Rząd wykombinował. ZUS w Jaśle blokuje sprawę Polski w Trybunale Sprawiedliwości UE

Udostępnij

dziennikarz prowadzący kronikę ataku na państwo prawa w Polsce dla OKO.press i Archiwum Osiatyńskiego, za co w 2021 roku został…

Więcej

Podlegający rządowi ZUS wycofał nagle z SN sprawę, w ramach której Sąd Najwyższy zadał pytania prejudycjalne dotyczące przeniesienia 1/3 sędziów na przymusową emeryturę. Teraz SN musi rozważyć umorzenie sprawy i wycofanie pytań. Prof. Matczak: Sąd Najwyższy nie musi ulegać. "Długie ręce partii rządzącej" - komentuje Ewa SiedleckaTo nagły zwrot w sprawie sędziów Sądu Najwyższego w wieku 65 plus, których ustawą PiS chce zmusić do odejścia na emeryturę. Także I Prezes SN Małgorzata Gersdorf ma przejść w stan spoczynku, by zrobić miejsce dla sędziów wybranych przez nową Krajową Radę Sądownictwa.

 

Na początku sierpnia 2018 roku Sąd Najwyższy zamroził – w ramach tzw. zabezpieczenia – uchwalone przez PiS przepisy dotyczące wieku emerytalnego sędziów SN i skierował pięć pytań prejudycjalnych do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Pytania dotyczą zasady niezależności sądów i niezawisłości sądów jako zasad prawa unijnego oraz unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek. Szczegółowo omawialiśmy je tutaj.

 

Prof. Wojciech Sadurski, wybitny konstytucjonalista, uznał skierowanie pytań do TSUE za „mistrzowskie posunięcie” Sądu Najwyższego i przykład tzw. „instytucjonalnej samoobrony”, gdy instytucja zagrożona agresją ze strony innych organów tego samego państwa podejmuje środki niekonwencjonalne, choć zgodne z prawem, do ochrony swej niezależności i możliwości wykonywania swych kompetencji”.

 

 Co ma do tego ZUS?

 

Pytania prejudycjalne zadał powiększony skład SN, który ma rozstrzygnąć zagadnienie prawne związane z decyzją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącą obowiązku płacenia składek emerytalnych przez biznesmena. Chodzi o obowiązek płacenia składek na ZUS w sytuacji, gdy Polak ma firmę poza granicami Polski i nakładają się na siebie przepisy polskie i unijne.

 

Trzyosobowy skład SN przekazał sprawę składek do powiększonego składu SN, aby rozstrzygnąć generalne zagadnienie prawne. Tak się złożyło, że w powiększonym siedmioosobowym składzie SN znalazło się dwóch sędziów, którzy przekroczyli 65. rok życia:

 

  • sędzia Jerzy Kuźniar, który nie występował do prezydenta o zgodę na dalsze orzekanie, ale złożył oświadczenie, że chce orzekać powołując się na Konstytucję. Prezydent przeniósł go w stan spoczynku;

 

  • sędzia Krzysztof Rączka, skończył 65 lat po wejściu w życie uchwalonej przez PiS ustawy o SN i ma czas na złożenie oświadczenia o zgodzie na dalsze orzekanie do kwietnia 2019 roku.

 

W związku z obecnością tych dwóch sędziów powiększony skład SN zadał pytania do TSUE w Luksemburgu dotyczące wieku emerytalnego sędziów. SN chciał rozstrzygnąć, czy owi sędziowie w wieku 65 plus mogą orzekać w sprawie ZUS.

 

Jak podał TVN, TSUE ma rozpatrzyć pytania prejudycjalne SN w trybie przyspieszonym – w lutym 2019 roku.

 

Matczak: SN może odmówić

 

Sytuacja się jednak komplikuje. 30 września rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski poinformował, że SN najprawdopodobniej wycofa pytania z TSUE, bo 25 września ZUS w Jaśle wycofał swoje zażalenie z SN. A to w tej sprawie SN zadał pięć pytań prejudycjalnych.

 

W związku z tym SN prawdopodobnie będzie musiał umorzyć sprawę i wycofać pytania, bo rzecz stanie się bezprzedmiotowa: skoro nie ma sprawy ZUS, nie można pytać o obecność w składzie sędziów w wieku 65 plus.

 

Umorzenia sprawy ZUS domaga się już Prokuratura Krajowa, która w czwartek złożyła do SN stosowny wniosek. Prokuratura Krajowa domaga się też wycofania pytań prejudycjalnych.

 

Oficjalnych komentarzy w tej sprawie na razie nie ma. Ale z dużą dozą prawdopodobieństwa decyzja o wycofaniu przez ZUS w Jaśle sprawy z SN zapadła na wyższym szczeblu. ZUS to instytucja podległa rządowi, prezesa ZUS powołuje premier.

 

Można więc założyć, że decyzja o wycofaniu zażalenia z SN jest motywowana politycznie, by utrącić zajęcie się PiS-owską „reformą” Sądu Najwyższego przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

 

Co zrobi TSUE jeżeli pytania zostaną wycofane – też umorzy sprawę, czy jednak ją rozpozna? Zdaniem prof. Marcina Matczaka z UW, jeśli SN wycofałby pytania, to Europejski Trybunał też będzie musiał umorzyć postępowanie.

 

„Ale wydaje się, że Sąd Najwyższy na podstawie art. 469 kodeksu postępowania cywilnego może odmówić umorzenia postępowania mimo cofnięcia zażalenia przez ZUS. I wtedy Europejski Trybunał Sprawiedliwości będzie mógł rozpoznać pytania prejudycjalne” – mówi OKO.press prof. Matczak.

 

Sąd Najwyższy decyzję o tym, co dalej zrobić ze sprawą, w której ZUS cofnął zażalenie podejmie w najbliższych dniach.

 

Decyzja ZUS nie ma oczywiście żadnego wpływu na rozpatrywanie przez Trybunał Sprawiedliwości UE wniosku Komisji Europejskiej o zablokowanie ustawy o SN.

 

„Trudno znaleźć inne wyjaśnienie wycofania zażalenia przez oddział ZUS w Jaśle, jak długie ręce partii rządzącej. ZUS jest urzędem państwowym, jego prezesa mianuje partia i jest w stanie wyrzucić z pracy każdego jej pracownika, dowolnego szczebla – komentuje Ewa Siedlecka na „Blogu Konserwatywnym”.Autor


dziennikarz prowadzący kronikę ataku na państwo prawa w Polsce dla OKO.press i Archiwum Osiatyńskiego, za co w 2021 roku został…


Więcej

Opublikowany

1 października 2018


Inne artykuły tego autora

23.09.2022

Nowa Izba SN uderza w Zbigniewa Ziobrę: minister nie może zawieszać sędziów za wydawane orzeczenia

22.09.2022

Prezes Iustitii: Nowa Izba SN jest nielegalna. Legalni sędziowie nie powinni w niej orzekać

19.09.2022

Prezydent idzie na wojnę z UE. Wbrew wyrokom powołał neo-sędziów do Izby Dyscyplinarnej bi

16.09.2022

Kolejna porażka Ziobry i jego ludzi. Sędzia Rutkiewicz z Elbląga został odwieszony i wraca do sądu

13.09.2022

Klęska prokuratury Ziobry. Nowa Izba SN odmówiła zgody na ściganie byłego wiceszefa legalnej KRS

13.09.2022

Nominat Ziobry chce, by prokuratura ścigała sędziów SN za orzeczenie nie po jego myśli

07.09.2022

Legalny sędzia SN nie boi się przepisów kagańcowych i podważa status neo-sędziego SN

06.09.2022

Porażka człowieka Ziobry. Sąd uniewinnił sędzię Zabłudowską za nagrodę od prezydenta Adamowicza

30.08.2022

Prezydent Duda znowu atakuje sędziów: chcą władzy. Bzdura, sędziowie bronią Konstytucji i prawa UE

28.08.2022

Czy szefowa neo-KRS Pawełczyk-Woicka powinna być ścigana przez ludzi Ziobry

27.08.2022

Aż 124 odważnych prokuratorów staje w obronie represjonowanych przez Radzika sędzi

26.08.2022

Skandal w Sądzie Najwyższym. Neo-sędzia zablokował ocenę niezależności neo-sędzi Bednarek

22.08.2022

Schab, „egzekutor” Ziobry, potwierdza: represje w sądzie apelacyjnym są za stosowanie prawa UE

16.08.2022

Wolta Manowskiej z SN. Apeluje do ludzi Ziobry, by zaprzestali represji sędziów apelacyjnych

15.08.2022

Klęska prokuratury Ziobry ws. sędzi Morawiec. Sąd nie uwierzył w dowody jej rzekomej korupcji

12.08.2022

„Słynny” Radzik zastrasza sędziów za list w obronie represjonowanych. A ci masowo podpisują list

10.08.2022

ETPCz chroni sędziego SN prof. Wróbla. A sędziowie apelacyjni bronią represjonowanych koleżanek

10.08.2022

Władza PiS nie wykona wyroku TSUE. Do nowej Izby SN mogą trafić sami neo-sędziowie

09.08.2022

Haniebna decyzja ws. Tulei. „Egzekutor” Ziobry Radzik zablokował jego powrót do pracy

08.08.2022

Radzik, człowiek Ziobry, zaczął represje sędziów apelacyjnych w Warszawie. To kara za prawo UEWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200