Cztery organizacje sędziowskie pozywają Radę UE za akceptację polskiego KPO

Udostępnij

współzałożycielka Archiwum Osiatyńskiego i The Rule of Law in Poland, doktor nauk prawnych, badaczka w Polskiej Akademii Nauk, afiliowana przy…

Więcej

Bezprecedensowa skarga do TSUE. Cztery największe organizacje sędziów uznały, że zapisy o kamieniach milowych w polskim KPO, dotyczące przywrócenia praworządności i zaakceptowane przez Radę UE, nie spełniają orzeczeń TSUE i nie gwarantują niezawisłości sądów i sędziów w Polsce     Cztery europejskie organizacje sędziowskie argumentują, że warunki dotyczące sądownictwa, które Polska musi spełnić, żeby dostać […]Bezprecedensowa skarga do TSUE. Cztery największe organizacje sędziów uznały, że zapisy o kamieniach milowych w polskim KPO, dotyczące przywrócenia praworządności i zaakceptowane przez Radę UE, nie spełniają orzeczeń TSUE i nie gwarantują niezawisłości sądów i sędziów w Polsce

 

 

Cztery europejskie organizacje sędziowskie argumentują, że warunki dotyczące sądownictwa, które Polska musi spełnić, żeby dostać unijne fundusze z KPO, nie wystarczają by spełnić wyroki TSUE.

 

 

28 sierpnia 2022 skargę do Sądu Unii Europejskiej (organu TSUE) złożyły cztery główne stowarzyszenia sędziów:

  • Stowarzyszenie Europejskich Sędziów Administracyjnych (Association of European Administrative Judges, AEAJ),
  • Europejskie Stowarzyszenie Sędziów (European Association of Judges, EAJ),
  • Sędziowie dla Sędziów (Rechters voor Rechters)
  • oraz Europejscy Sędziowie dla Demokracji i Wolności (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés, MEDEL).

 

To bezprecedensowy krok w historii działań społeczeństwa obywatelskiego na rzecz obrony przestrzegania praworządności i jej kluczowego komponentu, niezawisłości sędziowskiej, w państwach UE.

 

W przygotowaniu skargi stowarzyszeniom sędziowskim pomagali profesorowie prawa

  • Daniel Sarmiento (Uniwersytet w Madrycie),
  • Kees Sterk (były przewodniczący Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa),
  • John Morijn (Uniwersytet w Groningen),
  • Laurent Pech (Szkoła Prawa Kolegium Uniwersyteckiego w Dublinie)
  • i Alberto Alemanno (Szkoła Główna Handlowa w Paryżu),
  • a także Trajan Shipley i Francesco Zatelli.

 

Stowarzyszenia sędziowskie argumentują, że decyzja Rady (rządów państw UE) z 17 czerwca 2022 roku, zatwierdzająca polski Krajowy Plan Odbudowy z wynegocjowanymi przez Komisję Europejską Ursuli von der Leyen i rząd Mateusza Morawieckiego „kamieniami milowymi”, czyli warunkami dotyczącymi przywracania standardów praworządności w Polsce, w istocie narusza prawo i standardy UE.

 

Argumentują, że „kamienie milowe” nie gwarantują w wystarczającym stopniu skutecznej ochrony sądowej, którą obywatelom UE zapewnia unijny traktat, ponieważ nie są zgodne z orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

 

Podają, że prawo UE narusza „kamień milowy” dotyczący sposobu przywrócenia do orzekania sędziów bezprawnie zawieszonych przez Izbę Dyscyplinarną w Sądzie Najwyższym. 15 lipca 2021 roku TSUE orzekł, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem w rozumieniu prawa UE.

 

 

Stowarzyszenia sędziowskie wskazują, że unijni komisarze – wiceszefowa KE Věra Jourová, wiceszefowa KE Margarethe Vestager i komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders – zwracali uwagę, że wynegocjowane przez von der Leyen i Morawieckiego warunki nie wystarczają do realizacji orzeczeń TSUE wydanych w związku z naruszeniami praworządności.

 

 

Wskazują też, że Rada zlekceważyła też apele Parlamentu Europejskiego, żeby nie akceptować polskiego KPO, dopóki „kamienie milowe” nie będą odzwierciedlać wyroków TSUE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

 

 

Zaznaczają, że TSUE w dwóch wyrokach z 16 lutego 2022 roku na kanwie skarg rządów Polski i Węgier, w których orzekł o zgodności mechanizmu warunkującego wypłatę unijnych funduszy od przestrzegania wartości praworządności w państwach członkowskich, wskazał, że praworządność stanowi nie tylko jedną z wartości definiujących samą tożsamość UE i jej porządek prawny. Ale także, że UE i jej państwa członkowskie mają także obowiązek poszanowania, promowania i obrony rządów prawa.

 

 

Rada zaakceptowała już krajowe plany odbudowy dla wszystkich krajów, oprócz Węgier. Polska nie otrzymuje jednak transz z KPO, ponieważ rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zrealizował w pełni, zgodnie z wyrokami TSUE i ETPCz, żadnego z wynegocjowanych przez rząd Mateusza Morawieckiego „kamieni milowych”.

 

 

Komisja Europejska oceniła, że nie przyczyniła się do tego zmiana ustawy o Sądzie Najwyższym, na podstawie projektu prezydenta Dudy, która zlikwidowała Izbę Dyscyplinarną i ustanowiła nowy organ, Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. Prezydent Duda ma do niej powołać 11 osób z listy nazwisk wylosowanych przez Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Manowską.

 

 

To rozwiązanie nie wykonuje jednak orzeczeń TSUE i ETPCz, bo w nowej izbie mogą się znaleźć wylosowane osoby, które zostały wybrane do Sądu Najwyższego w procedurze z udziałem neo Krajowej Rady Sądownictwa wybranej na zmienionych w 2017 roku przez PiS zasadach.Autor


współzałożycielka Archiwum Osiatyńskiego i The Rule of Law in Poland, doktor nauk prawnych, badaczka w Polskiej Akademii Nauk, afiliowana przy…


Więcej

Opublikowany

29 sierpnia 2022


Inne artykuły tego autora

12.10.2022

Czym są pozwy SLAPP i jak z nimi walczyć [zapisz się na warsztat dla prawników]

06.10.2022

Słowenia wykonuje wyrok swojego TK. Legalizuje małżeństwa par tej samej płci i możliwość adopcji

29.07.2022

Jak naprawić Trybunał Konstytucyjny? Sadurski: Usunięcie dublerów nie wystarczy, trzeba iść dalej

13.07.2022

Komisja Europejska domaga się zmian w zakresie praworządności. Ziobro oskarża ją o szantaż

04.07.2022

Czy nie lepiej usunąć Węgry i Polskę z Unii Europejskiej? John Morijn: Odrzucam ten pomysł

29.06.2022

Rząd PiS znów stanął przed TSUE. Komisja Europejska: system dyscyplinowania sędziów narusza prawo UE

28.06.2022

Europa nie może iść na kompromis, jeśli chodzi o rządy prawa w Polsce

30.03.2022

TSUE potwierdził, że sposób wyboru KRS ma wpływ na ocenę niezawisłości sądu [ANALIZA WYROKU]

16.03.2022

ETPCz zasądza 30 tys. euro sędziemu ze starej KRS, któremu ustawa PiS skróciła kadencję [WYROK]

22.02.2022

TSUE: sędziów nie można dyscyplinować za stosowanie zasady pierwszeństwa prawa UE

03.02.2022

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka obnaża słabość zmian w SN proponowanych w LexDuda

03.02.2022

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka obnaża słabość zmian w SN proponowanych w LexDuda

28.01.2022

„Nasza praworządność”. Polki w Holandii edukują o ataku na sądy w Polsce

22.01.2022

Polscy kandydaci na sędziów Trybunału w Strasburgu odrzuceni. Porażka założyciela Ordo Iuris

08.01.2022

Kasa i Trybunał Przyłębskiej. Konflikt między Polską i UE będzie narastał [CO NAS CZEKA W 2022]

08.01.2022

Kasa i Trybunał Przyłębskiej. Konflikt między Polską i UE będzie narastał [CO NAS CZEKA W 2022]

30.12.2021

Prawny polexit. TK Julii Przyłębskiej orzekł, że wyroki TSUE są sprzeczne z konstytucją [MÓJ TEKST ROKU]

27.12.2021

Żarty się skończyły. W UE nie będą już negocjować z ustrojowymi zamachowcami [ROZMOWA]

22.12.2021

Pilne! Komisja Europejska wszczyna postępowanie przeciwko Polsce za działania Trybunału Konstytucyjnego

08.12.2021

Raport: w wyniku „dobrej zmiany” PiS spadła wydajność Sądu NajwyższegoWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200