KE skarży polski rząd do TSUE. Nie uznaje uchylenia immunitetów sędziom Tulei i Morawiec

Udostępnij

Prawniczka, asystent w Poznańskim Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w…

Więcej

Komisja Europejska skarży do Trybunału Sprawiedliwości UE przepisy naruszające niezawisłość sędziowską. Wnioskuje do TSUE o uniemożliwienie Izbie Dyscyplinarnej dalszego uchylania immunitetów sędziom i uchylenie decyzji znoszących immunitet sędziom Tulei i MorawiecKomisja Europejska 31 marca ogłosiła, że zaskarża polski rząd do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z przepisami naruszającymi niezawisłość sędziowską. Zawnioskowała także o środki tymczasowe dotyczące Izby Dyscyplinarnej w SN.

 

„Odpowiedzenie na zastrzeżenia Komisji Europejskiej w rozmowach z polskimi władzami nie było możliwe. Dlatego Komisja zdecydowała się skierować sprawę do TSUE. Zwracamy się o orzeczenie środków tymczasowych. Bez tego, w Polsce mogą być stosowane przepisy prawa, które zagrażają praworządności w Polsce i porządkowi prawnemu Unii” – na konferencji prasowej wyjaśnił tę decyzję komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders.

 

Wiceprzewodnicząca KE Vera Jourova skomentowała: „Jestem głęboko zaniepokojona ciągłymi działaniami, które podważają niezawisłość sądów w Polsce. Polscy sędziowie są sędziami europejskimi i powinni wykonywać swoją pracę bez nacisków politycznych. Dlatego postanowiliśmy ponownie zaskarżyć polski rząd do TSUE”.

 

Jest to czwarta skarga KE przeciwko rządowi Zjednoczonej Prawicy w związku ze zmianami w sądownictwie forsowanymi od pięciu lat. Do tego w TSUE na rozpatrzenie czeka szereg pytań prejudycjalnych zadanych przez polskie sądy.

 

Komisja Europejska wnioskuje, żeby TSUE orzekł o środkach tymczasowych, dzięki którym do czasu wydania przez TSUE wyroku w sprawie, Izba Dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym:

 

  • nie będzie mogła decydować o immunitetach sędziów, a także w sprawach ubezpieczeń społecznych i emerytalnych;
  • zawieszone zostaną skutki już podjętych przez ID SN decyzji o uchyleniu immunitetu sędziów (jak w wypadku sędziów Igora Tulei i Beaty Morawiec);
  • nie będzie mogła stosować przepisów polskiego prawa uniemożliwiającego oraz pozwalającego na karanie dyscyplinarne sędziów za stosowanie prawa unijnego chroniących niezawisłość sędziowską i za zadawanie pytań prejudycjalnych do TSUE dotyczących niezawisłości sędziowskiej.

 

Chodzi o przepisy ustawy kagańcowej obowiązującej od połowy lutego 2020 roku.

 

 

Rzecznik rządu Piotr Müller skomentował działania Komisji: „Wniosek KE do TSUE nie ma prawnego i faktycznego uzasadnienia. Regulacja obszaru związanego z wymiarem sprawiedliwości należy do wyłącznej domeny krajowej, co wynika wprost z Konstytucji RP i unijnych traktatów. Polskie regulacje nie odbiegają od standardów obwiązujących w UE”.

 

 

Komisarz Reynders wyraził nadzieję, że TSUE wyda postanowienie o nowych, dodatkowych środkach tymczasowych co najmniej „tak szybko jak ostatnim razem”, a nawet „bardzo szybko”.

 

Przypomniał też, że Komisja Europejska ciągle monitoruje stan praworządności we wszystkich państwach UE. Zachwalał mechanizm monitorujący jako element tworzenia kultury praworządności w UE, a przede wszystkim mechanizm wykrywania i zapobiegania zagrożeniom dla praworządności, ułatwiający też odpowiadanie na już istniejące zagrożenia.

 

Organizacje społeczne i autorytety prawnicze z całego świata wezwały jednak Komisję Europejską do znacznie szerzej zakrojonych działań prawnych.

 

W TSUE jest rozpatrywana skarga na model odpowiedzialności dyscyplinarnej dla sędziów, którą KE wniosła w październiku 2019 rokuW styczniu 2020 roku KE zawnioskowała o środki tymczasowe w postaci „zawieszenia” Izby Dyscyplinarnej w SN. TSUE przychylił się do jej prośby. 8 kwietnia TSUE orzekł, że Izba Dyscyplinarna SN nie może prowadzić spraw dyscyplinarnych wobec sędziów ani przekazywać ich sądom, które nie spełniają kryterium niezależności w rozumieniu prawa unijnego. Postanowienie TSUE z kwietnia jest w mocy do wydania przez trybunał wyroku.

 

Próbując obejść kwietniowe postanowienie TSUE, polskie władzy uruchomiły przeciwko sędziom krytycznym wobec zmian w sądownictwie postępowania karne. Na kanwie tych postępowań Izba Dyscyplinarna w SN uchyliła immunitety sędziom Beacie Morawiec i Igorowi Tulei.Autor


Prawniczka, asystent w Poznańskim Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w…


Więcej

Opublikowany

31 marca 2021Inne artykuły tego autora

02.12.2021

Rzecznik TSUE: Oddalić zarzuty Polski i Węgier w sprawie „pieniędzy za praworządność”

16.11.2021

TSUE: Uprawnienia Ziobry do delegowania sędziów są sprzeczne z prawem unijnym

15.11.2021

Wyjaśniamy, dlaczego Ziobro złożył do TK wniosek ws. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

09.11.2021

ETPCz: Polska naruszyła prawo do niezależnego sądu. Musi zapłacić sędziom po 15 tys. euro

08.10.2021

Gdyby potraktować serio orzecznie TK, Polska powinna wyjść z Unii Europejskiej – mówi prof. Biernat

07.10.2021

Większość uważa, że TSUE ma prawo cofnąć zmiany w polskim sądownictwie [SONDAŻ IPSOS]

07.10.2021

Prawny polexit. TK Julii Przyłębskiej orzekł, że wyroki TSUE są sprzeczne z konstytucją

06.10.2021

Dwa ciosy w reformę Ziobry na kanwie sprawy sędziego Żurka – jest ważny wyrok TSUE

25.09.2021

Jak Morawiecki chce wykorzystać TK do ignorowania wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE

17.08.2021

Rząd zaognia konflikt? Zmieni Izbę Dyscyplinarną, ale popiera antyunijną interpretację konstytucji

05.08.2021

PILNE: Prezes SN Manowska „zamraża” sprawy kierowane do Izby Dyscyplinarnej

28.07.2021

Irlandzki sąd znowu pyta TSUE o wykonywanie Europejskiego Nakazu Aresztowania do Polski

12.07.2021

Sędzia Biernat: Wniosek premiera do TK rysuje fałszywy konflikt między prawem UE a konstytucją

01.04.2021

Rządzący od lat dyskredytują TSUE. Wniosek Morawieckiego do TK ma w tym jeszcze pomóc

29.03.2021

Prawnicy z całego świata apelują do KE o obronę polskiego Sądu Najwyższego i Igora Tulei

24.03.2021

Tak się bronią przed „pieniędzmi za praworządność”. Znamy treść zarzutów Polski i Węgier

13.03.2021

Holenderscy posłowie żądają działań ws. łamania praworządności w Polsce i na Węgrzech

05.03.2021

„Sytuacja bliższa standardom białoruskim niż UE”. Polscy prokuratorzy dają świadectwo europosłom

05.03.2021

Jourová i Reynders w odpowiedzi na list 5231 sędziów i prokuratorów rozmywają odpowiedzialność KE

02.03.2021

Co oznacza wyrok TSUE? PiS ma kłopot. Trybunał dał wytyczne, jak ocenić przepisy ustawy o neo-KRSWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200