Rzecznik dyscyplinarny ściga sędziego Jęksę za krytyczną ocenę pracy rzecznika

Udostępnij

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 roku dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 roku…

Więcej

Sławomirowi Jęksie grożą nowe zarzuty dyscyplinarne w związku z uniewinnieniem Joanny Jaśkowiak. Działając jako sąd odwoławczy, Jęksa uniewinnił żonę prezydenta Poznania z zarzutu użycia na demonstracji słów „jestem wkur...”. Rzecznik dyscyplinarny dla sądów ściga go, bo nie spodobało mu się jedno z pism Jęksy, które uznał za „aroganckie” i „pomawiające”.Nominowany przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę rzecznik dyscyplinarny dla sądów powszechnych Piotr Schab i dwaj jego zastępcy Przemysław Radzik i Michał Lasota, zaczynają zjadać tzw. własny ogon. A ich działania można by uznać za groteskę, gdyby nie fakt, że dla sędziów mogą zakończyć się całkiem poważnie, bo wydaleniem z zawodu sędziego.

 

Na ich liście jest już 11 niezależnych sędziów, których ścigają za wydawane wyroki, czy obronę niezależności sądów. Na liście jest też Sławomir Jęksa, któremu grożą już dwie dyscyplinarki.

 

Obie są związane z jego wyrokiem z września 2018 roku, w którym Jęksa, działając jako sąd odwoławczy, uniewinnił Joannę Jaśkowiak, żonę prezydenta Poznania, z zarzutu użycia na demonstracji słów „jestem wkur…”.

 

Rzecznik dyscyplinarny prowadzi już jedno postępowanie dyscyplinarne, bo uzasadnienie wyroku, w którym sędzia Jęksa powołał się na Konstytucję i dużo mówił o niezależności sądów, uznał za polityczne. Jęksa ma w nim dwa zarzuty dyscyplinarne m.in. naruszenia zasady apolityczności. Tę sprawę prowadzi zastępca rzecznika Przemysław Radzik. OKO.press pisało o tych zarzutach:

 

Przeczytaj: Jest dyscyplinarka dla sędziego Jęksy, który uniewinnił Joannę Jaśkowiak

 

Teraz Jęksę do złożenia oświadczenia wzywa drugi zastępca rzecznika dyscyplinarnego Michał Lasota. Chce on, by sędzia złożył oświadczenie w związku z „możliwym popełnieniem przewinienia dyscyplinarnego, polegającego na uchybieniu godności urzędu, poprzez złożenie w toku czynności wyjaśniających w dniu 19 października 2018 roku oświadczenia zawierającego treści aroganckie i pomawiające”.

 

„Pan Rzecznik nie zapoznał się z aktami sprawy”

 

Michał Lasota nie pisze, w jaki sposób sędzia miałby być „arogancki” i wobec kogo. Chodzi mu zapewne o pismo Jęksy, w którym ten tłumaczył, jak uzasadnił swój wyrok w sprawie Jaśkowiak i dlaczego odniósł się w nim do najważniejszych wartości konstytucyjnych.

 

Pismo to było adresowane do Marioli Głowackiej, zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu. To ona początkowo sprawdzała, czy Jęksa swoim głośnym wyrokiem złamał zasady lub przepisy. Ale ostatecznie uznała, że sędzia nie złamał przepisów i odstąpiła od dyscyplinarki. Wtedy jednak do akcji wkroczył i przejął sprawę główny rzecznik dyscyplinarny przy KRS, nominowany w ubiegłym roku przez ministra Ziobrę. W efekcie wytoczono już Jęksie jedną dyscyplinarkę. A za jego pismo do poznańskiej rzecznik może mieć teraz drugą.

 

Sławomir Jęksa w piśmie do Marioli Głowackiej odniósł się do jej pisma. Jęksa pisał:

 

„Ze stanowiska Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego wynika, iż swoich przekonań co do politycznego umotywowania wyroku […] dotyczącej obwinionej o czyn z art. 141 k.w. Joanny Jaśkowiak nabrał po zapoznaniu się z przekazem medialnym z czynności ogłoszenia wyroku z dnia 25.09.2018 r. i jego ustnego uzasadnienia. Z mojej wiedzy wynika, iż przekazy tego rodzaju były fragmentaryczne, a musiały takie być już tylko z tego powodu, iż sama czynność ustnego uzasadnienia trwała około 30 minut.

 

Pan Rzecznik nie zapoznał się z aktami sprawy. Inicjując postępowanie wyjaśniające tuż po przekazach medialnych, nie miał możliwości zapoznania się z treścią sporządzanego z urzędu pisemnego uzasadnienia wyroku Sądu II instancji.

 

Rzeczowe ustosunkowanie do zastrzeżeń Pana Rzecznika Dyscyplinarnego było utrudnione z tej racji, iż w swojej notatce urzędowej nie sprecyzował on jakie konkretne fragmenty uzasadnienia wywołały u niego wrażenie czy też przekonanie, iż w motywowaniu wyroku kierowałem się motywami politycznymi” – napisał Jęksa. Czy to ten fragment za „arogancki” uznał teraz Michał Lasota?

 

„Obowiązkiem sędziego jest stanie na straży prawa”

 

A może ten: „Ponieważ istotą stanowiska obwinionej z dnia 08.03.2017 r. [Joanny Jaśkowiak – red.] było odnoszenie się m. in. do stanu praworządności w Polsce i zagrożeń z tego wynikających, przeto warunkiem oceny stopnia szkodliwości społecznej jej inkryminowanej wypowiedzi było poczynienie stosownych ustaleń i wyrażenie ocen prawnych. Akt wymiaru sprawiedliwości dokonany pod egidą przepisów z art. 175 ust. 1 i art. 178 ust. 1 Konstytucji RP oraz pod egidą regulacji z art. 7 k.p.k. stosowanego via art. 8 k.p.w. na płaszczyźnie przepisów proceduralnych nie może być traktowany jako polityczny, nawet jeżeli dotyczy wydarzeń o charakterze politycznym.

 

Przypomnę w tym miejscu treść ślubowania sędziowskiego z art. 66 Prawa o ustroju sądów powszechnych, z którego wynika, iż obowiązkiem sędziego jest nie tylko wymierzanie sprawiedliwości zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według swojego sumienia, ale także stanie na straży prawa”.

 

„Gwałt na zasadzie niezależności sądów”

 

Sędzia napisał również, że „w postępowaniu karnym, w którym ocena dokonania przestępstwa czy też wykroczenia uzależniona jest w szczególności od oceny konstytucyjności działań władzy ustawodawczej czy wykonawczej, czynienie ustaleń faktycznych w tym zakresie jest nie tylko prawem sądu, ale i jego obowiązkiem”. Sławomir Jęksa w swoim piśmie odrzucił też sugestie, że naruszył on uzasadnieniem tego wyroku przepisy. Pisze, że postępowaniu, jakie zainicjował poznański rzecznik dyscyplinarny, jest „pochopne”, „bez znajomości wszelkich aspektów sprawy obwinionej Joanny Jaśkowiak”.

 

I jeszcze jedno zdanie z pisma Jaśkowiaka, które najbardziej mogło nie spodobać się Michałowi Lasocie: „Niezadowolenie z treści wyroku i uzasadnienia, które stanowi jego integralną część, wyrażane przez wszelkich uczestników procesu, tym bardziej przez podmioty nieuczestniczące w procesie, nie może być przyczynkiem do podważania aktów wymiaru sprawiedliwości poza przewidzianym prawem trybem kontroli instancyjnej. Także przez Ministerstwo Sprawiedliwości tak długo, jak długo wyroki będą wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, a nie tego podmiotu.

 

Wpływanie na treść wyroków i ich uzasadnień i pozaprocesowe cenzurowanie ich treści dlatego stanowi przykład najpoważniejszych gwałtów na zasadzie niezależności sądów i niezawisłości sędziów, ponieważ dotyka »jądra« wymiaru sprawiedliwości”.

 

Jeden z jedenastu

 

Nowa sprawa jaką założył Jęksie zastępca rzecznika dyscyplinarnego może zakończyć się zarzutami.

 

Sławomir Jęksa to jeden z 11 ściganych przez rzecznika dyscyplinarnego niezależnych sędziów. OKO.press opublikowało listę sędziów, którzy już mają dyscyplinarki lub im one grożą:

 

Przeczytaj: Lista sędziów ściganych przez rzecznika dyscyplinarnego sądów powszechnych

 

Z tej listy umorzono już sprawę wobec sędziego Arkadiusza Krupy za symulację procesu dla młodzieży. Dyscyplinarka grozi jednak kolejnej sędzi z Olsztyna Dorocie Lutostańskiej, za koszulkę z napisem Konstytucja.

 

Przeczytaj: Rzecznik dyscyplinarny ściga sędzię z Olsztyna za koszulkę „Konstytucja”. Pierwsza taka sprawa

 


 

Podoba Ci się ten artykuł? Zapisz się na newsletter Archiwum Osiatyńskiego. W każdą środę dostaniesz wybór najważniejszych tekstów, a czasem również zaproszenia na wydarzenia.Autor


Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 roku dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 roku…


Więcej

Opublikowany

5 marca 2019

Inne głosy w debacieInne artykuły tego autora

01.09.2021

Porażka „słynnego” Radzika. Nie zawiesił sędziego Synakiewicza, który wykonał wyrok ETPCz i TSUE

29.08.2021

Michał Lasota, nominat Ziobry, ściga sędziów. Ale sam mógłby być ścigany

28.08.2021

Prezydent Duda i prezes Manowska przejmują kontrolę nad starym, legalnym SN. Będą nowi „komisarze”

27.08.2021

Porażka prezesa Nawackiego, nominata Ziobry. Sąd twardo: sędzia Juszczyszyn ma wrócić do pracy

27.08.2021

W obronie sędziego Synakiewicza zaatakowanego przez Ziobrę i Radzika za wyrok ws. neo sędzi

26.08.2021

Małgorzata Bednarek złamała orzeczenia TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej. To była prokurator od Ziobry

26.08.2021

Sędzia Synakiewicz wydał precedensowy wyrok ws. neo-sędziów. Teraz straszy go Ziobro i ściga Radzik

24.08.2021

Ziobro kazał ścigać sędziego Gąciarka za pikietę pod Prokuraturą Krajową

03.08.2021

„Słynny” Radzik chce usunąć z zawodu sędziego Tyszkę, który nie chce sądzić z neo sędziami

28.07.2021

Blisko 100 sędziów SN i 321 prokuratorów popiera historyczny apel sędziów w obronie prawa UE

26.07.2021

Jest zawiadomienie do prokuratury na Nawackiego, Radzika i Schaba za niewykonanie orzeczeń TSUE

24.07.2021

Prezes Iustitii: Sędziowie nie pozwolą rządowi oszukać UE w sprawie wykonania orzeczeń TSUE

07.04.2021

Sąd w Krakowie: Izba Dyscyplinarna nie jest niezależnym sądem. Nie może orzekać

02.04.2021

PiS domyka kontrolę nad starym Sądem Najwyższym. Więcej władzy dla Manowskiej i nowi „komisarze” Dudy

01.04.2021

Sędzia Żurek pyta TSUE o status 1000 sędziów nominowanych przez nielegalną neo-KRS

29.03.2021

Szarża sędziego Juszczyszyna. Blisko 200 sędziów zdecyduje, czy uznają Izbę Dyscyplinarną

29.03.2021

Sędzia Nawacki atakuje. Chce kary dla Sądu Najwyższego za ujawnienie dyscyplinarki Przemysława Radzika

27.03.2021

„Lista wstydu” Piebiaka. Kto poparł byłego zastępcę ministra Ziobry do nowej KRS [77 nazwisk]

27.03.2021

Liderzy europejskich partii żądają od KE pilnej obrony Igora Tulei i Sądu Najwyższego

26.03.2021

Nawacki się nie zatrzymuje: teraz chce dyscyplinarki dla obrońcy Igora Tulei i Pawła JuszczyszynaWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200