Prezeska od Ziobry „reorganizuje” za karę krakowskich sędziów, którzy stosują wyroki ETPCz i TSUE

Udostępnij

dziennikarz prowadzący kronikę ataku na państwo prawa w Polsce dla OKO.press i Archiwum Osiatyńskiego, za co w 2021 roku został…

Więcej

Prezes krakowskiego sądu Dagmara Pawełczyk-Woicka chce powołać specjalną, „swoją” grupę sędziów. Ma ona zablokować wykonywanie wyroków TSUE i ETPCz. I zagwarantować, że nikt w jej sądzie już nie podważy statusu neo-sędziów. Czyli też jej.     To kolejny etap ustawiania i represjonowania krakowskich sędziów, którzy znani są na całą Polskę z obrony praworządności oraz wolnych […]Prezes krakowskiego sądu Dagmara Pawełczyk-Woicka chce powołać specjalną, „swoją” grupę sędziów. Ma ona zablokować wykonywanie wyroków TSUE i ETPCz. I zagwarantować, że nikt w jej sądzie już nie podważy statusu neo-sędziów. Czyli też jej.

 

 

To kolejny etap ustawiania i represjonowania krakowskich sędziów, którzy znani są na całą Polskę z obrony praworządności oraz wolnych sądów. Stoi za tym prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Dagmara Pawełczyk-Woicka (na zdjęciu u góry) nominatka resortu Ziobry i jednocześnie członkini nowej, upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa.

 

 

Nowe represje to kara za wydane w ostatnim czasie – przez podległych jej sędziów – orzeczenia, w których zakwestionowano status neo-sędziów, czyli sędziów nominowanych przez nową, upolitycznioną KRS. A legalność takich sędziów, jak i samej KRS podważyły w wyrokach TSUE i ETPCz.

 

 

Jak ustaliło OKO.press, odpowiedzią Pawełczyk-Woickiej na najnowsze orzeczenia podległych jej sędziów jest „reorganizacja” pracy wydziału, w którym podważono neo – sędziów. Jej celem jest odsunięcie niezależnych sędziów od rozpoznawania spraw, w których mogą zastosować wyroki TSUE i ETPCz.

 

 

Ponadto prezes sądu uruchomiła sankcje służbowe wobec sędziów, którzy zastosowali prawo UE i podważyli status neo-sędziów. Chodzi o sędzię Edytę Barańską wobec, której wszczęto procedurę lustracji polegającą na przeglądzie prowadzonych spraw i szukaniu ewentualnych uchybień. Lustrację można potem wykorzystać by zrobić jej dyscyplinarkę.

 

 

Z informacji OKO.press wynika też, że kolejny sędzia Grzegorz Buła od lutego 2022 roku ma zostać karnie przeniesiony do innego wydziału. Jego „winą” jest to, że w dwóch zdaniach odrębnych podważył status neo – sędziów. Prawdopodobnie podważył też legalność samej Pawełczyk-Wolickiej, która też jest taką sędzią. Piszemy o tym w dalszej części tekstu.

 

 

„Wszystko to jest po to by wyeliminować konkretnych sędziów od orzekania w danym rodzaju spraw i stosowania wyroków ETPCz i TSUE. Ale to ordynarne wpływanie na orzecznictwo i według mnie stanowi niedopuszczalną ingerencję w orzekanie. A na to są już odpowiednie przepisy kodeksu karnego” – mówi OKO.press krakowski sędzia Waldemar Żurek, jeden z symboli wolnych sądów. Dodaje: „Gwarantuję, że wszyscy za takie działania poniosą w przyszłości odpowiedzialność”.

 

 

 

 

Jak Pawełczyk-Woicka próbuje uciszać krakowskich sędziów

 

 

Sankcje służbowe wobec krakowskich sędziów i „reorganizacja”, to kara za ostatnie orzeczenia, w których zastosowano wyroki ETPCz i TSUE. Wyroki Trybunałów zapadły w 2021 roku i podważają legalność nowej, upolitycznionej KRS oraz dawanych przez nią nominacji sędziom.

 

 

Sędziowie w całej Polsce się na nie powołują i je stosują. W Sądzie Okręgowym w Krakowie jest duża grupa sędziów, która nie chce orzekać z neo-sędziami. We wrześniu 2021 roku w tej sprawie oświadczenie wydało 14 sędziów: Edyta Barańska, Maciej Czajka, Grzegorz Dyrga, Maciej Ferek, Jarosław Gaberle, Anna Głowacka, Janusz Kawałek, Joanna Makarska, Wojciech Maczuga, Dariusz Mazur, Beata Morawiec, Ewa Szymańska, Katarzyna Wierzbicka, Waldemar Żurek.

 

 

Z tego powodu czterech sędziów prezes sądu karnie przeniosła do innego wydziału. To: Beata Morawiec, Katarzyna Wierzbicka, Wojciech Maczuga i Maciej Czajka (z przeniesienia jego się jednak wycofała). Ale to nie przestraszyło sędziów. Orzeczenia z zastosowaniem wyroków ETPCz i TSUE wydał sędzia Waldemar Żurek i Maciej Ferek (został za to zawieszony przez nielegalną Izbę Dyscyplinarną).

 

 

Krakowscy sędziowie jednak dalej stosują prawo UE. Kolejne orzeczenia podważające status neo – sędziów wydali sędziowie Edyta Barańska i Grzegorz Buła. Krakowscy sędziowie zaczęli też stosować wyrok TSUE z 2021 roku, w którym podważono legalność delegowania sędziów – przez ministra sprawiedliwości – do orzekania w sądach wyższych instancji. Orzeczenia z powołaniem się na ten wyrok i podważające status sędziów delegowanych (bo są oni zależni do ministra) wydali Waldemar Żureki Wojciech Maczuga.

 

 

 

 

Jak ukarano sędzię Barańską

Sędzia Edyta Barańska ma ponad 20-letni staż w orzekaniu. Sądzi sprawy cywilne. Na początku stycznia 2022 roku uchyliła orzeczenie wydane przez neo-sędzię. Barańska do tej sprawy zastosowała bezpośrednio Konstytucję, bo uznała, że TK Julii Przyłębskiej jest wadliwy (są w nim sędziowie – dublerzy). I podważyła status nowej KRS i dawanych przez nią sędziom awansów.

 

 

 

Krótko po wydaniu tego orzeczenia prezes Pawełczyk-Woicka zarządziła lustrację prowadzonych przez nią spraw, pod kątem ewentualnej przewlekłości postępowania. Sędzia wizytator ma sprawdzić co dzieje się w sprawach, które sędzia prowadzi najdłużej. Protokół lustracji prezes sądu będzie mogła potem wykorzystać do złożenia zawiadomienia na sędzię do rzecznika dyscyplinarnego.

 

 

„Lustrację traktuję jako element odwetu. To presja za wydanie orzeczenia. Wszyscy, którzy kwestionują legalność powołania neo-sędziów spotyka kara” – mówi OKO.press sędzia Edyta Barańska. Dodaje: „Od 2016 roku jest w sądach coraz trudniej. Przybywa spraw”.

 

 

Lustracja to prosty sposób na szukanie na sędzię tzw. haków. Sądy, zwłaszcza w dużych miastach, są od lat zawalone sprawami i jeszcze dobiły je „reformy” Ziobry. Przed rządami PiS w wydziale sędzi Barańskiej sędziowie mieli po 100 – 200 spraw. Teraz mają po 300 – 400. Łatwo więc wykazać jakiemukolwiek sędziemu, że ma jakieś opóźnienia w sprawach. Za to dyscyplinarki mogliby mieć bodaj wszyscy sędziowie w Polsce.

 

 

Lustracja spraw sędzi Barańskiej jest celowa jeszcze z jednego powodu. Prezes sądu wie, że była ona na kilkumiesięcznym zwolnieniu lekarskim i w tym czasie nie prowadziła spraw. Wiec łatwo będzie jej zarzucić rzekomą przewlekłość. Co ciekawe taką lustrację chciano już zrobić w 2021 roku, ale władze sądu same się z niej wycofały.

 

 

Sędzia Barańska uważa też, że nie ma podstaw do takiej lustracji. Bo przepis, na który powołuje się prezes sądu zarządzając lustrację – dotyczy lustracji pracy sędziów z całego wydziału, a nie tylko jednego sędziego. Barańska zastanawia się, czy lustracja tylko jej pracy nie stanowi elementu mobbingu.

 

 

 

 

Jak ukarano sędziego Bułę

 

 

Z kolei sędzia Grzegorz Buła od lutego 2022 roku ma zostać karnie przeniesiony do innego wydziału. Buła od 30 lat sądzi sprawy cywilne. W krakowskim sądzie okręgowym od 10 lat jest w II wydziale cywilnym, który rozpoznaje odwołania od wyroków sądów rejonowych. Od lutego ma być przeniesiony do I wydziału cywilnego, który jest sądem pierwszej instancji. Dla niego to będzie zawodowa degradacja.

 

 

Sędzia formalnie nie dostał jeszcze decyzji, ale jest już ujęty w nowym podziale czynności w tym wydziale. Przeniesienie go to kara za wydanie dwóch zdań odrębnych do orzeczeń, w których podważył status neo – sędziów.

 

 

Sędzia zasiadał w składach trzyosobowych. W jednym była prezes Dagmara Pawełczyk-Woicka, która też jest neo-sędzią. Awans do sądu okręgowego dała jej nowa KRS, której jest członkinią. Buła najprawdopodobniej podważył jej legalność składając zdanie odrębne do orzeczenia wydanego przez skład z udziałem Pawełczyk-Woickiej. Piszemy, że najprawdopodobniej, bo nie sporządzono uzasadnienia do orzeczenia.

 

 

Przeciwko ukaraniu sędziego Buły karnym przeniesieniem protestują teraz sędziowie z jego obecnego wydziału. Złożyli do prezes sądu list protestacyjny. Wzięli go w obronę, bo ma bardzo dobre opinie w sądzie o swojej pracy i postawie etycznej. W przeszłości pełnił też funkcje kierownicze.

 

 

Krakowscy sędziowie podkreślają, że Buła miał prawo powołać się na wyroki ETPCz oraz TSUE i złożyć zdania odrębne jako niezawisły sąd. Nie zgadzają się by teraz karać go za wyrażanie wątpliwości prawnych dotyczących przepisów.

 

 

 

 

Po co Pawełczyk-Woickiej spec grupa ds. zażaleń

 

 

Sankcje służbowe wobec sędzi Barańskiej i sędziego Buły to nie jedyny pomysł prezes Dagmary Pawełczyk-Woickiej na zniechęcenie sędziów do stosowania prawa UE. Przymierza się też do tego by od lutego 2022 roku powstała specjalna grupa sędziów, która zapewni, że już żaden niepokorny sędzia nie podważy statusu neo-sędziów.

 

 

W tym celu chce powołać w I wydziale cywilnym specjalną sekcję do rozpoznawania zażaleń. Sekcja nieprzypadkowo ma powstać w tym wydziale. Bo orzeka tu sędzia Waldemar Żurek, który został tu karnie przeniesiony już w 2018 roku (to była kara za obronę praworządności) oraz Edyta Barańska. A od lutego ma tu orzekać sędzia Grzegorz Buła. W wydziale I cywilnym jest również sędzia Maciej Ferek, ale on od listopada 2021 roku jest bezprawnie zawieszony przez nielegalną Izbę Dyscyplinarną i ma obniżoną o 50 procent pensję. To kara za podważenie wcześniej kilka razy statusu neo-sędziów.

 

 

W I wydziale cywilnym są też inni niezależni sędziowie, 2 neo-sędziów (jest nim też przewodniczący wydziału Piotr Maziarz) i sędziowie rejonowi delegowani tu do orzekania przez ministerstwo sprawiedliwości (7 osób). Celem nowej sekcji zażaleniowej będzie odsunięcie niezależnych sędziów od rozpoznawania zażaleń. Dlaczego są one takie ważne?

 

 

I wydział jest sądem I instancji. Sędziowie od początku prowadzą tu skomplikowane procesy cywilne. A ich wyroki kontroluje sąd apelacyjny. Poza wyrokami wydają też w formie postanowień decyzje procesowe mające znaczenie dla biegu spraw np. zwalniają z kosztów sądowych, czy wydają tzw. zabezpieczenia roszczeń.

 

 

Zgodnie z uchwalonymi przez PiS przepisami zażalenia na decyzje procesowe wydane w toku postępowania, rozpoznają teraz w ramach tzw. kontroli poziomej; inni sędziowie z tego samego wydziału. I w ramach takiej kontroli sędzia Żurek i Barańska dostali do oceny zażalenia na postanowienia wydane przez neo-sędziów oraz sędziów delegowanych przez ministerstwo sprawiedliwości. I na kanwie tych spraw zastosowali wyroki ETPCz i TSUE.

 

 

By to ukrócić prezes Pawełczyk-Woicka chce więc powołać w I wydziale cywilnym sekcję zażaleniową, która będzie rozpoznawać takie zażalenia. Z informacji OKO.press wynika, że ma trafić ma do niej tylko 2 neo-sędziów oraz 5 sędziów delegowanych przez ministerstwo sprawiedliwości. Dzięki temu są spore szanse, że nikt już w tym wydziale nie podważy statusu neo-sędziów i sędziów delegowanych.

 

 

Żurek: To manipulowanie składem sądu

 

 

Podobny efekt ma też dać karne przenoszenie sędziów – przez prezes sądu – z wydziałów odwoławczych do wydziałów I instancyjnych. W ten sposób odsuwa się ich od kontroli orzeczeń wydanych przez sądy rejonowe, w tym przez neo – sędziów. To dlatego karnie jest przenoszony sędzia Buła, a wcześniej przeniesiono w ten sposób sędziego Wojciecha Maczugę, Beatę Morawiec i Katarzynę Wierzbicką. Wszyscy byli wcześniej przez lata w wydziałach odwoławczych.

 

 

Zdaniem sędziego Waldemara Żurka, byłego rzecznika legalnej KRS takie decyzje prezes sądu to manipulowanie składami orzeczniczymi i wpływ na działalność orzeczniczą sędziów. „Chodzi o to by odsunąć od orzekania w pewnej kategorii spraw sędziów, którzy mają inny pogląd prawny. To niedopuszczalna ingerencja w orzekanie” – mówi OKO.press sędzia Waldemar Żurek.

 

 

Jest jeszcze jeden problem z utworzeniem specjalnej sekcji ds. zażaleń. Oprócz tego, że trafią do niej tylko sędziowie, którzy nominację lub delegację do sądu okręgowego uzyskali za obecnej władzy, to większość z nich ma krótki staż pracy w sądzie wyższej instancji. Część sędziów delegowanych jest w I wydziale cywilnym zaledwie od kilku miesięcy.

 

 

Czyli decyzje procesowe sędziów z wieloletnim stażem będą kontrolować beneficjenci „reform” ministra Ziobry, z krótkim doświadczeniem w pracy orzeczniczej w sądzie okręgowym. A to się przełoży na jakość ich orzeczeń i prawa obywateli do załatwienia sprawy przez niezawisły, bezstronny, prawidłowo obsadzony sąd.

 

 

Dlatego przeciwko powołaniu specjalnej sekcji jest większość sędziów z tego wydziału. Zgodnie z regulaminem urzędowania sądów – zatwierdza go minister sprawiedliwości – musi się jeszcze na to zgodzić prezes sądu sądu apelacyjnego i ministerstwo sprawiedliwości. Ale wydaje się to formalnością.Autor


dziennikarz prowadzący kronikę ataku na państwo prawa w Polsce dla OKO.press i Archiwum Osiatyńskiego, za co w 2021 roku został…


Więcej

Opublikowany

23 stycznia 2022


Inne artykuły tego autora

10.08.2022

Władza PiS nie wykona wyroku TSUE. Do nowej Izby SN mogą trafić sami neo-sędziowie

09.08.2022

Haniebna decyzja ws. Tulei. „Egzekutor” Ziobry Radzik zablokował jego powrót do pracy

08.08.2022

Radzik, człowiek Ziobry, zaczął represje sędziów apelacyjnych w Warszawie. To kara za prawo UE

08.08.2022

Ważne. Sędzia Tuleya przywrócony do orzekania. To decyzja nowej prezes sądu, nominatki Ziobry

04.08.2022

Sąd: Manowska z SN może odpowiadać karnie za niewykonanie orzeczenia ws. Juszczyszyna

04.08.2022

ETPCz chroni sędziów przed zawieszeniem przez nową Izbę Odpowiedzialności Zawodowej

10.06.2022

Sędziowie z Rzeszowa do wiceszefa neo-KRS Puchalskiego: dymisja za udział w Kaście/Antykaście

06.06.2022

Ważna uchwała SN: neo-KRS jest sprzeczna z Konstytucją, można podważać status neo-sędziów

01.06.2022

Sędziowie i prawnicy do szefowej KE: Bez likwidacji neo-KRS nie zostanie przywrócona praworządność

31.05.2022

Małgorzata Manowska blokuje wykonanie przez SN już drugiego wyroku TSUE. Bruksela wciąż wierzy PiS?

30.05.2022

Ludzie od Ziobry chcą „utłuc” sędziego Żurka. Tak wygląda w praktyce kompromis z UE ws. praworządnośc

23.05.2022

Sędzia Żurek wygrywa z Prokuraturą Krajową i prezeską od Ziobry. Nie symulował wypadku w pracy

21.05.2022

Krzysztof Parchimowicz, symbol wolnej prokuratury, uniewinniony. To porażka człowieka od Ziobry

19.05.2022

Sąd: Prokuratura ma zająć się Małgorzatą Manowską za niewykonanie orzeczenia ws. Juszczyszyna

17.05.2022

„To bydlak”, „qtasina”, „Amerykańce nas z mośkami wydupczyc chcą” – oto język sędziów z Kasty/Antykasty

16.05.2022

UE nie zdradziła sędziów. Nie zgodzi się na putinizację sądów, bo to rozsadzi całą Unię [WAWRYKIEWICZ]

14.05.2022

Precedensowa decyzja sądu: prokuratura ma się zająć Maciejem Nawackim za niewykonanie wyroku TSUE

13.05.2022

TVP przegrało proces z sędzią Gąciarkiem. Musi go przeprosić i zapłacić 40 tysięcy złotych

12.05.2022

Sejm powołał neo-KRS bis. Są w niej sędziowie związani z resortem Ziobry i z grupą „Kasta”

10.05.2022

Siatka Małej Emi. „Ministerstwo ma politykę medialną do dupy. Ty sama robisz więcej niż ten ich spec”Wesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200