Wygaśnięcie mandatu Sędziego Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Wróbla (uchwała)TK_ZOSTK_uchwala_2017.02.01_wygasniecie_mandatu_A_Wrobla.pdf

opublikowany

01/02/2017

typ dokumentu

Uchwały

autor/źródło

Trybunał KonstytucyjnyUchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału KonstytucyjnegoZgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego stwierdziło wygaśnięcie mandatu Sędziego Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Wróbla w związku z zrzeczeniem się przez niego urzędu i powołaniem go przez Prezydenta RP w skład Sądu Najwyższego.

Uchwała została podjęta w sytuacji, w której podnoszone były poważne wątpliwości proceduralne dotyczące zarówno samej kwestii zrzeczenia się mandatu przez Sędziego TK, jak i zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK. Wątpliwości te znalazły częściowo odzwierciedlenie w treści protokołu z obrad Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK.

W podjęciu uchwały wzięły udział osoby wybrane przez Sejm VIII kadencji (tj. M. Muszyński, H. Cioch oraz L. Morawski) na stanowiska Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które zostały prawidłowo obsadzone przez Sejm VII kadencji w 2015 r.


plik

TK_ZOSTK_uchwala_2017.02.01_wygasniecie_mandatu_A_Wrobla.pdf

Pobierz

opublikowany

01/02/2017


typ dokumentu

Uchwały


autor/źródło

Trybunał KonstytucyjnyWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200