Bojkot rzeczników dyscyplinarnych Ziobry

Udostępnij

brak opisu autora

Więcej

Sędzia Waldemar Żurek, były rzecznik KRS, nie zamierza składać wyjaśnień rzecznikom dyscyplinarnym powołanym przez Zbigniewa Ziobrę w czerwcu ubiegłego roku. Powód? To "rzekomi rzecznicy dyscyplinarni".Poniższy tekst został opublikowany w Gazecie Wyborczej 9 stycznia 2019 roku. Jego autorką jest Ewa Ivanowa. Archiwum Osiatyńskiego dziękuje Gazecie Wyborczej za możliwość przedruku.

 

Rzecznik dyscyplinarny wezwał w listopadzie sędziego Żurka do złożenia wyjaśnień w dwóch sprawach.

 

Żurek: wezwania pochodzą od podmiotów „nielegitymowanych”

 

Jedna dotyczy tego, że były rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa miał rzekomo nie dopełnić obowiązku złożenia deklaracji podatkowej związanej ze sprzedażą ciągnika o wartości 40 tys. zł. Druga sprawa to efekt tego, że Żurek odmówił orzekania w wydziale cywilnym Sądu Okręgowego w Krakowie. We wrześniu, wbrew jego woli, przeniosła go tam z wydziału cywilnego odwoławczego Dagmara Pawełczyk-Woicka, prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, powołana na to stanowisko w styczniu 2018 r. przez Ziobrę, prywatnie koleżanka szkolna ministra sprawiedliwości.

 

We wtorek sędzia Żurek odniósł się do wezwań rzeczników dyscyplinarnych. W pismach, do których dotarła „Wyborcza”, sędzia daje rzecznikowi do zrozumienia, że nie zamierza składać żadnych pisemnych wyjaśnień w jakiejkolwiek sprawie. Przyczyny są fundamentalne: wezwania pochodzą od podmiotów „nielegitymowanych”.

 

Zdaniem sędziego Żurka zmiany w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych doprowadziły do tego, że rzecznicy dyscyplinarni dla sędziów są powoływani w sposób arbitralny przez ministra sprawiedliwości, z „pominięciem zasady kolegialnej reprezentacji środowiska”. Do kwietnia ubiegłego roku najważniejszego rzecznika dyscyplinarnego wybierała KRS. Po zmianach uchwalonych przez PiS rzecznika wraz z dwoma zastępcami na czteroletnią kadencję powołuje minister sprawiedliwości.

 

To – zdaniem sędziego Żurka – godzi w niezależność sądownictwa przez stworzenie „mechanizmu dyscyplinującego, na którego kształt i obsadę ma wyłączny wpływ władza wykonawcza”.

 

„Prowadzi to do ewidentnego naruszenia zasady demokratycznego państwa prawa wyrażonej w Konstytucji oraz stoi w sprzeczności z regułami wynikającymi z art. 6 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności”- uzasadnia swe stanowisko sędzia Żurek.

 

„Wobec praktycznego braku możliwości badania konstytucyjności ustawy wprowadzającej urząd, który Pan rzekomo pełni, wynikającej z ewidentnie wadliwego obsadzenia części stanowisk sędziów Trybunału Konstytucyjnego, (…) stoję na stanowisku, iż jedynym możliwym sposobem dochodzenia moich praw jest obrona przed niezawisłym sądem gwarantującym poszanowanie praw i wolności każdemu obywatelowi”- pisze w piśmie do głównego rzecznika dyscyplinarnego w imieniu sędziego Żurka jego pełnomocnik.

 

– Złożenie wyjaśnień przez sędziego Żurka byłoby przyznaniem, że rzecznik dyscyplinarny ma legitymację do podejmowania działań wobec sędziów. Tymczasem ustawa, która o tym zdecydowała, jest niekonstytucyjna. Niekonstytucyjny jest sam mechanizm powoływania rzeczników dyscyplinarnych sędziów bez udziału jakiegokolwiek kolegialnego ciała reprezentującego sędziów – mówi adwokat Mikołaj Pietrzak, obrońca sędziego Żurka. Jego zdaniem byłego rzecznika KRS dotykają retorsje i szykany z powodu krytycznej postawy wobec zmian wymiaru sprawiedliwości.

 

Na niekonstytucyjność systemu powoływania nowych rzeczników dyscyplinarnych wskazywali Rzecznik Praw Obywatelskich, stowarzyszenia sędziowskie Iustitia i Themis, organizacje prawników, ich samorządy zawodowe.

 

Dyscyplinarki za represje wobec sędziów

 

Przypomnijmy: Ziobro powołał najważniejszych rzeczników dyscyplinarnych dla sędziów sądów powszechnych w czerwcu ubiegłego roku. Głównym rzecznikiem został sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Piotr Schab (był w składzie, który umorzył sprawę byłych szefów CBA Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika po ich ułaskawieniu przez prezydenta). Jego zastępcami zostali sędzia Przemysław Radzik oraz Michał Lasota. Obaj dostali od Ziobry stanowiska prezesów sądów. Pierwszy w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim, drugi – w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim.

 

Niedawno zastępcy głównego rzecznika dostali od Ziobry delegację do Sądu Okręgowego w Warszawie. To oburzyło sędziów. Piszą wprost: że „nie widzą możliwości współpracy z tymi delegatami” i domagają się cofnięcia rzeczników z delegacji. Ich zdaniem to osoby „czynnie zaangażowane w bezpodstawne działania represyjne i szykany wobec sędziów broniących niezależności sądów”. Ich działania godzą „wprost w niezawisłość sędziów” i szkodzą dobru wymiarowi sprawiedliwości.

 

Zgromadzenie zapowiada, że działania sędziów podejmujących działania represyjne wobec innych sędziów za orzecznictwo czy udział w debacie publicznej „będą musiały być poddane w stosownym czasie kontroli i ocenie w rzetelnym postępowaniu dyscyplinarnym”.Autor


brak opisu autora


Więcej

Opublikowany

9 stycznia 2019Inne artykuły tego autora

28.05.2019

Timothy Garton Ash (po polsku!): Od sukcesu 1989 do kryzysu 2019. Zapraszamy na wykład 3 czerwca

22.05.2019

Sąd Najwyższy przedstawił kolejne pytanie prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej

20.05.2019

„Szykanowanie autorów krytycznych wypowiedzi to praktyka, która kojarzy się z państwami niedemokratycznymi”. Oświadczenie Komitetu Helsińskiego ws. profesora Wojciecha Sadurskiego

30.04.2019

Kolegium Sądu Apelacyjnego w Katowicach wyraża swe najwyższe oburzenie słowami Premiera o sędziach

28.04.2019

Gersdorf: Nie będzie Europy bez niezawisłych sądów i niezależnych sędziów [przemówienie w SN]

27.04.2019

Stenogram rozmowy z Mateuszem Morawieckim, w której szuka on analogii pomiędzy sędziami z czasów rządu Vichy a sędziami polskimi (ang.)

23.04.2019

Opinia Sądu Najwyższego do projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw wniesionego w dniu 17 kwietnia 2019 roku

23.04.2019

Iustitia potępia kłamstwa Premiera Morawieckiego o sędziach. Żąda sprostowania i przeprosin

29.03.2019

Uchwała sędziów z Izby Dyscyplinarnej SN – grunt pod krytykę wyroku TSUE?

27.03.2019

Oświadczenie siedmiorga sędziów TK dotyczące posiedzenia Trybunału w sprawie ustawy o KRS

26.03.2019

Trybunał Sprawiedliwości UE: Przebieg rozprawy z dnia 19 marca 2019r. w połączonych sprawach C 585/18, C 624/18 i C 625/18

11.03.2019

Uchwały Stowarzyszenia Sędziów „Themis” z 10 marca 2019 r.

11.03.2019

Uchwała programowa XXIV Zwyczajnego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia” w Toruniu w dniach 8-10.03.2019 r.

06.03.2019

Chmielewska, Kulik, Przybysławska laureatkami Nagrody RPO im. Pawła Włodkowica za 2018 rok

20.02.2019

Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do projektu zmian w kodeksie karnym

19.02.2019

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy broni Adama Bodnara. Przedstawiciel RE wzywa TVP do wycofania pozwu

15.02.2019

Uchwała ORA Warszawa w sprawie powództwa TVP przeciwko RPO

15.02.2019

Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka ws. działań TVP wobec Adama Bodnara

23.01.2019

Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie oświadczenia TVP

21.01.2019

Stanowisko Komitetu Helsińskiego ws. mowy nienawiściWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200