Wystąpienie RPO do Prezydenta RP ws. ustawy o Trybunale KonstytucyjnymDo_Prezydenta_ws_ustawy_o_Trybunale_Konstytucyjnym.pdf

opublikowany

24/12/2015

typ dokumentu

Opinie RPO

autor/źródło

Rzecznik Praw ObywatelskichRzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Prezydenta RP o wystąpienie przed podpisaniem ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności tej ustawy z Konstytucją RP.Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Prezydenta RP o wystąpienie przed podpisaniem ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności tej ustawy z Konstytucją RP.


plik

Do_Prezydenta_ws_ustawy_o_Trybunale_Konstytucyjnym.pdf

Pobierz

opublikowany

24/12/2015


typ dokumentu

Opinie RPO


autor/źródło

Rzecznik Praw ObywatelskichWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200