Wygaśnięcie mandatu Sędziego Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Wróbla (zwołanie ZOSTK)TK_prezes_201.01.30_zwolanie_ZOSTK.pdf

opublikowany

30/01/2017

typ dokumentu

Akty wewnętrzne

autor/źródło

Trybunał KonstytucyjnyZwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału KonstytucyjnegoPismem z 30.01.2017 r. Prezes Trybunału Konstytucyjnego J. Przyłębska zwołała Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego na 1.02.2017, a zatem z pominięciem ustawowego wymogu zachowania 7-dniowego terminu na zwołanie zgromadzenia.

O zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie zostali powiadomieni sędziowie przebywający wówczas na urlopach (tj. S. Biernat, S. Rymar, P. Tuleja, M. Zubik).

Wątpliwości dotyczące legalności zawiadomienia znalazły wyraz w – włączonych do protokołu – wypowiedziach Sędziów Trybunału Konstytucyjnego

 


plik

TK_prezes_201.01.30_zwolanie_ZOSTK.pdf

Pobierz

opublikowany

30/01/2017


typ dokumentu

Akty wewnętrzne


autor/źródło

Trybunał KonstytucyjnyWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200