Cztery organizacje sędziowskie pozywają Radę UE za akceptację polskiego KPO

Udostępnij

współzałożycielka Archiwum Osiatyńskiego i The Rule of Law in Poland, doktor nauk prawnych, badaczka w Polskiej Akademii Nauk, afiliowana przy…

Więcej

Bezprecedensowa skarga do TSUE. Cztery największe organizacje sędziów uznały, że zapisy o kamieniach milowych w polskim KPO, dotyczące przywrócenia praworządności i zaakceptowane przez Radę UE, nie spełniają orzeczeń TSUE i nie gwarantują niezawisłości sądów i sędziów w Polsce     Cztery europejskie organizacje sędziowskie argumentują, że warunki dotyczące sądownictwa, które Polska musi spełnić, żeby dostać […]Bezprecedensowa skarga do TSUE. Cztery największe organizacje sędziów uznały, że zapisy o kamieniach milowych w polskim KPO, dotyczące przywrócenia praworządności i zaakceptowane przez Radę UE, nie spełniają orzeczeń TSUE i nie gwarantują niezawisłości sądów i sędziów w Polsce

 

 

Cztery europejskie organizacje sędziowskie argumentują, że warunki dotyczące sądownictwa, które Polska musi spełnić, żeby dostać unijne fundusze z KPO, nie wystarczają by spełnić wyroki TSUE.

 

 

28 sierpnia 2022 skargę do Sądu Unii Europejskiej (organu TSUE) złożyły cztery główne stowarzyszenia sędziów:

  • Stowarzyszenie Europejskich Sędziów Administracyjnych (Association of European Administrative Judges, AEAJ),
  • Europejskie Stowarzyszenie Sędziów (European Association of Judges, EAJ),
  • Sędziowie dla Sędziów (Rechters voor Rechters)
  • oraz Europejscy Sędziowie dla Demokracji i Wolności (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés, MEDEL).

 

To bezprecedensowy krok w historii działań społeczeństwa obywatelskiego na rzecz obrony przestrzegania praworządności i jej kluczowego komponentu, niezawisłości sędziowskiej, w państwach UE.

 

W przygotowaniu skargi stowarzyszeniom sędziowskim pomagali profesorowie prawa

  • Daniel Sarmiento (Uniwersytet w Madrycie),
  • Kees Sterk (były przewodniczący Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa),
  • John Morijn (Uniwersytet w Groningen),
  • Laurent Pech (Szkoła Prawa Kolegium Uniwersyteckiego w Dublinie)
  • i Alberto Alemanno (Szkoła Główna Handlowa w Paryżu),
  • a także Trajan Shipley i Francesco Zatelli.

 

Stowarzyszenia sędziowskie argumentują, że decyzja Rady (rządów państw UE) z 17 czerwca 2022 roku, zatwierdzająca polski Krajowy Plan Odbudowy z wynegocjowanymi przez Komisję Europejską Ursuli von der Leyen i rząd Mateusza Morawieckiego „kamieniami milowymi”, czyli warunkami dotyczącymi przywracania standardów praworządności w Polsce, w istocie narusza prawo i standardy UE.

 

Argumentują, że „kamienie milowe” nie gwarantują w wystarczającym stopniu skutecznej ochrony sądowej, którą obywatelom UE zapewnia unijny traktat, ponieważ nie są zgodne z orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

 

Podają, że prawo UE narusza „kamień milowy” dotyczący sposobu przywrócenia do orzekania sędziów bezprawnie zawieszonych przez Izbę Dyscyplinarną w Sądzie Najwyższym. 15 lipca 2021 roku TSUE orzekł, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem w rozumieniu prawa UE.

 

 

Stowarzyszenia sędziowskie wskazują, że unijni komisarze – wiceszefowa KE Věra Jourová, wiceszefowa KE Margarethe Vestager i komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders – zwracali uwagę, że wynegocjowane przez von der Leyen i Morawieckiego warunki nie wystarczają do realizacji orzeczeń TSUE wydanych w związku z naruszeniami praworządności.

 

 

Wskazują też, że Rada zlekceważyła też apele Parlamentu Europejskiego, żeby nie akceptować polskiego KPO, dopóki „kamienie milowe” nie będą odzwierciedlać wyroków TSUE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

 

 

Zaznaczają, że TSUE w dwóch wyrokach z 16 lutego 2022 roku na kanwie skarg rządów Polski i Węgier, w których orzekł o zgodności mechanizmu warunkującego wypłatę unijnych funduszy od przestrzegania wartości praworządności w państwach członkowskich, wskazał, że praworządność stanowi nie tylko jedną z wartości definiujących samą tożsamość UE i jej porządek prawny. Ale także, że UE i jej państwa członkowskie mają także obowiązek poszanowania, promowania i obrony rządów prawa.

 

 

Rada zaakceptowała już krajowe plany odbudowy dla wszystkich krajów, oprócz Węgier. Polska nie otrzymuje jednak transz z KPO, ponieważ rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zrealizował w pełni, zgodnie z wyrokami TSUE i ETPCz, żadnego z wynegocjowanych przez rząd Mateusza Morawieckiego „kamieni milowych”.

 

 

Komisja Europejska oceniła, że nie przyczyniła się do tego zmiana ustawy o Sądzie Najwyższym, na podstawie projektu prezydenta Dudy, która zlikwidowała Izbę Dyscyplinarną i ustanowiła nowy organ, Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. Prezydent Duda ma do niej powołać 11 osób z listy nazwisk wylosowanych przez Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Manowską.

 

 

To rozwiązanie nie wykonuje jednak orzeczeń TSUE i ETPCz, bo w nowej izbie mogą się znaleźć wylosowane osoby, które zostały wybrane do Sądu Najwyższego w procedurze z udziałem neo Krajowej Rady Sądownictwa wybranej na zmienionych w 2017 roku przez PiS zasadach.Autor


współzałożycielka Archiwum Osiatyńskiego i The Rule of Law in Poland, doktor nauk prawnych, badaczka w Polskiej Akademii Nauk, afiliowana przy…


Więcej

Opublikowany

29 sierpnia 2022


Inne artykuły tego autora

15.02.2023

Pilne! Komisja Europejska skarży Polskę do TSUE za Trybunał Konstytucyjny. Co to oznacza?

20.01.2023

Senat prosi Komisję Wenecką o opinię o ustawie o Sądzie Najwyższym. Game changer w sprawie KPO?

16.01.2023

Polska i Węgry już się nie wywiną? Unia Europejska coraz ostrzej broni praworządności [Debata]

05.01.2023

Julia Przyłębska nie ustępuje. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego chcą wyboru nowego prezesa

29.12.2022

Trybunał Konstytucyjny Przyłębskiej stał się elementem machiny niszczenia państwa prawnego

12.10.2022

Czym są pozwy SLAPP i jak z nimi walczyć [zapisz się na warsztat dla prawników]

06.10.2022

Słowenia wykonuje wyrok swojego TK. Legalizuje małżeństwa par tej samej płci i możliwość adopcji

29.07.2022

Jak naprawić Trybunał Konstytucyjny? Sadurski: Usunięcie dublerów nie wystarczy, trzeba iść dalej

13.07.2022

Komisja Europejska domaga się zmian w zakresie praworządności. Ziobro oskarża ją o szantaż

04.07.2022

Czy nie lepiej usunąć Węgry i Polskę z Unii Europejskiej? John Morijn: Odrzucam ten pomysł

29.06.2022

Rząd PiS znów stanął przed TSUE. Komisja Europejska: system dyscyplinowania sędziów narusza prawo UE

28.06.2022

Europa nie może iść na kompromis, jeśli chodzi o rządy prawa w Polsce

30.03.2022

TSUE potwierdził, że sposób wyboru KRS ma wpływ na ocenę niezawisłości sądu [ANALIZA WYROKU]

16.03.2022

ETPCz zasądza 30 tys. euro sędziemu ze starej KRS, któremu ustawa PiS skróciła kadencję [WYROK]

22.02.2022

TSUE: sędziów nie można dyscyplinować za stosowanie zasady pierwszeństwa prawa UE

03.02.2022

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka obnaża słabość zmian w SN proponowanych w LexDuda

03.02.2022

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka obnaża słabość zmian w SN proponowanych w LexDuda

28.01.2022

„Nasza praworządność”. Polki w Holandii edukują o ataku na sądy w Polsce

22.01.2022

Polscy kandydaci na sędziów Trybunału w Strasburgu odrzuceni. Porażka założyciela Ordo Iuris

08.01.2022

Kasa i Trybunał Przyłębskiej. Konflikt między Polską i UE będzie narastał [CO NAS CZEKA W 2022]Wesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200