Nie ma zgody na uderzenie w media. Ponad 100 organizacji społecznych tłumaczy dlaczego. Wśród nich Archiwum Osiatyńskiego

Udostępnij

W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.

Więcej

Rola niezależnych mediów nabiera szczególnego znaczenia dziś, gdy przestrzeń społecznego komunikowania staje się polem działań, których celem jest sianie niepewności, rozprzestrzeniania kłamstw i teorii spiskowych, wzmaganie strachu i wrogości do innych - pisze ponad setka organizacji społecznych„Każda próba ograniczenia wpływów [finansowych] za pomocą decyzji administracyjnych i politycznych jest zamachem na materialne podstawy funkcjonowania mediów, a tym samym zamachem na ich wolność i niezależność” – głosi oświadczenie podpisane przez polskie organizacje społeczne.

 

Przypomnijmy, że poniższy list solidarnościowy to kolejny ważny głos przeciwko zamachowi rządu PiS na niezależne od niego media. Wcześniej wypowiedzieli się europarlamentarzyści, Komisja Europejska, szef komisji spraw zagranicznych Senatu USA.

 

Publikujemy pełną treść stanowiska organizacji społecznych.

 


 

Organizacje społeczne solidarne w obronie niezależności mediów

 

Nie ma demokracji bez wolnych mediów, niezależnych od władz politycznych i grup interesów. Nie ma demokracji bez silnego autonomicznego społeczeństwa obywatelskiego zdolnego do samoorganizacji i artykułowania społecznych potrzeb i aspiracji.

 

To dzięki nim instytucje publiczne, organy władzy, policja, struktury gospodarcze i uczestnicy życia publicznego podlegają społecznej kontroli. Wolne i odpowiedzialne media dostarczają rzetelnych informacji, upowszechniają wiedzę, tworzą przestrzeń do wymiany opinii, prowadzenia otwartej debaty i politycznego sporu.

 

Niezależne media opierające się na rzetelnym odpowiedzialnym dziennikarstwie są niezbędne w epoce masowej zindywidualizowanej komunikacji, jaką otworzył internet. Choć każdy może mieć opinię, nie każdy ma kompetencje, by analizować coraz większe strumienie danych i zamieniać je na użyteczne informacje. Nie każdy ma zasoby i umiejętności, by prowadzić żmudne śledztwa dziennikarskie odsłaniające istotne fakty ze świata polityki i biznesu.

 

Rola niezależnych mediów nabiera szczególnego znaczenia dziś, gdy przestrzeń społecznego komunikowania staje się polem działań, których celem jest sianie niepewności, rozprzestrzeniania kłamstw i teorii spiskowych, wzmaganie strachu i wrogości do innych.

 

W czasach rosnącej dezinformacji, szerzących się fakenewsów i mowy nienawiści, głos niezależnych mediów odwołujących się do sprawdzonych faktów i opartych na wiedzy opinii staje się ważnym punktem odniesienia umożliwiającym odróżnienie prawdy od fałszu. Ta ważna rola niezależnych mediów potwierdza się codziennie w okresie pandemii.

 

Dla realizacji swojej społecznej misji media potrzebują prawnych gwarancji wolności i niezależności. Potrzebują też niezależnych od władzy źródeł finansowania. Istotnym, w wielu przypadkach jedynym, źródłem dochodów dla mediów są dziś wpływy z reklam.

 

Dlatego próba ograniczenia tych wpływów za pomocą decyzji administracyjnych i politycznych jest zamachem na materialne podstawy funkcjonowania mediów, a tym samym zamachem na ich wolność i niezależność.

 

Rządowy projekt ustawy wprowadzającej „składkę od przychodów reklamowych”, czyli w istocie dodatkowy podatek poważnie ograniczający wpływy z reklamy, nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia.

 

Jest niczym innym jak zamachem na niezależne media, próbą ograniczenia ich niezależności i zasięgu oddziaływania. Próba ta podejmowana jest w sytuacji pandemii, która uderzyła w podstawy funkcjonowania wielu organizacji i przedsiębiorstw, w tym instytucji medialnych.

 

Jako przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce stanowczo sprzeciwiamy się projektowi rządowej ustawy wymierzonej w wolne, niezależne media. Sprzeciwiamy się wszelkim próbom ograniczania ich wolności i niezależności. W pełni solidaryzujemy się z protestem instytucji medialnych, które walcząc o swoją niezależność, walczą o dobro wspólne.

 

 1. Akcja Demokracja
 2. Archiwum Osiatyńskiego
 3. Bytomski Klub Samorządowy
 4. ClientEarth Prawnicy dla Ziemi
 5. Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce
 6. Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
 7. Forum Darczyńców w Polsce
 8. Forum Obywatelskiego Rozwoju
 9. Forum Unia Młodych
 10. Fundacja Polki Mogą Wszystko
 11. Fundacja Aktywności Lokalnej
 12. Fundacja Autonomia
 13. Fundacja Bęc Zmiana
 14. Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka
 15. Fundacja Centrum Praw Kobiet
 16. Fundacja Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji 50+
 17. Fundacja Cicha Tęcza
 18. Fundacja Client Earth
 19. Fundacja CultureLab
 20. Fundacja dla Polski
 21. Fundacja Dobra Wola
 22. Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia
 23. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
 24. Fundacja EFC
 25. Fundacja Feminoteka
 26. Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem
 27. Fundacja Idealna Gmina
 28. Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich
 29. Fundacja im. Stefana Batorego
 30. Fundacja Kultura Liberalna
 31. Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak
 32. Fundacja Liberté!
 33. Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów
 34. Fundacja Morze Aktywności
 35. Fundacja na rzecz Praw Ucznia
 36. Fundacja Ośrodka Karta
 37. Fundacja Panoptykon
 38. Fundacja Picture Doc
 39. Fundacja Pole Dialogu,
 40. Fundacja Polsat
 41. Fundacja Res Publica
 42. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
 43. Fundacja Stocznia
 44. Fundacja Szkoła z Klasą
 45. Fundacja Tolerancyjna Polska
 46. Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika
 47. Grupa Ponton
 48. Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 49. Helsińska Inicjatywa dla Praw Człowieka
 50. Inicjatywa obywatelska “Chcemy całego życia!”
 51. Inicjatywa Różowa skrzyneczka
 52. INPRIS Instytut Prawa i Sprawiedliwości
 53. Instytut Spraw Publicznych
 54. Kampania Przeciw Homofobii
 55. Klub Seniora Relaks
 56. Kobiety Filmu
 57. Kolektyw Sputnik Photos
 58. Komitet Obrony Demokracji
 59. Kongres Kobiet
 60. Krytyka Polityczna
 61. Małopolskie Towarzystwo Oświatowe (MTO)
 62. Mazowieckie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem dziecięcym KROK DALEJ
 63. Miasteczko Wolność
 64. Musszelka
 65. Obywatele Kultury
 66. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP
 67. Otwarta Rzeczpospolita – Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii
 68. Plakaciary Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet
 69. Polska Akcja Humanitarna
 70. Stowarzyszenie “Tuczno, moje małe Kujawy”
 71. Polska Fundacja im. Roberta Schumana
 72. Pomorskie Centrum Praw Człowieka
 73. Projekt: Polska
 74. Sieć Obywatelska Watchdog Polska
 75. Stowarzyszenie “Wójtowice Powrót do Przyszłości”
 76. Stowarzyszenie “Zdanie”
 77. Stowarzyszenie “Złotoryja dla demokracji”
 78. Stowarzyszenie Amnesty International
 79. Stowarzyszenie BoMiasto
 80. Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet
 81. Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA
 82. Stowarzyszenie Homo Faber
 83. Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
 84. Stowarzyszenie Integracyjne “Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie
 85. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 86. Stowarzyszenie Klon/Jawor
 87. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej
 88. Stowarzyszenie Młoda Lewica Rzeczypospolitej Polskiej
 89. Stowarzyszenie Nasze Łomianki
 90. Stowarzyszenie Oświata Polska
 91. Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita
 92. Stowarzyszenie Państwomiasto
 93. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym
 94. Stowarzyszenie Pomóżmy Gminie Kęsowo
 95. Stowarzyszenie Rozwoju Produktu Lokalnego „Wiatraki Mazur”
 96. Stowarzyszenie TAK Trójmiejska Akcja Kobieca
 97. Stowarzyszenie Wiosna bez Barier
 98. Stowarzyszenie Zielone Dzieci z Mrągowa
 99. Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
 100. Świętokrzyskie Centrum Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych,
 101. Towarzystwo “Haj”
 102. Towarzystwo Dziennikarskie
 103. Wielka Koalicja za Równością i Wyborem (WKRW)


Autor


W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.


Więcej

Opublikowany

12 lutego 2021


Inne artykuły tego autora

17.03.2022

Uchwała Komitetu Nauk Prawnych PAN wzywająca do podjęcia rzeczywistych działań zmierzających do zakończenia kryzysu praworządności w Polsce

15.03.2022

Postanowienia końcowe Otwartego Kongresu Obywateli na rzecz trwałego pokoju, wolności i demokracji

14.03.2022

26 sędziów legalnego TK o wyroku Trybunału Przyłębskiej: niszczy podstawy Unii Europejskiej

14.03.2022

Oświadczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku z 13 marca 2022 roku

11.03.2022

Prawnicy: Agresja Rosji na Ukrainę to zbrodnia, będzie ścigana przez Trybunał Karny i sądy krajowe

01.03.2022

Oświadczenie sędziów  polskiego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku 

25.02.2022

Polskie organizacje społeczne: Wyrażamy solidarność z obywatelami i obywatelkami Ukrainy

10.11.2021

Oświadczenie sędziów Sądu Najwyższego z 10 listopada 2021 roku

05.11.2021

Porozumienie dla praworządności: obywatele apelują o wykonanie orzeczeń TSUE, ETPCz, SN i NSA

12.10.2021

Uchwała nr 04/2021 Komitetu Nauk Prawnych PAN z 12 października 2021 r. w związku z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2021 r.

12.10.2021

Stanowisko Kolegium Dziekańskiego WPiA UŁ w związku z wyrokiem TK

10.10.2021

Paweł Filipek: Na kolizyjnym kursie z Unią

08.10.2021

Przemówienie prof. Mirosława Wyrzykowskiego po otrzymaniu nagrody Der österreichische Verfassungspreis przyznanej przez austriackie stowarzyszenie Forum Verfassung

07.10.2021

Komisja Europejska po decyzji TK Przyłębskiej: Prawo UE ma pierwszeństwo przed prawem krajowym

07.10.2021

Komisja Europejska po decyzji TK Przyłębskiej: Prawo UE ma pierwszeństwo przed prawem krajowym

08.09.2021

Żona Karola Karskiego z PiS idzie do Sądu Najwyższego. Awans dała jej nowa, polityczna KRS

07.09.2021

KE potwierdza: blokada miliardów dla Polski przez podważanie prawa Unii

07.09.2021

Sędzia Gąciarek odmawia orzekania z neo-sędzią, którego awansowała upolityczniona KRS

07.09.2021

KE wnioskuje do TSUE o kary finansowe dla Polski. Ziobro: „Prawna wojna hybrydowa”

07.09.2021

„Komisarz” Manowska lekceważy głos starych sędziów SN. I prze do wyboru nowego prezesa Izby CywilnejWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200