Trybunał Konstytucyjny


Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2016

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Dokument zawiera analizę wielu aspektów, które mogą być uznane za niezgodne z wymogami demokratycznego państwa prawnego. Ponadto w ocenie RPO nowe przepisy nie tylko nie usprawniają postępowań toczących się przed TK, lecz prowadzą do dalszego paraliżu jego działania, prowadząc tym samym do naruszenia praw i wolności człowieka i obywatela.  

typ dokumentu

Opinie RPO

opublikowany

2016

autor/źródło

Rzecznik Praw Obywatelskich

typ dokumentu

Stanowiska organów międzynarodowych

opublikowany

2016

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2016

autor/źródło

Organizacje pozarządowe


Najnowsze wpisy