Wygaśnięcie mandatu Sędziego Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Wróbla (protokół)TK_ZOSTK_protokol_2017.02.01.pdf

opublikowany

01/02/2017

typ dokumentu

Akty wewnętrzne

autor/źródło

Trybunał KonstytucyjnyProtokół Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału KonstytucyjnegoProtokół zawiera zastrzeżenia Sędziów Trybunału Konstytucyjnego dotyczące procedury zwołania Zgromadzenia Ogólnego przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego oraz wątpliwości odnoszące się do procedury wygaśnięcia mandatu sędziego. Zauważono bowiem, że J. Przyłębska naruszyła 7-dniowy termin na zwołanie zgromadzenia oraz uniemożliwiła udział w nim czterem Sędziom Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto przedmiotem niejasności stał się charakter uchwały (konstytutywny v. deklaratywny) oraz termin, z którym A. Wróbel przestał pełnić urząd Sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

W Zgromadzeniu Ogólnym wzięły udział osoby wybrane przez Sejm VIII kadencji (tj. M. Muszyński, H. Cioch oraz L. Morawski) na stanowiska Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które zostały prawidłowo obsadzone przez Sejm VII kadencji w 2015 r. .


plik

TK_ZOSTK_protokol_2017.02.01.pdf

Pobierz

opublikowany

01/02/2017


typ dokumentu

Akty wewnętrzne


autor/źródło

Trybunał KonstytucyjnyWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200