KE skarży polski rząd do TSUE. Nie uznaje uchylenia immunitetów sędziom Tulei i Morawiec

Udostępnij

współzałożycielka Archiwum Osiatyńskiego i The Rule of Law in Poland, doktor nauk prawnych, badaczka w Polskiej Akademii Nauk, afiliowana przy…

Więcej

Komisja Europejska skarży do Trybunału Sprawiedliwości UE przepisy naruszające niezawisłość sędziowską. Wnioskuje do TSUE o uniemożliwienie Izbie Dyscyplinarnej dalszego uchylania immunitetów sędziom i uchylenie decyzji znoszących immunitet sędziom Tulei i MorawiecKomisja Europejska 31 marca ogłosiła, że zaskarża polski rząd do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z przepisami naruszającymi niezawisłość sędziowską. Zawnioskowała także o środki tymczasowe dotyczące Izby Dyscyplinarnej w SN.

 

„Odpowiedzenie na zastrzeżenia Komisji Europejskiej w rozmowach z polskimi władzami nie było możliwe. Dlatego Komisja zdecydowała się skierować sprawę do TSUE. Zwracamy się o orzeczenie środków tymczasowych. Bez tego, w Polsce mogą być stosowane przepisy prawa, które zagrażają praworządności w Polsce i porządkowi prawnemu Unii” – na konferencji prasowej wyjaśnił tę decyzję komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders.

 

Wiceprzewodnicząca KE Vera Jourova skomentowała: „Jestem głęboko zaniepokojona ciągłymi działaniami, które podważają niezawisłość sądów w Polsce. Polscy sędziowie są sędziami europejskimi i powinni wykonywać swoją pracę bez nacisków politycznych. Dlatego postanowiliśmy ponownie zaskarżyć polski rząd do TSUE”.

 

Jest to czwarta skarga KE przeciwko rządowi Zjednoczonej Prawicy w związku ze zmianami w sądownictwie forsowanymi od pięciu lat. Do tego w TSUE na rozpatrzenie czeka szereg pytań prejudycjalnych zadanych przez polskie sądy.

 

Komisja Europejska wnioskuje, żeby TSUE orzekł o środkach tymczasowych, dzięki którym do czasu wydania przez TSUE wyroku w sprawie, Izba Dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym:

 

  • nie będzie mogła decydować o immunitetach sędziów, a także w sprawach ubezpieczeń społecznych i emerytalnych;
  • zawieszone zostaną skutki już podjętych przez ID SN decyzji o uchyleniu immunitetu sędziów (jak w wypadku sędziów Igora Tulei i Beaty Morawiec);
  • nie będzie mogła stosować przepisów polskiego prawa uniemożliwiającego oraz pozwalającego na karanie dyscyplinarne sędziów za stosowanie prawa unijnego chroniących niezawisłość sędziowską i za zadawanie pytań prejudycjalnych do TSUE dotyczących niezawisłości sędziowskiej.

 

Chodzi o przepisy ustawy kagańcowej obowiązującej od połowy lutego 2020 roku.

 

 

Rzecznik rządu Piotr Müller skomentował działania Komisji: „Wniosek KE do TSUE nie ma prawnego i faktycznego uzasadnienia. Regulacja obszaru związanego z wymiarem sprawiedliwości należy do wyłącznej domeny krajowej, co wynika wprost z Konstytucji RP i unijnych traktatów. Polskie regulacje nie odbiegają od standardów obwiązujących w UE”.

 

 

Komisarz Reynders wyraził nadzieję, że TSUE wyda postanowienie o nowych, dodatkowych środkach tymczasowych co najmniej „tak szybko jak ostatnim razem”, a nawet „bardzo szybko”.

 

Przypomniał też, że Komisja Europejska ciągle monitoruje stan praworządności we wszystkich państwach UE. Zachwalał mechanizm monitorujący jako element tworzenia kultury praworządności w UE, a przede wszystkim mechanizm wykrywania i zapobiegania zagrożeniom dla praworządności, ułatwiający też odpowiadanie na już istniejące zagrożenia.

 

Organizacje społeczne i autorytety prawnicze z całego świata wezwały jednak Komisję Europejską do znacznie szerzej zakrojonych działań prawnych.

 

W TSUE jest rozpatrywana skarga na model odpowiedzialności dyscyplinarnej dla sędziów, którą KE wniosła w październiku 2019 rokuW styczniu 2020 roku KE zawnioskowała o środki tymczasowe w postaci „zawieszenia” Izby Dyscyplinarnej w SN. TSUE przychylił się do jej prośby. 8 kwietnia TSUE orzekł, że Izba Dyscyplinarna SN nie może prowadzić spraw dyscyplinarnych wobec sędziów ani przekazywać ich sądom, które nie spełniają kryterium niezależności w rozumieniu prawa unijnego. Postanowienie TSUE z kwietnia jest w mocy do wydania przez trybunał wyroku.

 

Próbując obejść kwietniowe postanowienie TSUE, polskie władzy uruchomiły przeciwko sędziom krytycznym wobec zmian w sądownictwie postępowania karne. Na kanwie tych postępowań Izba Dyscyplinarna w SN uchyliła immunitety sędziom Beacie Morawiec i Igorowi Tulei.Autor


współzałożycielka Archiwum Osiatyńskiego i The Rule of Law in Poland, doktor nauk prawnych, badaczka w Polskiej Akademii Nauk, afiliowana przy…


Więcej

Opublikowany

31 marca 2021


Inne artykuły tego autora

04.07.2022

Czy nie lepiej usunąć Węgry i Polskę z Unii Europejskiej? John Morijn: Odrzucam ten pomysł

29.06.2022

Rząd PiS znów stanął przed TSUE. Komisja Europejska: system dyscyplinowania sędziów narusza prawo UE

28.06.2022

Europa nie może iść na kompromis, jeśli chodzi o rządy prawa w Polsce

30.03.2022

TSUE potwierdził, że sposób wyboru KRS ma wpływ na ocenę niezawisłości sądu [ANALIZA WYROKU]

16.03.2022

ETPCz zasądza 30 tys. euro sędziemu ze starej KRS, któremu ustawa PiS skróciła kadencję [WYROK]

22.02.2022

TSUE: sędziów nie można dyscyplinować za stosowanie zasady pierwszeństwa prawa UE

03.02.2022

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka obnaża słabość zmian w SN proponowanych w LexDuda

03.02.2022

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka obnaża słabość zmian w SN proponowanych w LexDuda

28.01.2022

„Nasza praworządność”. Polki w Holandii edukują o ataku na sądy w Polsce

22.01.2022

Polscy kandydaci na sędziów Trybunału w Strasburgu odrzuceni. Porażka założyciela Ordo Iuris

08.01.2022

Kasa i Trybunał Przyłębskiej. Konflikt między Polską i UE będzie narastał [CO NAS CZEKA W 2022]

08.01.2022

Kasa i Trybunał Przyłębskiej. Konflikt między Polską i UE będzie narastał [CO NAS CZEKA W 2022]

30.12.2021

Prawny polexit. TK Julii Przyłębskiej orzekł, że wyroki TSUE są sprzeczne z konstytucją [MÓJ TEKST ROKU]

27.12.2021

Żarty się skończyły. W UE nie będą już negocjować z ustrojowymi zamachowcami [ROZMOWA]

22.12.2021

Pilne! Komisja Europejska wszczyna postępowanie przeciwko Polsce za działania Trybunału Konstytucyjnego

08.12.2021

Raport: w wyniku „dobrej zmiany” PiS spadła wydajność Sądu Najwyższego

07.12.2021

Polski rząd znowu wskazał założyciela Ordo Iuris na sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

02.12.2021

Rzecznik TSUE: Oddalić zarzuty Polski i Węgier w sprawie „pieniędzy za praworządność”

16.11.2021

TSUE: Uprawnienia Ziobry do delegowania sędziów są sprzeczne z prawem unijnym

15.11.2021

Wyjaśniamy, dlaczego Ziobro złożył do TK wniosek ws. Europejskiej Konwencji Praw CzłowiekaWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200