Uzasadnienie postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie przekroczenia uprawień przez Marszałka Sejmu RP w dniu 16 grudnia 2016 r.uzasadnienie-VIII-Kp-1335.171.pdf

opublikowany

22/01/2018

typ dokumentu

Orzeczenia sądowe

autor/źródło

Sądownictwo powszechneUzasadnienia postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie, wydanego w wyniku rozpoznania zażaleń na postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie PO I Ds. 209.2016 (dot. głosowania przez Sejm ustaw w dniu 16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej), w którym Sąd ten postanowił uchylić zaskarżone postanowienie w całości i przekazać sprawę Prokuraturze celem jej dalszego prowadzenia.
plik

uzasadnienie-VIII-Kp-1335.171.pdf

Pobierz

opublikowany

22/01/2018


typ dokumentu

Orzeczenia sądowe


autor/źródło

Sądownictwo powszechneWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200