Bojkot rzeczników dyscyplinarnych Ziobry

Udostępnij

W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.

Więcej

Sędzia Waldemar Żurek, były rzecznik KRS, nie zamierza składać wyjaśnień rzecznikom dyscyplinarnym powołanym przez Zbigniewa Ziobrę w czerwcu ubiegłego roku. Powód? To "rzekomi rzecznicy dyscyplinarni".Poniższy tekst został opublikowany w Gazecie Wyborczej 9 stycznia 2019 roku. Jego autorką jest Ewa Ivanowa. Archiwum Osiatyńskiego dziękuje Gazecie Wyborczej za możliwość przedruku.

 

Rzecznik dyscyplinarny wezwał w listopadzie sędziego Żurka do złożenia wyjaśnień w dwóch sprawach.

 

Żurek: wezwania pochodzą od podmiotów „nielegitymowanych”

 

Jedna dotyczy tego, że były rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa miał rzekomo nie dopełnić obowiązku złożenia deklaracji podatkowej związanej ze sprzedażą ciągnika o wartości 40 tys. zł. Druga sprawa to efekt tego, że Żurek odmówił orzekania w wydziale cywilnym Sądu Okręgowego w Krakowie. We wrześniu, wbrew jego woli, przeniosła go tam z wydziału cywilnego odwoławczego Dagmara Pawełczyk-Woicka, prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, powołana na to stanowisko w styczniu 2018 r. przez Ziobrę, prywatnie koleżanka szkolna ministra sprawiedliwości.

 

We wtorek sędzia Żurek odniósł się do wezwań rzeczników dyscyplinarnych. W pismach, do których dotarła „Wyborcza”, sędzia daje rzecznikowi do zrozumienia, że nie zamierza składać żadnych pisemnych wyjaśnień w jakiejkolwiek sprawie. Przyczyny są fundamentalne: wezwania pochodzą od podmiotów „nielegitymowanych”.

 

Zdaniem sędziego Żurka zmiany w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych doprowadziły do tego, że rzecznicy dyscyplinarni dla sędziów są powoływani w sposób arbitralny przez ministra sprawiedliwości, z „pominięciem zasady kolegialnej reprezentacji środowiska”. Do kwietnia ubiegłego roku najważniejszego rzecznika dyscyplinarnego wybierała KRS. Po zmianach uchwalonych przez PiS rzecznika wraz z dwoma zastępcami na czteroletnią kadencję powołuje minister sprawiedliwości.

 

To – zdaniem sędziego Żurka – godzi w niezależność sądownictwa przez stworzenie „mechanizmu dyscyplinującego, na którego kształt i obsadę ma wyłączny wpływ władza wykonawcza”.

 

„Prowadzi to do ewidentnego naruszenia zasady demokratycznego państwa prawa wyrażonej w Konstytucji oraz stoi w sprzeczności z regułami wynikającymi z art. 6 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności”- uzasadnia swe stanowisko sędzia Żurek.

 

„Wobec praktycznego braku możliwości badania konstytucyjności ustawy wprowadzającej urząd, który Pan rzekomo pełni, wynikającej z ewidentnie wadliwego obsadzenia części stanowisk sędziów Trybunału Konstytucyjnego, (…) stoję na stanowisku, iż jedynym możliwym sposobem dochodzenia moich praw jest obrona przed niezawisłym sądem gwarantującym poszanowanie praw i wolności każdemu obywatelowi”- pisze w piśmie do głównego rzecznika dyscyplinarnego w imieniu sędziego Żurka jego pełnomocnik.

 

– Złożenie wyjaśnień przez sędziego Żurka byłoby przyznaniem, że rzecznik dyscyplinarny ma legitymację do podejmowania działań wobec sędziów. Tymczasem ustawa, która o tym zdecydowała, jest niekonstytucyjna. Niekonstytucyjny jest sam mechanizm powoływania rzeczników dyscyplinarnych sędziów bez udziału jakiegokolwiek kolegialnego ciała reprezentującego sędziów – mówi adwokat Mikołaj Pietrzak, obrońca sędziego Żurka. Jego zdaniem byłego rzecznika KRS dotykają retorsje i szykany z powodu krytycznej postawy wobec zmian wymiaru sprawiedliwości.

 

Na niekonstytucyjność systemu powoływania nowych rzeczników dyscyplinarnych wskazywali Rzecznik Praw Obywatelskich, stowarzyszenia sędziowskie Iustitia i Themis, organizacje prawników, ich samorządy zawodowe.

 

Dyscyplinarki za represje wobec sędziów

 

Przypomnijmy: Ziobro powołał najważniejszych rzeczników dyscyplinarnych dla sędziów sądów powszechnych w czerwcu ubiegłego roku. Głównym rzecznikiem został sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Piotr Schab (był w składzie, który umorzył sprawę byłych szefów CBA Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika po ich ułaskawieniu przez prezydenta). Jego zastępcami zostali sędzia Przemysław Radzik oraz Michał Lasota. Obaj dostali od Ziobry stanowiska prezesów sądów. Pierwszy w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim, drugi – w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim.

 

Niedawno zastępcy głównego rzecznika dostali od Ziobry delegację do Sądu Okręgowego w Warszawie. To oburzyło sędziów. Piszą wprost: że „nie widzą możliwości współpracy z tymi delegatami” i domagają się cofnięcia rzeczników z delegacji. Ich zdaniem to osoby „czynnie zaangażowane w bezpodstawne działania represyjne i szykany wobec sędziów broniących niezależności sądów”. Ich działania godzą „wprost w niezawisłość sędziów” i szkodzą dobru wymiarowi sprawiedliwości.

 

Zgromadzenie zapowiada, że działania sędziów podejmujących działania represyjne wobec innych sędziów za orzecznictwo czy udział w debacie publicznej „będą musiały być poddane w stosownym czasie kontroli i ocenie w rzetelnym postępowaniu dyscyplinarnym”.Autor


W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.


Więcej

Opublikowany

9 stycznia 2019Inne artykuły tego autora

13.01.2021

Prawa człowieka w Polsce po odejściu Adama Bodnara

12.01.2021

Sędzia Tuleya: Instytucje europejskie to wielkie rozczarowanie. Można odnieść wrażenie, że nie traktują Polski jak części UE

11.01.2021

Ile razy podważa Konstytucję, prawo i rozsądek mandatowa rewolucja PiS? Prawnik wylicza po kolei

26.12.2020

Adam Strzembosz popiera Rudzińską-Bluszcz na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich

17.12.2020

Zatrzymanie posła opozycji. Policja: to nie było zatrzymanie. Prokuratura: zatrzymanie było zasadne

05.12.2020

RPO do Morawieckiego: polski kandydat na sędziego TSUE powinien być wybrany w konkursie

01.12.2020

Potrzebujemy mechanizmu uzyskiwania informacji o policjantach, którzy naruszają nasze prawa

29.11.2020

Histeria PiS po orędziu Grodzkiego. „Nóż w plecy”, „hołd brukselski”, „ośmiesza Senat”. Czyli trafił

28.11.2020

[PRZEWODNIK ABORCYJNEGO DREAM TEAMU] Kupiłaś tabletkę, a policja wzywa cię na przesłuchanie?

28.11.2020

Ponad 70 organizacji społecznych przeciw przemocy policji wobec pokojowych demonstracji

27.11.2020

Jerzy Kranz: Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r. – Bukareszt w Warszawie

27.11.2020

57 ekspertów od UE przestrzega: weto unijnego budżetu wyznacza Polsce kierunek „exit”

26.11.2020

Apel ekspertów Team Europe o zmianę stanowiska Rządu ws. weta wobec Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2021-2027

24.11.2020

Apel dziennikarzy do Policji: przestańcie ograniczać wolność mediów, uniemożliwiać nam pracę

23.11.2020

Sądy pozytywnie rozpatrują zażalenia na zatrzymania podczas protestów. Prawdopodobne odszkodowania i zadośćuczynienia dla protestujących

19.11.2020

Oświadczenie Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie represji wobec Igora Tuleyi

18.11.2020

Morawiecki powinien odpowiadać karnie za zwłokę w publikacji ustawy antycovidowej [ANALIZA]

17.11.2020

Konferencja Ambasadorów RP: Weto przeciw Polsce

14.11.2020

Archiwum Osiatyńskiego w debacie: Igrzyska Wolności [ZAPROSZENIE]

10.11.2020

Apel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Izby Radców Prawnych do Kandydatek i Kandydatów na stanowisko Sędziego ETPCWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200