław Matras i Marek Pietruszyński.

 

Maciej Ferek z Sądu Okręgowego w Krakowie, który uchylił orzeczenie wydane przez neo-sędziego.

Adam Synakiewicz z Sądu Okręgowego w Częstochowie. Uchylił wyrok wydany przez neo-sędziego i złożył kilka zdań odrębnych do orzeczeń wydanych z udziałem neo-sędziego. Za to na miesiąc zawiesił go minister Ziobro. Sędzia dostał też siedem zarzutów dyscyplinarnych.

 

Marzanna Piekarska-Drążek z Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Wydała dwa zdania odrębne do orzeczeń, w których zakwestionowała status neo-sędziego, w tym Przemysława Radzika.

Marta Pilśnik z Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia, która zwolniła z aresztu oskarżonego prokuratora, bo immunitet uchyliła mu nielegalna Izba Dyscyplinarna. Przez miesiąc była za to zawieszona przez ministra sprawiedliwości.

 

Kto nie chce orzekać z neo-sędzią

Ponadto inni sędziowie też wydają oświadczenia, że nie będą orzekać z neo-sędziami. Zrobili to sędziowie:

 

Piotr Gąciarek z Sądu Okręgowego w Warszawie. Został za to karnie przeniesiony do innego wydziału oraz na miesiąc był zawieszony. Takie decyzje wydał prezes sądu Piotr Schab, nominat ministra Ziobry.

 

– 12 sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie: Edyta Barańska, Maciej Czajka, Grzegorz Dyrga, Maciej Ferek, Jarosław Gaberle, Janusz Kawałek, Joanna Makarska, Dariusz Mazur, Beata Morawiec, Ewa Szymańska, Katarzyna Wierzbicka, Waldemar Żurek.

 

Jacek Tyszka z Sądu Okręgowego w Warszawie.

 

Marzanna Piekarska-Drążek, Ewa Leszczyńska-Furtak i Ewa Gregajtys, wszystkie z Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

 

Małgorzata Tomkiewicz i Wiesław Kasprzyk z Sądu Okręgowego w Olsztynie.

 

283 sędziów też wykona wyroki TSUE i ETPCz

To nie koniec. Kolejni sędziowie też deklarują, że będą stosować prawo i orzecznictwo UE. Podpisy pod apelem w tej sprawie zbiera stowarzyszenie niezależnych sędziów Iustitia. Do tej pory apel podpisało 283 sędziów z całej Polski. Lista z podpisami jest tutaj.

 

Publikujemy w całości apel sędziów deklarujących wykonywanie wyroków ETPCz i TSUE:

 

„My, sędziowie Rzeczypospolitej Polskiej i zarazem sędziowie europejscy oświadczamy, że będziemy przestrzegać orzeczeń trybunałów europejskich i stać na straży europejskich wartości.

 

Orzeczenia ETPCz (Reczkowicz vs. Poland) i TSUE oraz wydane na ich podstawie orzeczenia polskich sądów, w tym wyroki NSA z 6 maja 2021 roku w sprawach: II GOK 2/18, II GOK 3/18, II GOK 5/18, II GOK 6/18, II GOK 7/18 oraz z 21 września 2021 roku potwierdziły wadliwość nominacji do SN, NSA i pozostałych sądów.

 

Jest to przede wszystkim wynikiem upolitycznienia KRS i obsady tego organu w sposób sprzeczny z Konstytucją RP. Za ten stan rzeczy odpowiedzialność ponoszą wyłącznie politycy aktualnie rządzącej koalicji, którzy od ponad czterech lat podporządkowują sobie wymiar sprawiedliwości, naruszając trójpodział władzy i bezwzględnie egzekwując posłuszeństwo sędziów z użyciem prześladowań i represji.

 

Z ogłoszonego 6 października 2021 roku wyroku TSUE w sprawie C – 487/19 jasno wynika, że akt nominacji prezydenta nie ma mocy uzdrawiającej, a osoby powołane w takiej procedurze nie mogą wydać ważnego i stabilnego orzeczenia. Dalsze więc orzekanie przez osoby powołane w procedurze z udziałem neo-KRS pozbawia obywateli prawa do rozpoznania ich spraw przez niezależny, powołany na podstawie ustawy sąd oraz  skutkuje pogłębiającym się chaosem prawnym.

 

W trosce o zminimalizowanie tych następstw apelujemy do osób wadliwie powołanych o powstrzymanie się od orzekania do czasu wprowadzenia przez władzę ustawodawczą takich mechanizmów prawnych, które stanowić będą wykonanie orzeczeń TSUE i ETPCz i wyeliminują wady ich powołań.

 

Apelujemy do sędziów o poszanowanie orzeczeń trybunałów europejskich i zapewnienie obywatelom prawa do sądu poprzez orzekanie tylko z sędziami legalnie powołanymi i eliminowanie orzeczeń dotkniętych wadliwością z powodu niewłaściwej obsady sądu w przewidzianych przez prawo sytuacjach.

 

Solidaryzujemy się z wszystkimi sędziami, którzy zostali dotknięci represjami ze strony władzy politycznej i niektórych prezesów sądów, w tym w związku z realizowaniem orzeczeń TSUE i ETPCz.

 

Jednocześnie żądamy od władzy ustawodawczej natychmiastowego podjęcia działań umożliwiających wybór Krajowej Rady Sądownictwa w sposób wolny od wpływów politycznych i przywracający temu organowi niezależność i zdolność do wypełniania jego konstytucyjnych zadań”.

 Autor


dziennikarz prowadzący kronikę ataku na państwo prawa w Polsce dla OKO.press i Archiwum Osiatyńskiego, za co w 2021 roku został…


Więcej

Opublikowany

23 października 2021


Inne artykuły tego autora

05.06.2023

Blef Dudy. Decyzje rosyjskiej komisji ma oceniać powołana przez PiS Izba Kontroli z neo-sędziami

31.05.2023

Prawnicy: lex Tusk łamie prawo unijne, musi interweniować KE. Polska może stracić miliardy euro

30.05.2023

Schab wygrał wojnę w rodzinie ludzi Ziobry. Jego zastępca Radzik został zesłany do pracy w Poznaniu

16.05.2023

Prokuratura Krajowa może przegrywać precedensowe procesy. Przez „wadliwego” pełnomocnika

11.05.2023

Nielegalna KRS domyka przejęcie Sądu Najwyższego. Desant neo-sędziów na Izbę Cywilną

09.05.2023

Neo-sędziowie przejmują kontrolę nad Izba Karną SN. Prezesem zostanie neo-sędzia Kapiński

26.04.2023

Pierwsze orzeczenie z Pegasusem w tle. SN nie uchylił immunitetu prokurator od Ewy Wrzosek

24.04.2023

Jest zawiadomienie do prokuratury na szefową neo-KRS Pawełczyk-Woicką. Za szykany sędziego Ferka

21.04.2023

Pilne. SN: Resort Ziobry ma przeprosić sędzię Koskę-Janusz za oczerniający ją komunikat

20.04.2023

Iustitia: Nie daliśmy się złamać przez 8 lat, wygramy. Walczymy o nowoczesne sądy i nową KRS

11.04.2023

Ziobro robi skok na prokuraturę. Chce zabetonować w niej swoich ludzi i kontrolę nad śledztwami

03.04.2023

Afera hejterska wraca. Sędzia Żurek chce ścigania prokuratorów, którzy umorzyli sprawę jego hejterów

29.03.2023

Sędzia Maciej Ferek wraca do orzekania, odwiesiła go nowa Izba SN. To był ostatni zawieszony sędzia

23.03.2023

Sąd: neo-sędzia nie może sądzić głośnej sprawy 13 oskarżonych za protest na białoruskiej granicy

21.03.2023

Żurek kontra państwo PiS. O jego losie zdecydują nominaci Ziobry, do akcji wchodzi prokuratura

21.03.2023

Sąd nakazał prokuraturze Ziobry ścigać hejterów sędziego Waldemara Żurka

20.03.2023

Prezes sądu chroni sędzię Knobel z Poznania przed atakiem neo-KRS. Nie wyśle sędzi na szkolenie

20.03.2023

Aż 1759 sędziów i prokuratorów broni sędzi Knobel, atakowanej za wyrok ws. protestu w kościele

15.03.2023

Sędzia Schab nie będzie ścigał rzecznika SN Stępkowskiego. Celem Gersdorf i legalni sędziowie

14.03.2023

Pilne. Wielka wygrana sędziego Żurka. Sąd nakazał przywrócić go do pracy w starym wydziale sąduWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200