Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje do radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego o uchylenie uchwały przeciwko „ideologii LGBT”

Udostępnij

W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.

Więcej

Autor: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich17 sierpnia na sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego procedowany ma być wniosek o uchylenie uchwały przeciwko tzw. „ideologii LGBT”

 

 

Rzecznik ponownie zwraca uwagę radnym na dyskryminujący charakter takich uchwał i przypomina apel o ich uchylenie

 

 

Wcześniej Komisja Europejska zagroziła Małopolsce utratą środków z funduszu React-EU przeznaczonych na uzdrowienie gospodarki po pandemii

 

 

17 sierpnia na sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego procedowany ma być wniosek o cofnięcie przyjętej w kwietniu 2019 r. przez Sejmik uchwały „w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii LGBT do wspólnot samorządowych”.

 

 

Wniosek o jej uchylenie związany jest z kontrowersjami wokół uchwały przeciwko tzw. „ideologii LGBT”, podejmowanych przez część jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Obecnie uchwały takie obowiązują wciąż w 52 polskich samorządach.

 

 

W ostatnich tygodniach Komisja Europejska podjęła zdecydowane działania zmierzające do wyciągnięcia konsekwencji prawnych przyjęcia uchwał, jako aktów dyskryminujących społeczność LGBTI we wspólnotach samorządowych. 13 sierpnia Komisja zawiadomiła zarząd województwa małopolskiego, że jeśli nie wycofa się z uchwały, może stracić środki z unijnego funduszu React-EU. W jego ramach regiony mają otrzymać pieniądze na odbudowę gospodarki po pandemii COVID-19 – chodzi o 2,5 mld euro.

 

 

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich zaapelował do radnych o uchylenie przedmiotowej uchwały przeciwko „ideologii LGBT”. Przypomniał radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego wystąpienie z 5 czerwca 2020 r., które zostało skierowane przez Rzecznika Adama Bodnara do Marszałka Województwa Małopolskiego. Rzecznik wskazywał w nim na dyskryminujący charakter uchwał, stygmatyzujący i wykluczający osoby  nieheteronormatywne i transpłciowe z życia samorządowego.

 

 

Do tej pory cztery Wojewódzkie Sądy Administracyjne podzieliły argumentację Rzecznika i stwierdziły, że uchwały „przeciwko ideologii LGBT” naruszają prawo, w tym Konstytucję RP. (chodzi wyrok WSA w Gliwicach z dnia 14 lipca 2020 r., sygn. akt III SA/Gl 15/20, wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 lipca 2020 r., sygn. VIII SA/Wa 42/20, wyrok WSA w Lublinie z dnia 6 sierpnia 2020 r., sygn. akt III SA/Lu 7/20, wyrok WSA w Kielcach z dnia 11 września 2020 r., sygn. II SA/Ke 382/20).

 

 

Z kolei, postanowieniami z 2 lipca 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną Rzecznika w sprawach, gdzie sądy I instancji odrzuciły jego skargi na analogiczne uchwały. NSA uznał, że uchwały przeciwko „ideologii LGBT” przyjęte przez Radę Gminy Lipinki i w Radę Powiatu Tarnowskiego podlegają kontroli sądowej – nie można więc odczytywać ich wyłącznie jako czystych deklaracji.

 Autor


W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.


Więcej

Opublikowany

17 sierpnia 2021


Inne artykuły tego autora

10.08.2022

Wyniki losowania sędziów do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej

27.07.2022

Sąd Najwyższy przeprowadził pierwszy test niezależności sędziego. Przełomowe orzeczenie [Gazeta Wyborcza]

15.07.2022

Warszawska adwokatura jednogłośnie i zdecydowanie za obecnym optymalnym modelem samorządu adwokackiego

13.07.2022

Sprawozdanie na temat praworządności z 2022 r. Komisja wydaje konkretne zalecenia kierowane do państw członkowskich (komunikat prasowy)

11.07.2022

Oświadczenie Pana Mariusza Muszyńskiego w sprawie tzw. maili Dworczyka i funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego

17.03.2022

Uchwała Komitetu Nauk Prawnych PAN wzywająca do podjęcia rzeczywistych działań zmierzających do zakończenia kryzysu praworządności w Polsce

15.03.2022

Postanowienia końcowe Otwartego Kongresu Obywateli na rzecz trwałego pokoju, wolności i demokracji

14.03.2022

26 sędziów legalnego TK o wyroku Trybunału Przyłębskiej: niszczy podstawy Unii Europejskiej

14.03.2022

Oświadczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku z 13 marca 2022 roku

11.03.2022

Prawnicy: Agresja Rosji na Ukrainę to zbrodnia, będzie ścigana przez Trybunał Karny i sądy krajowe

01.03.2022

Oświadczenie sędziów  polskiego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku 

25.02.2022

Polskie organizacje społeczne: Wyrażamy solidarność z obywatelami i obywatelkami Ukrainy

10.11.2021

Oświadczenie sędziów Sądu Najwyższego z 10 listopada 2021 roku

05.11.2021

Porozumienie dla praworządności: obywatele apelują o wykonanie orzeczeń TSUE, ETPCz, SN i NSA

12.10.2021

Uchwała nr 04/2021 Komitetu Nauk Prawnych PAN z 12 października 2021 r. w związku z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2021 r.

12.10.2021

Stanowisko Kolegium Dziekańskiego WPiA UŁ w związku z wyrokiem TK

10.10.2021

Paweł Filipek: Na kolizyjnym kursie z Unią

08.10.2021

Przemówienie prof. Mirosława Wyrzykowskiego po otrzymaniu nagrody Der österreichische Verfassungspreis przyznanej przez austriackie stowarzyszenie Forum Verfassung

07.10.2021

Komisja Europejska po decyzji TK Przyłębskiej: Prawo UE ma pierwszeństwo przed prawem krajowym

07.10.2021

Komisja Europejska po decyzji TK Przyłębskiej: Prawo UE ma pierwszeństwo przed prawem krajowymWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200